איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

איך זה עובד?

בוחרים עבודה מתאימה
משלמים בכרטיס אשראי
מקבלים את העבודה באימייל

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  תנאי שימוש באתר

  ברוכים הבאים לאתר  https://seminarion.co.il (להלן: "האתר"), האתר מופעל על ידי חברת Reach Sh.p.k נושאת NIPT מספר M12305026V (להלן: "מפעילת האתר"). 

  תנאי שימוש אלה (להלן: "התנאים ו/או תנאי השימוש") מגדירים את הזכויות והחובות בעת השימוש באתר, נא קראו תנאים אלה בקפידה, מפני שהם מהווים הסכם מחייב בינך לבין מפעילת האתר.

  השימוש באתר מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

  התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והן מתייחסים כמובן גם לנשים.

  תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מכשיר תקשורת (כדוגמת טלפון  סלולארי, מחשב כף יד וכו'). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

  1. כללי
  • בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש" משמעו כל אדם אשר עושה שימוש באתר זו בכל דרך וצורה שהיא, לרבות המוכרים דרך האתר, הקונים דרך האתר וחברי תכנית שיווק השותפים (להלן: "המשתמש").
  • ככל ואינך מסכים לתנאי מתנאי השימוש, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
  • הוראות תנאי השימוש גוברות על כל האמור באתר.
  • תקנון זה יהא מחייב ויפעל לטובת הצדדים, נציגיהם, יורשיהם וכל נציג מורשה אחר שלהם.
  • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש באתר ללא כל הודעה מוקדמת למשתמשים בו ולא יהיה בכך בכדי לגרוע מתוקפם של תנאי השימוש ותחולתם.
  • כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בלבד ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
  • האתר הינו פלטפורמת תיווך בין מכירה וקנייה של עבודות אקדמיות, כאשר המשתמשים יוכלו להעלות ולהציע למכירה דרך האתר עבודות אקדמאיות בנושאים שונים ולאחר מכן המשתמשים השונים יוכלו לרכוש את העבודות המוצעות למכירה דרך האתר.
  • בנוסף באתר ניתן יהיה להירשם ולהשתתף בתכנית השותפים, והכול כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.
  • יודגש כי האתר אינו צד לעסקאות אשר יעשו בין המוכרים לקונים באתר, האתר מהווה כלי פרסומי בלבד.
  1. התכנים באתר:
  • האתר כולל בתוכו בין היתר מדריכים, טקסטים, תמונות, ומידע נוסף (להלן: "התכנים").
  • התכנים מוצעים למשתמש הם לשימוש אישי ושאינו מסחרי ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.
  • המידע אודות השירותים באתר הינו תיאור תמציתי בלבד ומשכך אין מפעילת האתר נושא באחריות באשר להתאמה מושלמת של המידע המוצג לשירותים ו/או למוצרים.
  • מפעילת האתר תעשה כמיטב יכולתה להקנות למשתמש את הידע המקצועי, אך אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב לתוצאות כלשהן.
  1. תנאי מוכרים:
  • "מוכר" – הינו כל מי שנרשם לאתר ומעלה עבודה לאתר לצורך פרסומה ומכירתה (להלן: "המוכר").
  • על מנת להציע עבודה דרך האתר, על המוכר להירשם לאתר ולהזין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת אימייל, מס זיהוי (ת.ז. או ח.פ.), סוג העוסק, ופרטי אמצעי תשלום לקבלת התשלומים.
  • במסירת הפרטים הנ"ל או בעדכונם המוכר מצהיר כי הפרטים נכונים ומדוייקים. רישום כוזב של סוג עוסק או מס' זיהוי מהווים הפרה יסודית של תנאי השימוש באתר, ויחייבו את המוכר בפיצוי בסך 15,000 ש"ח אשר ישולמו מיידית, ו-1000 ש"ח עבור כל יום קלנדרי מהזנת המידע הכוזב ועד לפרעון מלא ובפועל של הפיצוי. מובהר כי הפיצוי הוא עבור עצם הזנת המידע הכוזב, ואינו כולל שיפוי בגין כל נזק שעשוי להיגרם למפעילת האתר בגין הזנת המידע הכוזב. 
  • המוכר קובע את מחיר העבודה אשר ברצונו למכור בהתאם לטווח המחירים המופיע באתר, כאשר טווח המחירים יכול להשתנות.
  • כמו כן המוכר יצטרך להזין פרטים אודות העבודה באתר כגון כותרת, תקציר וכן כל מידע אחר שיידרש באתר. ללא מסירת המידע הנדרש לא ניתן יהיה להשלים את פרסום העבודה למכירה דרך האתר.
  • פרסום העבודה באתר כפופה לאישורה של מפעילת האתר עפ"י שיקול דעתה הבלעדי. לאחר השלמת הפרטים ולאחר העלאת העבודה ע"י המוכר, מפעילת האתר תבדוק את העבודה אשר הועלתה ע"י המוכר (עפ"י שיקול דעתה הבלעדי). טרם אישור פרסום העבודה, היא לא תפורסם באתר ולמוכר לא תהיה כל טענה בשל כך כלפי מפעילת האתר.
  • במידה והעבודה תאושר, לאחר אישור העבודה ע"י מפעילת האתר, העבודה מפורסמת באתר. במידה והעבודה נמכרת חשבונו של המוכר באתר מזוכה ב50% מסכום המכירה בניכוי מע"מ.
  • במידה ובחשבון הצטברו מעל 250 ₪, המוכר יוכל למשוך את הסכום. על מנת למשוך את הסכום:
   • עוסקים מורשים/חברות בע"מ ישלחו חשבונית מס דיגיטלית חתומה דיגיטלית באנגלית (מקור) על הסכום שהצטבר בחשבונם בתוספת מע"מ לכבוד Reach Sh.p.k למייל support@seminarion.co.il. התשלום יועבר עד 30 יום מקבלת חשבונית מס דיגיטלית תקינה באנגלית. מובהר כי לא ניתן למשוך את הכספים ללא משלוח חשבונית מס דיגיטלית תקינה, וכי לא ניתן למשוך סכומים הקטנים מ-250 ש"ח. 
   • עוסקים פטורים ישלחו חשבון עסקה או דרישת תשלום דיגיטלי/ת תקין/ה חתום/ה דיגיטלית באנגלית (מקור) (להלן – המסמך) על הסכום שהצטבר בחשבונם לכבוד Reach Sh.p.k למייל support@seminarion.co.il. התשלום יועבר עד 30 יום מקבלת המסמך התקין. מובהר כי לא ניתן למשוך את הכספים ללא משלוח חשבון עסקה או דרישת תשלום דיגיטליים תקינים באנגלית, וכי לא ניתן למשוך סכומים הקטנים מ-250 ש"ח. עוסקים פטורים מתחייבים לשלוח את הקבלה על התשלום עד שני ימי עסקים מביצוע התשלום. איחור במשלוח הקבלה או שליחת קבלה לא דיגיטלית או לא תקינה יחייבו את המוכר בפיצוי בסך 600 ש"ח עבור כל יום קלנדרי ממועד התשלום ועד המאוחר מבין שליחת קבלה דיגיטלית תקינה ופרעון מלא ובפועל של הפיצוי. 
  • מפעילת האתר גובה עבור השירותים באתר סך של 50 אחוז ממחיר העבודה (כולל מע"מ).
  • העבודה תוצע למכירה באתר וייתכן ותימכר יותר מפעם אחת, לכמה רוכשים שונים.
  • המוכר מצהיר כי בעבודות אשר הוא מעלה לאתר, זכויות הקניין הרוחני בהם מסורות לו ו/או שניתנה לו רשות לעשות בה שימוש והוא האחראי הבלעדי לכל נזק או דרישה אשר ייגרמו למפעילת האתר בשל פרסום עבודות אלו, מפעילת האתר לא תהיה אחראית ולא תהיה למשתמש כל טענה בשל כך למפעילת האתר. כמו כן המוכר ישפה את מפעילת האתר בגין כל נזק ו/או תלונה ו/או דרישה ו/או תובענה בגין הפרת ס' זה ויישא בנזקים של מפעילת האתר ושל צד ג' באופן בלעדי, וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה של מפעילת האתר לתבוע את נזקיה עפ"י דין.
  • למפעילת האתר שמור שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו עבודת ומידע יוצגו באתר, משך הזמן בהם יוצגו וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן מהשירות לפי שיקול דעתה הבלעדית.
  • למפעילת האתר לא תהיה אחריות למצגים ו/או להנחות ו/או לאמיתות התכנים אשר מציג המוכר בעבודתו ו/או בפרסום עבודתו.
  1. תנאי קונים:
  • "קונה" – הינו כל מי שרוכש עבודה אקדמאית המפורסמת באתר (להלן: "הקונה").
  • כל משתמש רשאי להשתתף בהליך רכישה של השירותים ולהפוך ללקוח במערכת בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
  • בעת הרכישה על הקונה להזין פרטים כגון: שם מלא וכתובת דוא"ל ומספר כרטיס אשראי.
  • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס לביצוע העסקה.
  • הרכישה באתר הינה באמצעות כרטיס אשראי והעסקה תתבצע לאחר אישורה ע"י חברת האשראי.
  • יודגש כי בעת מסירת פרטי האשראי, תועבר לאתר של חברת הסליקה עמה תעבוד מפעילת האתר.
  • יודגש כי פרטי כרטיס האשראי יהיו מצויים ו/או יישמרו ו/או ינוהלו ע"י חברת הסליקה בלבד ובאחריותה בלבד. מפעילת האתר אינה שומרת ו/או מנהלה פרטים אלו עם זאת, כאשר מידע ותכנים מוזנים באמצעות האתר, קיים חשש לחשיפה של תכני המשתמש לצפייה ולשימוש על-ידי אחרים ברשת. מפעילת האתר אינה אחראית לאבטחתם ו\או לכל נזק ו\או אובדן ו\או הפסד ו\או הוצאה שייגרמו למשתמש ו\או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך ולמפעילת האתר אין ולא תהיה כל אחריות בנוגע לדליפת נתונים ו/או פריצה לנתונים ו/או לאבטחת מידע של נתונים אלו.
  • על אף האמור לעיל, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
  • מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר לפי שיקול דעתה הבלעדית ובכל עת כפי שיראה לה.
  • המשתמש מצהיר בזאת שהפרטים האישיים שהוא מוסר לאתר או עושה בהם שימוש במסגרת האתר הינם פרטים נכונים, מדויקים, עדכניים ומלאים לגבי זהותו האישית.
  • חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפרטים אישיים של אדם אחר, באמצעי תשלום של אדם אחר ו/או להתחזות לאחר. במקרה של שימוש באמצעי תשלום של אדם אחר או התחזות לאדם אחר, ישלם המשתמש סך של 1,000,000 ש"ח עבור עצם הפרת האיסור, וכן יישא בכל עלות, נזק ו/או טרחה שייגרמו בשל השימוש או ההתחזות. 
  • לאחר אישור העסקה העבודה אשר נרכשה תישלח לכתובת המייל שהזין הקונה. באחריותו הבלעדית של הקונה להזין כתובת נכונה ותקינה, לא תתקבל העבודה ולא יינתן החזר במקרה של הזנת כתובת מייל שגויה. 
  • רכישת העבודות באתר הן לצורך לימוד עצמי בלבד, אין לעשות כל שימוש אחר בעבודות ואין להעבירן לאחר. עשיית שימוש אחר בעבודות מלבד לימוד עצמי, או העברתן לאחר, מהוות הפרה יסודית של תנאי השימוש. 
  • הקונה מצהיר כי הוא מבין שמפעילת האתר אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב לטיב העבודה ו/או שלמותה ו/או איכות העבודה ו/או תכני העבודה מוצעת ע"י המוכרים באתר, ולמפעילת האתר אין כל אחריות לגבי התכנים באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הקונה מצהיר כי ידוע לו שמפעילת האתר אינה אחראית לטיב העבודה, שלמותה, איכותה, תכניה, או כל היבט אחר שקשור לעבודה. 
  • הקונה מצהיר כי ידוע לו שמפעילת האתר אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב שעבודות דומות או זהות או גרסאות דומות או שונות של אותה עבודה לא יופיעו במקומות אחרים ברשת במחירים שונים או אפילו בגישה חופשית. 
  • הקונה מצהיר כי הוא מבין היטב כי למפעילת האתר אין כל אחריות לגבי העבודות הנמכרות באתר, וכי אין ברשותה מידע נוסף לגבי העבודות מעבר למידע המופיע בדף העבודה באתר. לפיכך, הקונה מתחייב שלא לפנות למפעילת האתר בשאלות ובקשות הקשורות לעבודה שרכש. 
  • הקונה מצהיר כי הוא מבין שלאחר הרכישה לא ניתן לבטל את העסקה, שכן המוצר הנמכר הינו בגדר "מידע", בכפוף לכל דין.
  • הקונה מצהיר כי באחריותו המלאה והבלעדית לבדוק היטב את העבודה המוצעת לרכישה, את מחירה, את נושא העבודה, מספר המילים, המבוא וכל נתון אחר בנוגע בנוגע לעבודה. 
  • הקונה מצהיר כי הוא מודע לעובדה כי לאחר הרכישה לא ניתן יהיה לבטל את העסקה ו/או לקבל החזר כספי חלקי או מלא, ומתחייב שלא לבקש החזר חלקי או מלא בכל נסיבות ככל שתיווצרנה. הקונה מצהיר כי הוא מבין שעצם הצגת הבקשה להחזר חלקי או מלא, מכל סיבה שהיא, מהווה הפרה יסודית של תנאי השימוש באתר. 
  • כמו כן הקונה מצהיר כי הוא מודע לעובדה כי עבודה יכולה להימכר לרוכשים שונים והוא אינו רוכש אותה באופן בלעדי, על כן, כל ההשלכות הנובעות ו/או יכולות לנבוע מעובדה זו הינן באחריותו של הקונה בלבד.
  • הקונה מתחייב לזכור כי ביצע את העסקה ומצהיר כי ידוע לו שבאחריותו בלבד לזכור כי ביצע את העסקה. הקונה מתחייב שלא לבצע ביטול או הכחשה של העסקה וכיוצא באלה, מלאים או חלקיים. במקרה של ביטול או הכחשת עסקה או פעולות דומות (להלן: הביטול), מכל סיבה באשר היא ללא יוצאים מן הכלל כולל טעות אנוש, הקונה מתחייב לפצות את מפעילת האתר בסך 90,000 ש"ח ו-1,000 ש"ח עבור כל יום קלנדרי מביצוע ניסיון הביטול ועד פרעון מלא ובפועל של הפיצוי בתוספת כל נזק או טרחה שנגרמו למפעילת האתר בשל הביטול. מובהר כי הפיצוי הוא עבור עצם הביטול ולא כולל נזקים וטרחה שייגרמו בגין הביטול.
  • תכנית שיווק שותפים:
  • האתר מציע למשתמשים השונים לקחת חלק בתכנית השותפים באתר.
  • על מנת לקחת חלק בתכנית השותפים, על המשתמש להירשם לאתר ולהזין את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת אימייל ופרטי חשבון בנק.
  • כל משתמש אשר ישלח קישור השותף שלו לכניסה לאתר לאדם אחר, במידה ואדם זה נרשם לאתר דרך אותו קישור שנשלח אליו הוא ישויך למשתמש ששלח לו את הקישור ועל כל עסקה שהוא יבצע באתר, מכירה ו/או רכישה, שולח הקישור מקבל 5% משווי העסקה.
  • תנאי התשלום עבור השותפים זהים לתנאי התשלום עבור המוכרים. 
  • תכנית השותפים מתבססת על מערכת cookies, טכנולוגיית cookies הינה טכנולוגיה רגישה ומטבע הדברים יכולה לא לעבוד ו/או לא לפעול, בכל מקרה בו המערכת לא תפעל כראוי, מפעילת האתר אינה אחראית לכל תוצאה אשר תנבע מכך.
  • כמו כן המשתמש מתחייב שלא לפעול בשמה של מפעילת האתר ו/או להציג מצגים ו/או הבטחות בשמו של מפעילת האתר.
  • המשתמש מצהיר כי הוא כאינו פועל מטעמה של מפעילת האתר והוא מתחייב שלא לפרסם באמצעות דיוור ישיר, הודעות אלקטרוניות, מסרונים, פקסימיליה, או מערכת חיוג אוטומטית, וכי עליו לפרסם את הקישורים בדרכים החוקיות ולגיטימיות וכי כל האחריות בעניין זה תחול עליו בלבד. במקרה של הפרה של סעיף קטן זה יחוייב המפרסם בסך של 1,000 ש"ח עבור כל הודעה שנשלחה בניגוד לסעיף קטן זה, לבד מהוצאות ונזקים ככל שיווצרו. 
  1. הגבלת אחריות מצד מפעילת האתר
  • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לאמיתות ודיוקם של התכנים אשר מוצגים באתר, בין בתכנים אשר שייכים למפעילת האתר ו/או תכנים אשר שייכים לצד ג'.
  • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שלא יהיה, אשר נגרם ו/או ייגרם למשתמש ו/או לצד ג' בגין התכנים המוצגים באתר.
  • על המשתמש ו/או צד ג' כלשהו אשר סבור כי תוכן מסוים גורם או עלול לגרום לו נזק, יש לפנות למפעילת האתר ולהתריע בפניו על כך, לאחר מכן מפעילת האתר תבדוק את הנושא וייתכן כי תסיר את התוכן במידה ותראה לנכון לעשות כן. אין באמור בכדי להשית אחריות על מפעילת האתר ויודגש כי מפעילת האתר איננה אחראי ולא תהיה אחראי לכל סכסוך ו/או נזק אשר יוצר בגין שימוש באתר ובתכניו.
  • מפעילת האתר לא תהיה אחראי להתקשרות המשתמש עם מפרסמים ו/או מוכרים באתר.
  • האתר וכל המוצג בו ניתנים לשימוש ללא אחריות מכל סוג שהיא, מפורשת או משתמעת.
  • האתר מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is").
  • מפעילת האתר לא תישא באחריות להתאמת האתר לצורכי המשתמש, וכן לאי יכולת להשתמש בשירותים באמצעות האתר, כמפורט לעיל.
  • המשתמש מצהיר כי הוא משחרר בזאת את מפעילת האתר מכל אחריות, במישרין או בעקיפין, לכל מקרה שבו ביצוע עסקה ו/או גלישה באתר לא יבוצעו, בחלקן ו/או במלואן, מכל סיבה שהיא ומאחריות לכל בעיה טכנית ו/או אחרת הפוגמת ביכולת השימוש באתר.
  • מפעילת האתר בודקת באופן סביר את התכנים שהיא מעלה לאתר, יחד עם זאת, מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו\או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו\או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש, משכך, מפעילת האתר ו\או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש\רוכש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו\או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו\או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.
  • מפעילת האתר אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו\או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.
  • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, לא תישא מפעילת האתר בסכום נזק העולה על מחיר השירותים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי המשתמש.
  • בעת העלאת מידע ועבודות לאתר חלה על המשתמש האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום.
  1. קניין רוחני באתר:
  • כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים המופיעים באתר, לרבות זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, אשר כוללים בין היתר את עיצוב האתר, תמונות, קבצים גרפיים, יישומים, קוד מחשב, טקסט ו/או כל חומר אחר, שייכות לאתר או לצד שלישי שהתיר לאתר לעשות בו שימוש.
  • אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רישיון ו\או זכות כלשהם בתכולת האתר ו\או בחלק ממנו ו\או בקוד האתר ו\או בתכנים.
  • אין להעתיק ו/או לשכפל באופן מלא או חלקי, להציג בפומבי, להפיץ, לבצע בפומבי, להעביר לרשות הציבור, לשנות, לעבד או ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מהתכנים הנ"ל, בכל אמצעי ומדיה שהיא, ו\או לפרסם ו\או לשדר ו\או להקרין פומבית ו\או להשמיע פומבית ו\או ליצור עבודות נגזרות, ו\או להקצות ו\או למסור כרישיון ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו\או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת בלי הסכמה בכתב ומראש מצד מפעילת האתר, חל איסור על כל שימוש בתכנים הנ"ל ובסימני מסחר המופיעים באתר ו/או לוגו האתר ללא הרשאה ממפעילת האתר.
  • המשתמש מתחייב שלא לפגוע בשום דרך בזכויות היוצרים של הנהלת האתר, בין אם באופן ישיר ובין אם באופן עקיף, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
  • המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלולה לפגוע בזכויות הקניין.
  • כל שימוש הפוגע בזכויות היוצרים ו/או בקניין רוחני כמפורט לעיל, ישמש עילה לסגירת חשבון המשתמש ללא כל הודעה מוקדמת, והמשתמש יישא בכל ההוצאות אשר יגרמו למפעילת האתר ו/או ללקוחות האתר ו/או למשתמש עצמו בגין שימוש זה, ו/או בגין סגירת חשבון המשתמש, וזאת, מבלי לגרוע מכל סעד אחר המגיע למפעילת האתר מכוח הסכם ו/או מכוח הדין. חדירה למערכת המחשב של האתר מהווה עבירה פלילית על פי הדין החל בישראל.
  • כמו כן יובהר כי ישנם תכנים אשר אינם שייכים בהכרח למפעילת האתר אלא ניתן למפעילת האתר רשות לבצע שימוש מסחרי בהם בדרך של רישיון כדין. כל סעיף בהקשר של קניין רוחני כפי שהובא לעיל יחול ויהיה תקף אף לגבי תכנים אלו.
  1. פרסומות של צדדים שלישיים, קישורים והפניות באתר:
  • מפעילת האתר או מי מטעמה לא תישא באחריות לכל תוכן פרסומי או מידע מסחרי אחר שיפורסם באתר. הפרסום באתר אינו משום המלצה ו/או חוות דעת או הבעת דעה או עידוד או שידול, מצד מפעילת האתר ולמעשה כל החלטה בדבר השימוש בתכנים שימצא המשתמש באתר, תיעשה באחריותו הבלעדית של המשתמש בלבד.
  • ייתכן כי באתר יופיעו קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: "קישורים").
  • אין מפעילת האתר מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
  • קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, ומפעילת האתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך.
  • מפעילת האתר לא תהיה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים ויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.
  • כל התקשרות בין המשתמש לבין צדדים שלישיים אליהם הקישורים מוליכים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותו ו/או באחריותם בלבד, ולמפעילת האתר לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור.
  • מפעילת האתר תהיה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתו המוחלט.
  • אנו ממליצים למשתמש לקרוא בעיון את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אותם קישורים.
  • מבלי לגרוע מן האמור, מפעילת האתר אינה אחראית לכל נזק – עקיף או ישיר – שייגרם למשתמש או לרכושו כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם יגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.
  1. הפסקת שימוש ושיפוי:
  • מפעילת האתר רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש בשירותי האתר, לרבות על ידי מחיקת משתמש, חסימת מספר IP או כל דרך שתמצא לנכון, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • במידה וחלה הפרה מצד המשתמש בנוגע לתנאי שימוש אלה, תהא מפעילת האתר, לפי שיקול דעתה, זכאית לחשוף את שמו והפרטים הידועים לו אודותיו בכל הליך משפטי, אף אם לא יינתן צו שיפוטי המורה על כך.
  • המשתמש ישפה את מפעילת האתר, בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה ו/או נזק ו/או הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה, לרבות תשלומי ריבית ותשלום שכר טרחה סביר לעורכי דין והוצאות משפט, אשר ייגרמו למפעילת האתר ו/או למי מטעמה על ידי המשתמש כתוצאה מכך שהמשתמש לא יקיים הוראות תקנון זה ו/או יפר הוראות דין כלשהן ו/או זכויות צד ג' כלשהן, ו/או כתוצאה מפרטים, מידע או קבצים שהמשתמש מסר לפרסום, ו/או כתוצאה ממחדליו של המשתמש, כפי שבאו לידי ביטוי באופן ישיר ו/או באופן עקיף.
  • מפעילת האתר אינה מתחייבת כי האתר לא ייסגר ו/או כי הפעילות בו לא תופסק באופן זמני או קבוע ושומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או את פעילותו בכל עת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מפעילת האתר, לרבות תקלות תקשורת ומחשוב ואירועי כוח עליון יעכבו ו/או ימנעו את קיום העסקה באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצר נשוא העסקה במועדים שנקבעו, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים ו/או אגרות ו/או תשלומים אחרים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאי מפעילת האתר להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ובמקרים כאמור לא יחויב כרטיס האשראי של המשתמש בגין העסקה ו/אם חויב – יוחזר לו כספו, בכפוף להוראות כל דין, וזאת כסעד בלעדי שלו בקשר עם מקרים כאמור.
  1. המחאת זכויות וחובות
  • מבלי לפגוע באמור לעיל מוסכם בזה, מפעילת האתר רשאית להמחאות את התחייבויותיו ולהסב זכויותיו, בכל עת לפי תנאי שימוש אלה, לצד שלישי, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, לרבות העברת כל/רוב נכסיה, באמצעות מכירה, מיזוג, ו/או בכל דרך אחרת, וכן הנהלת האתר רשאית בעת העברת הזכות לגבות חובות מהמשתמש, ובלבד שזכויות המשתמש, לפי הסכם זה, לא ייפגעו מעצם העברת הבעלות.
  • במקרה כנ"ל יועברו פרטי המשתמש שבידי הנהלת האתר לצד השלישי, שיקבל את הזכויות באתר, והמשתמש מסכים לכך מראש.
  1. תנאים נוספים:
  • תנאי השימוש וכל נתון נוסף ואחר הינם לשיקול דעתה הבלעדי של מפעילת האתר, אשר תהא רשאית לשנותם מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתו הבלעדי.
  • השירות פועל ברשת האינטרנט ועל כן מטבע הדברים תלוי בגורמים שונים כגון ספקי תשתית, ספקי תקשורת, תקינות שרתים, אחסון וכיוצא באלו, אשר עשויים להינזק, להפסיק לפעול ולהיפגע עקב גורמים שונים. מפעילת האתר אינה נותנת כל מצג או התחייבות לגבי תקינות פעילות האתר ו/או פעולתו ללא הפרעות ו/או תקלות ו/או כי יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי השירות, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל השירות או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת, ומפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.
  • רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  • הן מפעילת האתר והן המשתמש או מי מטעמו, מביעים הסכמתם לכך כי בכל מחלוקת הקשורה באתר זה, הדין החל הוא הדין באיזור מגוריו הרשום של הנתבע.

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: