איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  חוויתם של המתבגרים את השימוש של הוריהם במכשירים סלולריים

  תחום / תואר: ,
  מילות מפתח: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  מחיר: 340.00₪
  מספר מילים: 17010
  מספר מקורות: 92
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2021
  סוג העבודה: עבודה סמינריונית
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  חוויתם של המתבגרים את השימוש של הוריהם במכשירים סלולריים


  תקציר
  מחקר זה בודק כיצד חווים מתבגרים את שימוש הוריהם במכשירים הסלולריים. במחקר השתתפו שמונה מתבגרים הלומדים בביתי ספר תיכון ממרכז הארץ, בקרב מרואייני המחקר היו שלושה בנים וחמש בנות, וגילם נע בין 17-16. כולם מאזור המרכז.
  אנו חיים בעידן בו הטכנולוגיה בכלל, והשימוש במכשיר הסלולרי בפרט, מוטמע בחיינו בכל היבט אפשרי. מחקרים רבים עוסקים בהבנת אופי השימוש (זמן, צורך, הרגלים), ובהבנת מאפייני הגלישה ברשתות החברתיות, חלקם התמקדו בהשפעת השימוש בסלולר על האינטראקציה הבינאישית בכללותה, ובמיוחד בין הורים לילדים/מתבגרים. ברוב המחקרים נטען, כי שימוש בסלולרי הינו גורם טכנולוגי "מפריע" (technoference) אשר פוגע בטיב יחסי הורים מתבגרים ואף משפיע על התנהגויות, לרוב שליליות, של המתבגרים.
  מטרת המחקר הנוכחי הינה להציג את נקודת מבטם של המתבגרים, כיצד הם חווים את השימוש בסלולר. בנוסף, נבדק במחקר זה כיצד הם חווים את טיב האינטראקציות בינם לבין הוריהם ואת היחסים ביניהם. על מנת להרחיב את מסקנות המחקר, נבדקו במקביל, חוויות המתבגרים את שימושם הם במכשיר הסלולר, וכיצד הם מתארים את אופי גלישתם ברשתות החברתיות. כן, נערכה השוואה בין תפיסתם את השימוש שלהם אל מול תפיסתם את שימוש הוריהם.
  מממצאי המחקר עולה כי חשיבות השימוש בסלולר בכלל וברשתות החברתיות בפרט, לתפיסתו של המתבגר, היא בעיקרה למילוי צרכים חברתיים. להבדיל תופסים הנחקרים את שימוש הוריהם בסלולר לצורכי עבודה, בעיקר, וליצירת קשר עם המשפחה. מתבגרי המחקר אינם בכל הקשור למאפייני השימוש של הוריהם ברשתות החברתיות. השימוש בסלולר בזמן אינטראקציה עם קבוצת השווים נחווית אצל המתבגר כחלק מהווית המפגש, ואין הוא חווה תופעה זו כפוגעת ומפריעה למפגש ולאינטראקציה בינאישית. לגבי שימוש ההורה בטלפון בזמן מפגש עם המתבגר, מתבגרי המחקר התייחסו באופן שונה למפגש משמעותי כמו שיחה אישית או עזרה דחופה, במקרים אלו הוא מקבל פניות (תשומת לב וזמינות) מלאה מההורים, מול מפגשי שיחות חולין בהם מתבגרי המחקר הבינו שעליהם לחכות להורה עד שיתפנה, בשיחות חולין אלו נעשה שימוש בטלפון בן אצל המתבגר והן אצל ההורה, ואין מתבגרי המחקר חווים זאת כהפרעה לאינטראקציה, אלא מתייחסים לכך כהתנהגות נורמטיבית כפי שמקובלת במפגשים עם קבוצת השווים. כל מתבגרי המחקר תיארו באופן חיובי את יחסיהם עם ההורים וטענו כי יש פניות מלאה של הוריהם. לאור העובדה שמחקר זה נערך בקרב שכבה סוציואקונומית גבוהה המלצתי היא להרחיב את המחקר לשכבות נוספות.

  תוכן עניינים

  1. מבוא 1
  2. סקירה ספרותית 3
  2.1. הסלולר בעידן הדיגיטלי 3
  2.2. מתבגרים 4
  2.2.1. מאפייני גיל ההתבגרות 4
  2.2.2. מתבגרים והסלולר בעידן הדיגיטלי 5
  2.3. הורות 6
  2.3.1. סגנונות הורות 6
  2.3.2. הורות והסלולר בעידן הדיגיטלי 8
  2.4. יחסי הורים מתבגרים בעידן הדיגיטלי 9
  2.5. השפעת המרחב המקוון על יחסי הורה-מתבגר 10
  2.6. פאבינג והשפעתו על יחסי הורה-מתבגר 11
  3. שאלת המחקר 12
  4. שיטה 13
  4.1. שיטת המחקר 13
  4.2. משתתפי המחקר 13
  4.3. כלי המחקר 14
  4.4. מהלך המחקר 14
  4.5. ניתוח הנתונים 15
  4.6. אתיקה במחקר 15
  5. ממצאים 17
  6. דיון ומסקנות 27
  7. ביבליוגרפיה 33
  8. נספחים 42

  1. מבוא
  לפני כשלושה עשורים נכנסו המכשירים הסלולריים וחוללו שינויים מהותיים, שלהם השלכות רבות על הפרט ועולמו האישי והחברתי (Wartberg, et al., 2017). למרחב המקוון יתרונות בתחומים רבים; פעילויות לימודיות, חיפוש מידע, פעילויות פנאי, משחקים, תקשורת עם חברים ועוד (Wartberg, et al., 2017). בצד חסרונות והשפעות שליליות על בריאות הנפש של הפרט (Thomée, 2018), ועל אינטראקציות חברתיות (McDaniel, 2013). יחד עם זאת, לחדירת הסלולר ואיתו גם הטלפונים החכמים השפעה על מערכות היחסים בין אנשים, ולתופעת ה"פאבינג" (Karadağ, et al,. 2015).
  פאבינג הוא תוצר של שתי מילים: טלפון (Phone) והתעלמות פוגענית, בהעדפת נתינת תשומת הלב לטלפון ולא לבן שיחה (Snubbing) (David & Roberts, 2016). כך למשל, בדיקת הודעות במכשיר הסלולר בו זמנית כאשר האדם נמצא באינטראקציה מול אדם אחר הנוכח לידו (David & Roberts, 2016). תופעה זו נחקרה, שכיחותה גבוהה, ואף נחשבת כיום לנורמטיבית בחברות מסוימות בעולם(David & Robert 2017) . על פי מחקר שבדק את היקף השפעת התופעה מצא כי התנהגות זו משפיעה על הרווחה הנפשית של האדם, תוך שהוא חש התעלמות מרגשותיו ואף בדידות חברתית מה שעלול להוביל לעליה בלחץ, מתח ותחושת דיכאון (Douglas & Karen, 2016), גם אצל מתבגרים.
  תקופת ההתבגרות הינה תקופה מבולבלת עבור המתבגר, תקופה המאופיינת בשינויים רבים בו זמנית: שינויים בתפקוד החברתי ובתפקודים ניהוליים (אליצור ואחרים 2016). שינויים ביולוגים, שינויים פיזיולוגיים הורמונליים, והתפתחות בציר הפסיכולוגי, (אפטר ואחרים 2010). שינויים הגורמים למתבגר תחושה של כאוס: בלבול, לחץ ומצבי חרדה (הררי, 2004). בתוך תקופה מבולבלת זו, מתחיל תהליך היפרדות מדמויות בהן הוא תלוי (אפטר, ואחרים 2010). הוא עובר תהליך של גיבוש וארגון זהותו העצמית. (אריקסון, 1987). בבניית ההגדרה העצמית תופסת קבוצת השווים מקום חשוב והכרחי (אפטר ואחרים 2010). המתבגר מחפש את השייכות לקבוצת השווים, אשר מעניקה לו תמיכה רגשית ותחושת שייכות וביטחון (Ellis & Zarbatany, 2017). לתוך כל הכאוס שחווה המתבגר נכנס גורם נוסף המוסיף מורכבות רבה - הסלולר והמרחב המקוון, אשר לצד היתרונות הלא מבוטלים חושף את המתבגר לסכנות רבות (צור, ואחרים 2016).
  במחקר (Liu et al,. 2020). שעסק במתבגרים נמצא כי לתדירות תופעת הפאבינג ההורי יש קשר לשביעות הרצון של המתבגר מיחסיו עם הוריו. פאבינג הורי קשור לשביעות רצון נמוכה יותר ממערכת היחסים בקרב בני נוער, במיוחד כאשר סגנון ההתקשרות היה שלילי לעומת סגנון התקשרות חיובי (Liu et al,. 2020). יתרה מכך מתבגרים דיווחו, כי רמות גבוהות של טכנופירנס במפגשים עם הוריהם, גרמו להם לתחושה של מחסור בחום הורי אשר הובילה לעליה בתדירות התנהגויות שליליות (Stockdale et al,. 2018).

  יחסי הורים מתבגרים בעולם המודרני הדיגיטלי מורכבים. מחקרים רבים בדקו את השפעת השימוש של ההורה/המתבגר על היחסים במשפחה, או קשר וסיבה. כמו כן, מחקרים רבים התייחסו לנקודת מבטם של ההורים. מטרה המחקר הנוכחי היא להבין לעומק את נקודת מבטם של המתבגרים לגבי שימושם בסלולר ושימוש הוריהם, ולהבין בהתייחס לעולם הדיגיטלי העכשווי ולתפיסתם את שימוש הוריהם בסלולר, כיצד הם תופסים את מערכת היחסים שלהם עם הוריהם.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: