איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  השפעת ריכוזיות הבנקים בישראל על האשראי העסקי והפרטי

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  השפעת ריכוזיות הבנקים בישראל על האשראי העסקי והפרטי

  תוכן עניינים

  תקציר 2
  מבוא 3
  סקירה ספרותית 5
  מערכת הבנקאות הישראלית - סקירה 5
  ריכוזיות הבנקים 6
  פיקוח על רמת התחרותיות – מדיניות ממשלתית 6
  מדדים לבחינת הריכוזיות 10
  מדד הרפינדל (H) 10
  מדד כוח "שוק" 11
  שוק האשראי - סקירה 13
  אשראי פרטי ועסקי 16
  אשראי עסקי 16
  אשראי פרטי 17
  סיכום ומסקנות 19
  ביבליוגרפיה 22

  תקציר
  עבודה זו עוסקת בהשפעת ריכוזיות הבנקים בישראל על המשק, הקצאות האשראי לסקטור העסקי והפרטי, תוך בחינת מדדי הרפינדל (H) ומדד "כוח השוק" (M). מערכת בנקאית לא יעילה עשויה להביא לפערי ריבית גבוהים ועקב כך לזמינות אשראי נמוכה, עלות אשראי גבוהה וריבית נמוכה על פיקדונות בפלחי שוק שאין בהם איום תחרותי, לרבות פיקדונות לזמן-קצר למשקי בית ולעסקים קטנים, אשראי צרכני, אשראי לעסקים קטנים ובינוניים וכרטיסי אשראי . על פי מדד הרפינדל (H) שהציג בנק ישראל עולה, כי רמת הריכוזיות במערכת הבנקאות הישראלית גבוהה במידה ניכרת מהממוצע במדינות האיחוד האירופי ועומדת על 0.20 לעומת ממוצע של 0.11 במדינות ה OECD. מדד "כוח השוק" מציג גם הוא נתונים המעידים על הבעייתיות במערכת הבנקאית, כלומר "כוח השוק" שהבנקים מפעילים על משקי הבית גבוה מכוח השוק שהם מפעילים על החברות העסקיות. על פי המבנה גישת המבנה הוכח, כי הריכוזיות הגבוהה בישראל (גם בהשוואה בינלאומית), מובילה להתעצמות "כוח השוק", כלומר להפעלת כוחות מונופוליסטים על ידי הבנקים. אחד האינדיקטורים לרמת התחרות והריכוזיות נובע בעצם מדיניות האשראי של הבנקים. הריכוזיות בהקצאת אשראי, פוגעת בעיקר בעסקים הקטנים, כאשר בשנת 2012, הקצו הבנקים אשראי של כ-63.2 מיליארד ₪ לעסקים קטנים, לעומת 108.6 מיליארד ₪ לעסקים בינוניים וכ-266.1 מיליארד ₪ לעסקים גדולים. אך האשראי משמש גם את משקי הבית הפרטיים. בשונה מהעסקים שלהם קיימת יכולת מסוימת להתמקח, משקי הבית הפרטיים נמצאים בעמדת נחיתות למול הבנקים. הבנקים גובים שערי ריבית שונים על האשראי לעסקים לעומת האשראי למשקי הבית. ללקוחות הפרטיים אין חלופות, האיום התחרותי נמוך ובנק יכול לגבות ריבית גבוהה יותר מריבית בשוק תחרות

  מבוא
  שוק הבנקאות מופקד על כספי משקי הבית והמגזר העסקי וכן על התיווך הפיננסי בין חוסכים למשקיעים. מערכת הבנקאות משמשת, מצד אחד, מקור מימון להשקעות ולצמיחה, ומצד שני – גוף חיסכון עיקרי במשק. לפיכך, ריכוזיות-יתר וחוסר יעילות בתפקוד המערכת הבנקאית מקטינים את היעילות של כלל המשק, מעלים את דמי התיווך הפיננסי ואת עמלות הבנקים ופוגמים בהקצאת המקורות במשק .
  המערכת הבנקאית מורכבת מחמש קבוצות בנקאיות גדולות ("לאומי", "הפועלים", "דיסקונט", "מזרחי-טפחות" ו"הבינלאומי הראשון"), המחזיקות בכ-94% מהיקף הנכסים של הבנקאות המסחרית . התאגידים הבנקאיים מספקים את כלל השירותים הבנקאיים, החל מבנקאות מסחרית, משכנתאות וכרטיסי אשראי, וכלה בפעילות בשוק ההון . בשנים האחרונות, מיזגו או רכשו הבנקים הגדולים את כל הבנקים למשכנתאות, כחלק מתהליך של התייעלות ומיצוי יתרונות לגודל, ופעילותם של האחרונים השתלבה בפעילות הבנק הממזג או הרוכש. עיקר המשמעות לריכוזיות-יתר היא, שהעמלות הופכות להיות גבוהות, יחד עם פערי ריבית גדולים, ואלו משפיעים על משקי הבית והעסקים הקטנים, שכן יכולתם של הבנקים לנצל את כוח השוק שלהם כלפי העסקים הגדולים בסקטור העסקי מוגבלת עקב קיומו של שוק הון חוץ-בנקאי (מוסדיים). על פי מדד הרפינדל (H), הריכוזיות במערכת הבנקאות הישראלית גבוהה במידה ניכרת מהממוצע במדינות האיחוד האירופי ועומדת על 0.20 לעומת ממוצע של 0.11 במדינות ה OECD, אם כי בשנים האחרונות, חלה ירידה במדד הרפינדל והפער בין המגזר העסקי לפרטי הצטמצם. גם כשבודקים את מדד "כוח השוק" מגלים כי קיים הבדל בין שתי האוכלוסיות (העסקית והפרטית), שנובע מכושר המיקוח הנמוך יחסית של משקי הבית מול הבנקים, בהשוואה לכושר המיקוח של החברות העסקיות, אשר מסוגלות להשיג פתרונות אשראי נוספים כגון המוסדיים, ועלויות המעבר שלהן בין בנקים נמוכות יותר .
  הריכוזיות וחוסר היעילות פוגעים גם בהקצאת האשראי למשק. גישה מוגבלת לאשראי, עשויה להשפיע על העסקים בעיקר על ידי מחסור בהון חוזר, שעשוי לפגוע ביכולת ההישרדות של העסקים. גם מחסור בהשקעות עשוי להשפיע על יכולתם לצמוח ולהתפתח וכן להוביל לפגיעה ברמת הפריון והתפוקה של העסק . עבור משקי הבית הפרטיים, הקצאות אשראי הם משמעותיות לא פחות מאשר לעסקים. הבנקים

  גובים שערי ריבית שונים על האשראי לעסקים לעומת האשראי למשקי הבית, בעיקר בגלל פרמיית סיכון, עלות תפעולית וכוח שוק, כאשר ללקוח אין חלופות והאיום התחרותי נמוך ומאפשר לבנק יכול לגבות ריבית גבוהה יותר מריבית בשוק תחרות . במהלך שני העשורים האחרונים, הוקמו מספר ועדות שבדקו את התחרותיות בשוק הבנקאות, כאשר בשנים האחרונות הוקמו שתי ועדות מרכזיות, "ועדת טרכטנברג ", שהוקמה על רקע המחאה החברתית בקיץ 2011 ולאחריה "ועדת זקן" לבחינת התחרותיות בשוק הבנקאות. בעבודה זו, בדקנו את השפעת ריכוזיות הבנקים בישראל על המשק דרך מדד הרפינדל (H) ומדד "כוח השוק" (M). כמו כן, בחנו את מערכת האשראי הפרטי והעסקי והשפעת הריכוזיות של המערכת הבנקאית על מתן האשראי.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: