איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  הוראה ולמידה באמצעות הטבע במשנתו החינוכית של ז'אן ז'ק רוסו

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  הוראה ולמידה באמצעות הטבע במשנתו החינוכית של ז'אן ז'ק רוסו

  תוכן העניינים

  מבוא 3
  ז'אן ז'אק רוסו ומשנתו הפדגוגית 3
  יישום משנתו של רוסו במערכת החינוך 5
  סיכום ורפלקציה 7
  ביבליוגרפיה 9

  מבוא

  אחד הרעיונות המרכזיים שרוסו מביע בהגותו החינוכית הוא הרעיון כי יש ללמוד וללמד באמצעות הטבע. כיוון שהלימוד באמצעות הטבע קרוב לרוחי ואני שואפת ליישמו ככל הניתן בעבודתי, בחרתי לכתוב על רוסו על מנת לנסח בסיס תיאורטי-הגותי להעדפתי הטבעית ללמד באמצעות הטבע. הביסוס התיאורטי יכול לעזור לי להבין את המקור של הבחירה בלימוד באמצעות הטבע, וכן לשפר את יישומו בעבודתי החינוכית בפועל.
  ראשית אעסוק בשתי השאלות התאורטיות: מדוע חשוב ללמוד דרך הטבע; וכיצד באה לידי ביטוי הלמידה דרך הטבע במשנתו החינוכית של רוסו. הפרק שאחריו יעסוק ביישום רעיונות אלו בחינוך, ויענה על השאלה השלישית, הקונקרטית - האם משנתו החינוכית של רוסו, ובפרט הלמידה דרך הטבע באה לידי ביטוי במערכת החינוך ופדגוגיה המודרנית, וכיצד. לסיכום אפרט כיצד העבודה תרמה להבנתי לגבי התחום אותו אני מיישמת בעשייתי החינוכית זה מכבר, תוך רפלקציה על הדברים.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: