איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  השפעת התמורות בתחום ההסכמים הקיבוציים על מעמד העובדים במאה ה-21

  תקציר העבודה

  השפעת התמורות בתחום ההסכמים הקיבוציים על מעמד העובדים במאה ה-21

  תוכן העניינים

  מבוא 3
  ההסכם הקיבוצי במאה ה-21 4
  חידושים ותמורות בהסכם הקיבוצי לאורך השנים 6
  דיון ומסקנות 8
  ביבליוגרפיה 10

   

  מבוא

  חוזים בין המעסיק לבין ארגוני העובדים נקראים הסכמים קיבוציים. אלו חוזים קצרי טווח, המניחים את כללי היסוד להעסקת העובדים, כגון הטבות סוציאליות ומשכורות, מסדירים את תנאי העבודה שלהם, ומפרטים את חובותיהם למול חובות מעסיקיהם. בעוד המעסיקים אינם מחוייבים לערוך הסכם קיבוצי מול ארגוני העובדים, ברגע שאומץ הסכם שכזה, אין זה הוגן מצד המעסיק לשנות באופן חד צדדי את התנאים שהוסכם עליהם (Dawson, 2010). ההסכם הקיבוצי מעניק לעובד איזון במשא ומתן עם המעסיק, שכן קבוצה מאורגנת של כלל עובדי המפעל, או של כלל עובדי הענף, מסוגלת לנהל משא ומתן בכוח המקביל לכוחו של המעסיק, ולהביא את ארגון העובדים לעמדת מיקוח מאוזנת מולו, באופן שיאפשר קבלת זכויות מעבר לשכבה הבסיסית של זכויות המגן. מנגד, המעסיק נהנה משקט תעשייתי ומיחסים מאוזנים עד למשא ומתן לקראת כריתת הסכם קיבוצי חדש, ומהיתרון שאין עליו לשאת ולתת עם כל עובד בנפרד (Osborne-Lampkin, Cohen-Vogel, Feng & Wilson, 2018).
  הנושא המרכזי שעבודה זו תתמקד בו הם החידושים והתמורות שחלו בתחום ההסכמים הקיבוציים בראשית המאה ה-21. בפרט תבחן העבודה, האם הסכמים אלו עודם רלוונטיים כיום ככלי שמטרתו להוביל לשיפור במעמדם ובזכויותיהם של העובדים. שאלת המחקר: האם ההסכם הקיבוצי מוביל/ גורם לשיפור במעמדם וזכויותיהם של העובדים בעידן הנוכחי?

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: