איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  הקשר בין פרוגרסיביזם חינוכי וצדק חברתי

  תקציר העבודה

  הקשר בין פרוגרסיביזם חינוכי וצדק חברתי

  תוכן עניינים

  מבוא 3
  חינוך פרוגרסיבי 3
  פדגוגיה ביקורתית 5
  סיכום 6
  רשימת מקורות 7

  מבוא
  על אף השורשים הקדומים מאד של הקשר בין חינוך ובין מבנים חברתיים (Shannon, 2017), האקדמיה לא עמד תחילה על הקשר בין חינוך פרוגרסיבי וצדק חברתי (Francis et al., 2017). גם בסוף המאה הקודמת, עת חלה התעניינות מחודשת ברעיונות החינוך הפרוגרסיבי וביישומם, לא עסקו חוקרי מדיניות החינוך בפיתוח תיאוריות בנושא צדק חברתי וחינוך, ועל כן החיבור בין חינוך פרוגרסיבי לצדק חברתי הוא חיבור חדש יחסית בעולם המחקר (Gweirtz, 1998).

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: