איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  הקשר בין וותק, תמיכת ממונה ומחויבות ארגונית

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  הקשר בין וותק, תמיכת ממונה ומחויבות ארגונית
  מנחה:

  שם:
  ת"ז:
  קורס:
  תאריך:

  תוכן עניינים

  מבוא 2
  סקירה ספרותית 3
  ותק בארגון 3
  תמיכת ממונה 4
  הקשר בין ותק בארגון ותמיכת ממונה 5
  מחויבות ארגונית 6
  השפעת ותק ותמיכת הממונה על מחויבות העובד לארגון 7
  שיטה 9
  תוצאות 10
  דיון ומסקנות 14
  ביבליוגרפיה 16
  נספחים 18
  נספח א' – שאלון 18
  נספח ב' – SPSS 21

  מבוא
  בעולם התעסוקה היום ישנה חשיבות רבה לשמירה על "עובדים טובים". הון אנושי הוא מצרך נדיר ולכן חברות וארגונים משקיעות מאמצים רבים באיתור וגיוס עובדים "איכותיים" ושמירה עליהם. הדרך בה ניתן "לשמור" על עובדים הוא פיתוח תחושת מחויבות ארגונים בקרב אותם עובדים. כיצד ניתן לעשות זאת?
  בעבודה זו אנו בודקות את השפעתם של שני משתנים בלתי תלויים – ותק ותמיכת ממונה – על מחויבות ארגונית של עובד. ותק תעסוקתי של שכיר נקבע לפי מספר החודשים שעבד באותה השנה, כאשר הכוונה היא לחודשים בהם קיבל שכר (דיויש וזוסמן, 2012). הקשר בין ותק ורמת השכר בארגון הוא לרוב קשר ישיר חיובי. כלומר, ברוב מקומות העבודה, ותיקים ישתכרו יותר מחדשים (Buchinsky, Fougere, Kramarz & Tchernis, 2010).
  תמיכת ממונה הפכה למושא מחקר נפוץ בעשורים האחרונים, כחלק ממחקר כולל לגבי התנהגות ארגונית. רוב המחקרים בנושא מעידים כי לתמיכת הממונה חשיבות והשפעה גדולים מאוד על העובד, רמת המוטיבציה שלו ורמת המחויבות לארגון (Zhang, Tsui, Song, Li & Jia, 2008; Tymon, Stumpf & Smith, 2011). ככלל, תחושת העניין המעורבות שמפגין הממונה כלפי העובד גורמת לתחושות חיוביות של סיפוק ושביעות רצון, כאשר אלו באות לידי ביטוי במחויבות לארגון.
  ותק נתפס כגורם משפיע על מחויבות ארגונית כאחד מהמימדים של מחויבות שמפרטים Moeday, Porter & Steers (1982; in: Chen & Chen, 2008). עצם העובדה כי אדם עובד במקום מסוים זמן רב, הופכת אותו לחלק בלתי נפרד מהארגון – ולכן, מעדיף להישאר באותו המקום (Vigoda, 1999; in: Vijayabanu, Govindarajan & Renganathan, 2014). בחברות בהן ערך המנהל, הממונה, הוא גבוה, כלומר ישנה חשיבות תרבותית עליונה, נוהגים במנהל ביראת כבוד (מדינות המזרח הרחוק לדוגמא), המחויבות מורגשת אף יותר מחברות אחרות (Tymon, Stumpf & Smith, 2011).

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: