איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  דרכי ההתמודדות של מורים להעלאת מוטיבציה ללמידה בנוער מנותק

  תחום / תואר: ,
  מילות מפתח: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  מחיר: 300.00₪
  מספר מילים: 14618
  מספר מקורות: 22
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2021
  סוג העבודה: עבודה סמינריונית
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  דרכי ההתמודדות של מורים להעלאת מוטיבציה ללמידה בנוער מנותק

  תוכן עניינים

  תקציר 2
  מבוא 3
  סקירת ספרות 4
  מוטיבציה 4
  נוער מנותק 6
  רקע והגדרות 6
  סוגי נוער מנותק 7
  שכיחות של נוער מנותק 7
  דרכי התמודדות של מורים בהנעת תלמידים 8
  דרכי התמודדות של מורים בהנעת נוער מנותק 10
  שיטה 12
  המחקר האיכותני 12
  אוכלוסיית המחקר 12
  כלי המחקר 13
  הליך המחקר 13
  תוצאות 14
  דיון ומסקנות 21
  ביבליוגרפיה 24
  נספחים 26
  נספח א' – שאלון 26
  נספח ב' - ראיונות 27

  תקציר
  עבודה זו עסקה בסוגיית דרכי ההתמודדות של מורים להעלאת מוטיבציה ללמידה בנוער מנותק. המפגש של מורים עם תלמידים הנמצאים בסיכון בין היתר נוער מנותק, נחשב למפגש מורכב וטעון לא מעט ציפיות משני הצדדים. המחקר הנוכחי הוא מחקר איכותני. במסגרת המחקר נערכו ראיונות עומק עם שלוש מורות מהחינוך המיוחד העובדות עם נוער מנותק.
  ממצאי המחקר מראים, כי מורים רבים העוסקים בתחום הוראת נוער מנותק בוחרים בדרך זה מניסיון אישי או מתחושת שליחות, כאשר הגורמים המניעים שלהם הם פנימיים. באשר לנוער המנותק עצמו, המחקר מצביע על כך שישנם גורמי התערבות שונים אשר יכולים להשפיע על הנעת נוער מנותק, בין היתר באמצעות השתתפות בפרויקטים שונים או משימות מורכבות. בכך יכולים המורים לרתום את התלמידים למחויבות, דבר שבין היתר יכול להוביל למוטיבציה ללמידה. הממצאים עולים בקנה אחד עם המחקר התיאורטי והמעשי בתחום, כך שמורים אשר שילבו נוער מנותק או נוער בסיכון בפרויקטים שונים, הצליחו להעלות את מת המוטיבציה של התלמידים. ממצא נוסף שעולה מהמחקר הוא באשר לחשיבות הרגש בתהליך ההנעה של התלמידים, כאשר מורים שמשלבים גם אלמנטים רגשיים מצליחים להניע את התלמידים.

  מבוא
  פיתוח תיאוריות העוסקות בסוגיות של מוטיבציה נחשב לעיסוק עתיק יומין. את גלגולו המודרני ניתן למצוא בתחומים רבים ומגוונים, בין היתר בתחומי הפילוסופיה, דרך פסיכולוגיה ועד לנוירו-ביולוגיה. בשדה התיאוריה והמחקר הפסיכולוגי-חינוכי, מוטיבציה ה]כה להיות נושא מרכזי במחצית הראשונה של המאה ה-20, ואפשר אפילו לומר שתיאוריות העוסקות בתהליכים מוטיבציוניים כמו לדוגמה אינסטינקטים, צרכים (needs), הרגלים (habits), עוררות (arousal), חיזוקים ועונשים, כוחות נפשיים (drives) וציפיות לתוצאות (outcomes expectations), הגדירו את תחום הפסיכולוגיה החינוכית בשנים הללו (קפלן ועשור, 2001). אחת הסוגיות שמעסיקות גורמי חינוך רבים, עוסקים בקשר הגורמים המניעים לבין נוער מנותק.
  'נוער מנותק' ניתן להגדיר, כנוער אשר אינו מצוי במסגרת לימודית ו/או תעסוקתית מלאה. על פי נתוני משרד החינוך, ניתן להגדיר "נושר", כנער או נערה בגיל חינוך חינם (עד גיל 17), אשר אינם לומדים בבית הספר, כאשר הנשירה הגלויה היא כתוצאה של תהליך מתמשך, המתרחש ברוב המקרים לאחר תקופה ארוכה של נשירה סמויה, אשר מאפיינה כוללים בין היתר היעדרויות תכופות מבית הספר, לתחושות של ניכור כלפי בית הספר, דחייה חברתית, התנהגות אלימה וכדומה (מי-עמי, 2004).
  המפגש של מורים עם תלמידים המוגדרים כנוער מנותק, הוא במקרים רבים מפגש מורכב וטעון ציפיות. מחקרים שונים הראו, שכאשר מורים שבוחרים ללמד אוכלוסיות מצוקה עושים זאת מתוך רצון לשפר את מצבם של התלמידים ולקדם חברה צודקת יותר. הם רואים את עצמם כסוכני שינוי, מעין גשר בין התלמידים לבין הידע והכוח החברתי הטמון בו (Merseth et al., 2008; בתוך: ליכטינגר, 2018). מחקרים שונים מצביעים על כך, ש הוראה של בני נוער בסיכון צריכה להיות מבוססות על האזנה קרובה לתלמידים, לקהילה ולתרבות ממנה הם מגיעים (Schultz et al., 2008; בתוך: ליכטינגר, 2018). בנוסף, תכניות הלימודים צריכות להיות ממוקדות יותר בתלמידים ובצרכים האקדמיים, הרגשיים והחברתיים שלהם, כאשר בנוסף על כך, ההוראה צריכה גם לאפשר מגוון רחב יותר של דרכי למידה ובחירה במשימות ובחומרים, כך שלכל התלמידים תהיה הזדמנות למעורבות בלמידה (Carrington & Elkin, 2002; בתוך: ליכטינגר, 2018), וזו יכולה להעלות את רמת המוטיבציה של התלמידים. עבודה זו עוסקת דרכי ההתמודדות של מורים להעלאת מוטיבציה ללמידה בנוער מנותק.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: