איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  המחלוקות בקשר לפסקת ההתגברות בישראל – מה ניתן ללמוד מהמקרה הקנדי?

  תקציר העבודה

  המחלוקות בקשר לפסקת ההתגברות בישראל - מה ניתן ללמוד מהמקרה הקנדי?


  תוכן העניינים

  1. מבוא 1
  2. המצב בישראל 3
  2.1. רקע היסטורי – חוקתיות בישראל ויחסי הרשות המחוקקת והרשות השופטת 3
  2.2. הצעות לפסקת ההתגברות בישראל 6
  3. המקרה של קנדה 10
  3.1. רקע היסטורי לפסקת ההתגברות בקנדה 10
  3.2. פסקת ההתגברות בקנדה 11
  4. השוואה בין המצב בישראל למקרה של קנדה 15
  4.1. נוסח פסקת ההתגברות ומשמעויותיה 15
  4.2. גורמים שהשפיעו על ניסוחה ואישורה של פסקת ההתגברות 18
  4.3. השלכות והשלכות צפויות 21
  4.4. סיכום 22
  5. מסקנות 24
  רשימת מקרות 27
  מאמרים וספרים 27
  פסיקה 28
  חקיקה 28
  פרוטוקולים ומסמכים 29

  1. מבוא
  הפולמוס סביב היחסים בין הרשות השופטת לרשות המחוקקת בישראל, כלומר בין הכנסת לבג"ץ, זוכה כל כמה שנים לעמוד לזמן מה בראש סדר היום. עיקר הדיון הציבורי נסוב סביב השאלה האם מאזן הכוחות בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת הוא הרצוי או שיש לשנותו באמצעות שינויי חקיקה. הטענה הרווחת היא שהמאזן נוטה לטובת הרשות השופטת, היינו בג"ץ, וישנם טיעונים שונים אשר יפורטו בהמשך לכך שנטיית המאזן לטובת בג"ץ אינה רצויה.
  על מנת לפתור חוסר איזון נטען זה, הוצעה מספר פעמים במספר גרסאות, הוספת פסקת התגברות, שמשמעותה שהכנסת תוכל לחוקק חוקים, אשר בתנאים מסויימים (המשתנים מהצעה להצעה) יהיו "חסינים" מפני ביטולם על ידי בג"ץ. ההצעות נבדלות זו מזו בנוסח הפסקה וכן בהקשר החוקי או החוקתי שלה.
  קנדה היא המדינה היחידה בעולם כולו שיש בה כיום פסקת התגברות מובהקת. לכן, בבואנו לבחון את ההיבטים השונים של פסקת ההתגברות המוצעת בחוק הישראלי, הניסיון שנצבר בקנדה יכול לעזור בבחינת אספקטים כמו ניסוחה של הפסקה, השלכותיה האפשריות, והמשמעות שלה בהקשר של הדין הקיים, ויחד עם זאת יש להתייחס ולעמוד על ההבדלים היסודיים והמהותיים בין ישראל לקנדה.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: