איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  השפעת הריבית על מחירי הבתים בישראל

  תקציר העבודה

  השפעת הריבית על מחירי הבתים בישראל

  תוכן עניינים

  1. מבוא 2
  2. סקירת ספרות 3
  2.1. שוק הדיור בישראל 3
  2.2. עליית מחירי הדיור 4
  2.3. הגורמים המשפיעים על מחירי הדיור בישראל 5
  2.3.1. ביקוש והיצע 5
  2.3.2. "כוח השוק" 7
  2.3.3. מחירי הריבית 8
  3. שיטה 9
  3.1. המחקר 9
  3.2. המדדים 9
  3.2.1. מדד מחירי הדיור 9
  3.2.2. מדד הדיור 10
  4. תוצאות 11
  5. דיון ומסקנות 13
  6. ביבליוגרפיה 15

  1. מבוא
  העלייה הממושכת במחירי הדיור בישראל מעוררת עניין רב, הן בכלל הציבור והן בקרב אנשי מקצוע בתחום. הסיבה לכך נעוצה בעובדה, שהעלייה הדרמטית במחירים הפחיתה את היכולת של משקי הבית לרכוש דיור ביחס למצב בתחילת המאה הנוכחית (שרברמן, 2018).
  במהלך קיץ 2011 פרצה מחאה חברתית שחק ממנה עסק גם במחירי הדירות המשתוללים. מחירי הדירות שהלכו והאמירו במהלך העשור האחרון, כאשר בשנת 2009 לבדה נרשם שיעור עליה של כ-20% ובסך הכל עלייה של למעלה מ-100% משנת 2007 ועד היום. העלייה החדה במחירי הדירות, אשר לא נתמכה בעליות שכר משמעותיות במגזר הפרטי והציבורי, הביאה לירידה ביכולת של האזרחים, בעיקר זוגות צעירים, לרכוש דירה ראשונה, כאשר מנגד, אותן משפרי דיור או משקיעים, הצליחו לעשות זאת ואף תרמו במדיה רבה לעליה נוספת במחירי הדירות (בן נאים, 2012).
  שוק הדירות נחשב לשוק מחזורי, כלומר, מחירי הדירות עולים, יורדים ואז שוב עולים. ניתן לזהות שני שלבים מרכזיים: בשלב הראשון (אגמון, 2010). יחד עם זאת, החל מאמצע שנות ה-90 של המאה ה-20 ועד לשנת 2007, חלה עלייה קבועה במחירי הדיור במדינות מפותחות רבות, בין היתר גם בישראל (שרברמן, 2018). מגמת העלייה במחירי הדירות, שהחלה בשנת 2007, ממשיכה במידה רבה גם בשנים האחרונות. החל מנקודת השפל של אפריל 2007 עת המשבר הכלכלי בארצות הברית ובשאר העולם המערבי, ועד לדצמבר 2015 עלו המחירים בכ-114% (או ב-96% אם מנכים את האינפלציה) (גרובר, 2016).
  רוב החוקרים הכלכליים תומכים בהשערה לפיה, עליית מחירי הדיור נובעת למעשה משילוב של שני גורמים מרכזיים: האצת ביקושים לדירות ובשל ריבית נמוכה השוררת במשק. אחד הגורמים המשפיעים ביותר כיום על שוק הדיור בישראל הוא "כוח השוק" הכולל את השכבה בעלת הכנסות גבוהות יחסית, שעבודה מהווה השקעה בנדל"ן דרך לצבור עושר ולהבטיח את ערכו (סבירסקי והופמן-דישון, 2016). גורם נוסף הוא כאמור הריבית. את השפעת הריבית על הביקוש לדירות ניתן לחלק לשני אפיקים עיקריים: האפיק הראשון, הוא ההשפעה על כוח הקניה של משפחות הרוכשות דירה למגורים, באמצעות היכולת להשיג משכנתאות נוחות יותר ואילו האפיק השני הוא, ההשפעה על משקי בית אמידים המתלבטים אם להשקיע את הונם בשוק ההון או בחלופה כגון שוק הנדל"ן (גרובר, 2016). מתוך הדברים האמורים, העבודה בודקת את השפעת הריבית במשק על מחירי הדיור.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: