איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  האם ספורט מסייע להשכנת שלום? ניתוח פעולות הועד האולימפי בקוריאה הדרומית

  מילות מפתח: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  מחיר: 275.00₪
  מספר מילים: 4512
  מספר מקורות: 15
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2019
  סוג העבודה: עבודה סמינריונית
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  האם ספורט מסייע להשכנת שלום? ניתוח פעולות הועד האולימפי בקוריאה הדרומית

  תוכן העניינים

  מבוא 2
  פרק תאורטי 4
  השכנת שלום 4
  תפקיד הספורט בהשכנת שלום 6
  ניתוח המקרה 8
  הועד האולימפי 8
  תפקיד הועד האולימפי בהשכנת שלום 9
  דמוקרטיזציה בדרום קוריאה 10
  תפקיד הועד האולימפי בהשכנת שלום בדרום קוריאה 11
  ניתוח על סמך המושגים התיאורטיים 12
  תפקיד הועד האולימפי בהשכנת שלום בדרום קוריאה באמצעות קיום המשחקים האולימפיים בסיאול (1988) 12
  תפקיד הועד האולימפי בהשכנת שלום בדרום קוריאה באמצעות עידוד לנשיאת הדגל במשותף עם צפון קוריאה 14
  סיכום 16
  רשימה ביבליוגרפית 17

  מבוא
  במסגרת הנושא הרחב של תהליכי השכנת שלום, שמירת שלום ובניית שלום, ומתוך מבט על-לאומי על יישוב סכסוכים - עבודה זו תתמקד בקשר שבין ספורט והשכנת שלום, ובפרט בתרומתו של הועד האולימפי להשכנה, שמירה ובניית שלום. ההתמקדות תעשה תוך בחינת פעולותיו של הועד האולימפי העולמי בדרום-קוריאה ותפקידו בהשכנת שלום ובדמוקרטיזציה במדינה.
  שאלת המחקר היא: מהו תפקידו של הועד האולימפי העולמי בהשכנת שלום בינלאומי, וכיצד תפקיד זה בא לידי ביטוי במקרה של הדמוקרטיזציה של דרום-קוריאה? על מנת לבחון שאלה זו, ינותחו שתי פעולות שנקט הועד האולימפי העולמי בנוגע לדרום קוריאה, ומהוות פעולות השכנת שלום: עידוד קוריאה הדרומית וקוריאה הצפונית לצעוד תחת אותו דגל במשחקים האולימפיים בשנים 2000-2008, וקיום המשחקים האולימפיים בסיאול בשנת 1988.
  מסגרת תיאורטית אחת מוסכמת להמשגה ולניתוח של השכנת שלום עדיין אין בנמצא לדעת Schnitzer et al. (2013). לכן, במחקר הנוכחי ייעשה שימוש במספר מסגרות תיאורטיות: מימדי השכנת השלום על פי Haugerudbraaten (1998), דרכי השכנת שלום באמצעות ספורט על פי Nygård & Gates (2013), ורמות השכנת השלום על פי Schnitzer et al. (2013). כמו כן מספר הגדרות שונות לבחינת השכנת השלום (Zelizer, 2018) תשמשנה בעבודה זו.
  בהתבסס על מחקרים קודמים שעסקו בתפקיד הספורט בהשכנת שלום השערת המחקר היא כי לספורט יש תפקיד כזרז בתהליכי שלום קיימים (Sugden, 2018), אך הוא יעיל פחות בהשכנה של שלום כאשר המצב החברתי, הפוליטי או הכלכלי לא מאפשר זאת (Cárdenas, 2013). ממצאי המחקר מראים כי הנתונים תומכים בהשערת המחקר, על שני צדדיה. ראשית, נראה כי כאשר השימוש בספורט נעשה על מנת לזרז תהליך קיים – הדמוקרטיזציה של דרום קוריאה, הספורט שימש לא רק כזרז מבחינת הקצב של התהליך, אלא ככל הנראה אף הביא להפיכת התהליך לשקט וחלק יותר. עם זאת, נראה כי הצלחת היוזמה הייתה מוגבלת מאד כאשר השימוש בספורט נעשה על מנת ליצור תהליך של הידברות שלא היה קיים קודם לכן בין שתי המדינות (קוריאה הדרומית וקוריאה הצפונית).
  ראשית יוצג בעבודה רקע תיאורטי לגבי השכנת שלום באופן כללי, ולאחר מכן רקע ספציפי יותר לגבי השימוש בספורט לצורך השכנת שלום. בפרק שלאחר מכן יוצג ניתוח המקרה שייפתח בהצגה כללית של הועד האולימפי, לאחר מכן יתמקד הפרק בתפקיד הועד האולימפי בהשכנת שלום. בהמשך יוצג רקע כללי על תהליך הדמוקרטיזציה בדרום קוריאה, כאשר בהמשך יתואר תפקידו של הועד האולימפי בהשכנת שלום בדרום קוריאה. לבסוף, יבוצע הניתוח של תפקידו של הועד האולימפי בהשכנת שלום בדרום קוריאה על סמך המושגים התיאורטיים ובסיכום יתוארו המסקנות העולות מהניתוח והצעות למחקר עתידי.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: