איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  בחירות 1999, 2003 ו-2006 – האם אכן מבנה המו"מ הקואליציוני בישראל מאפשר למפלגות הדתיות להגיע להישגים מיוחדים?

  תקציר העבודה

  בחירות 1999, 2003 ו-2006 - האם אכן מבנה המו"מ הקואליציוני בישראל מאפשר למפלגות הדתיות להגיע להישגים מיוחדים?

  תוכן העניינים

  1. מבוא 3
  2. משא ומתן קואליציוני 5
  3. גוש המפלגות הדתיות 10
  4. הישגי המפלגות הדתיות במו"מ הקואליציוני עד 1999 13
  4.1. הסיבות להישגים המיוחדים של המפלגות הדתיות 17
  4.2. ההישגים ביחס לגודלן וביחס למפלגות אחרות 19
  5. הישגי המפלגות הדתיות במו"מ הקואליציוניים ב1999 21
  5.1. המו"מ הקואליציוני וההסכם שנחתם 22
  5.2. הישגי המפלגות הדתיות 23
  5.3. הסיבות להישגים אלה 24
  6. הישגי המפלגות הדתיות במו"מ הקואליציוניים ב1999 25
  6.1. המו"מ הקואליציוני וההסכם שנחתם 25
  6.2. הישגי המפלגות הדתיות 26
  6.3. הסיבות להישגים אלה 26
  7. הישגי המפלגות הדתיות במו"מ הקואליציוניים ב1999 27
  7.1. המו"מ הקואליציוני וההסכם שנחתם 27
  7.2. הישגי המפלגות הדתיות 30
  7.3. הסיבות להישגים אלה 30
  8. דיון 31
  9. רשימת מקורות 33

  1. מבוא
  במערכת הפוליטית הישראלית ניתן להבחין בין שלושה מישורים: פוליטיקה של בחירות, פוליטיקה קואליציונית ופוליטיקה ביורוקרטית (אריאן, 1990).
  עבודה זו מתמקדת בפוליטיקה הקואליציונית תוך מתן דגש על הניתוח המו"מ הקואליציוני, ולא בניתוח הסיבות כוחן האלקטורלי של המפלגות הדתיות. ההתייחסות לגורמים לכוחן האלקטורלי של המפלגות הדתיות בעבודה זו מובאת רק כרקע לנושא העיקרי והוא כוחן והישגיהן של המפלגות הדתיות במו"מ הקואליציוני.
  במסגרת העבודה אבחן את הגורמים כגון לשון המאזניים, כושר המיקוח ונחישות, המשפיעים ישירות על המו"מ הקואליציוני. המו"מ הקואליציוני הוא תהליך מתמשך ואינו מסתיים עם הקמת הממשלה (קורן ושפירא, 1997). עם זאת, עבודה זו מתמקדת רק המו"מ הקואליציוני להקמת הממשלה ולא במו"מ המתמשך.
  הגורמים המשפיעים על הישגיהן של המפלגות הדתיות דרך כוחן האלקטורלי כגון אחידות אלקטורלית, שיעורי הצבעה גבוהים בקרב מצביעים דתיים וכד', מוצגות כרקע בלבד.
  כפי שנאמר זה מכבר, "אין לך דוגמא טובה לקבוצה פוליטית בארץ, שכוחה הפוליטי גדול מכוחה האמיתי, יותר מזו של המפלגות הדתיות", כותב אריאן (1990, עמ' 147).
  לא פעם נשמע בתקשורת ובמחקר כי הטענה היא שהמפלגות הדתיות מגיעות להישגים הגבוהים מחלקן היחסי בכנסת בשל מבנה המו"מ הקואליציוני בישראל.
  בהמשך הדברים מביא אריאן (1990) דוגמאות להישגים כאלה, ומציע סיבות אחדות למצב זה, אך אינו מראה במה עולה כוחן הפוליטי על כוחן האמיתי.
  דת, מדינה ופוליטיקה הוא נושא טעון, וכל העוסק בו אינו יכול להשתחרר מהשקפת עולמו וממטענו הערכי (נויברגר, 1997). לא פעם אף נמצא את הקשר ההדוק ביניהם (Kayadibi, 2018).
  כל אדם שהינו ישראלי יהודי וחילוני עלול למצוא עצמו מוטרד מאד מהכפייה הדתית במדינה, ומהתקציבים המועברים לתלמידי ישיבות ולמוסדות דת. לשם כך, העבודה תבחן את המנגנונים המביאים למצב זה, על מנת להבין טוב יותר מה היא הדרך לשנות זאת, ובכדי להעלות את המודעות לנושא. הטענה כי הדתיים משיגים תשואות קואליציוניות הגבוהות מכוחם האלקטואלי איננה מסייעת כשלעצמה. על מנת להשיג שינוי במערכת הפוליטית הישראלית, ולצמצמם את הכפייה הדתית, יש לבדוק האם טענה זו נכונה, ובמידה וכן, מהן הסיבות הגורמות לכך.
  מטרת עבודה זו היא לסקור את הישגי המפלגות הדתיות במו"מ הקואליציוניים שהתנהלו בשנים 1999, 2003 ו-2006, במטרה לבדוק האם אכן מבנה המו"מ הקואליציוני בישראל מאפשר למפלגות הדתיות להגיע להישגים מיוחדים, ואם כן עד כמה. מטרה נוספת היא לבדוק אם הדברים שנאמרו על ידי אריאן (1990) לגבי המו"מ הקואליציוניים שהתנהלו עד 1988, רלוונטיים גם למערכות הבחירות של 1999, 2003 ו-2006, (או שמא חל שינוי בכוחן היחסי של המפלגות הדתיות בשנים אלו).
  לצורך מענה על שאלת המחקר אפתח ברקע תיאורטי לגבי הדמוקרטיה הקואליציונית בישראל. אסקור את המפלגות הדתיות, ואעמוד על הישגיהן במו"מ הקואליציוניים עד 1999, תוך התייחסות לסיבות להישגים אלה. רקע זה ישמש בסיס לניתוח המו"מ הקואליציוניים ב1999, 2003 ו-2006. לגבי כל אחת ממערכות הבחירות יתוארו המו"מ הקואליציוניים, תוצאותיהם, הישגי המפלגות הדתיות, וסיבות אפשריות להישגים אלו. לסיכום, ייערך דיון בין הממצאים לבין הרקע התיאורטי שהוצג, על מנת להסיק מסקנות תוך מתן מענה לשאלה.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: