איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  השפעת התפיסה החברתית של העוני על קבלת החלטות כספיות של משפחות ערביות במעגל העוני

  תקציר העבודה

  השפעת התפיסה החברתית של העוני על קבלת החלטות כספיות של משפחות ערביות במעגל העוני


  תוכן עניינים

  א. מבוא 3
  ב. סקירה תיאורטית 4
  ב.1. הגדרות ותיאוריות של עוני 4
  ב.2. אפיונים כלכליים של החברה הפלסטינית בישראל 8 ב.3. קבלת החלטות כלכליות בקרב האוכלוסייה הפלסטינית בישראל 10
  ב.3.1. תרבות וקבלת החלטות כלכליות 10
  ב.3.2. השפעת התרבות על התנהגות קנייה 11
  ב.4. קבלת החלטות במצבי סיכון 12 ב.4.1. קבלת החלטות כלכליות ועוני 13
  ביבליוגרפיה 15


  א. מבוא
  בדירוג שיעורי העוני מבין מדינות ה- OECD ישראל הגיעה למקום הלפני אחרון, אחד מעל מקסיקו (OECD, 2016). מתוך ממצאי ה- OECD רבע מאוכלוסיית ישראל היא ענייה. שתי האוכלוסיות בישראל שנמצאו ברמת העוני הגבוהה ביותר היו האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הפלסטינית. בהגדרת המושג עוני צריכים להבדיל בין עוני במונחים יחסיים לעוני במונחים אבסולוטיים. מדד העוני בישראל, כמו במדינות מערביות אחרות, מתבסס על המדד היחסי. בארץ נקבע קו העוני כמחצית ההכנסה החציונית למשפחה. במשק צומח, ההכנסות גדלות ואיתן עולה גם קו העוני. מדינת ישראל פורסת רשת ביטחון של העברת כספים לעניים על ידי מערכות מיסוי ותשלומי העברה המקטינים בצורה ניכרת את ממדי אי-השוויון והעוני במדינה (הוברמן, 2009). אולם פעולות אלו אינן מטפלות בשורשי הבעיה אלא מתמקדות בסימפטומים שלה (Malul, 2019).

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: