איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  כיצד מיוצגים מבקשי המקלט מאפריקה בעיתונים "ישראל היום" מול עיתון "הארץ"

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  כיצד מיוצגים מבקשי המקלט מאפריקה בעיתונים "ישראל היום" מול עיתון "הארץ"


  תוכן עניינים

  הנושא עמוד
  1. מבוא ................................................................................................................. 1-2
  2. סקירת ספרות ...................................................................................................... 3-9
  2.1. מהגרים לא חוקיים מאפריקה ........................................................................... 3-6
  2.2. ייצוג וייצוג מיעוטים בתקשורת .......................................................................... 6-7
  2.3. אמצעי תקשורת ומהדורות עיתונים מודפסות ...................................................... 7-9
  3. מתודולוגיה ............................................................................................................. 10
  4. ממצאים ................................................................................................................ 11-17
  4.1. היקף התייחסות לתופעה ...................................................................................... 11
  4.2. שיום הקבוצה ...................................................................................................... 11
  4.3. סיפור אישי ........................................................................................................... 12
  4.4. זכויות אדם ..................................................................................................... 13-14
  4.5. ייצוג חיובי/ ניטרלי/ שלילי ................................................................................ 14-15
  4.6. נימוקים בעד או נגד גירוש ................................................................................. 15-16
  4.7. הקשר של היהדות ............................................................................................. 16-17
  5. דיון ומסקנות .................................................................................................... 18-19
  6. סיכום ........................................................................................................................ 20
  רשימת מקורות ............................................................................................................ 21-23

  מבוא
  תופעת המהגרים הלא חוקיים נמצאת במדינות רבות בעולם. ישראל גם היא אחת מהמדינות אליה הגיעו עשרות אלפי מהגרים מאפריקה בשנים האחרונות לאחר שעברו אסונות, רעב ועוני במדינות האם שלהם. המהגרים מגיעים בעיקר ממדינות עולם שלישי, במטרה לשפר את איכות חייהם. כניסתם של אלה אל המדינה, מאתגרת את ריבונותה ומובילה לחששות רבים בשל ההשפעה שעשויה להיות על המבנים הכלכליים, תרבותיים וחברתיים במדינה (Krizman-Amir, 2012). בשל היקף תופעת המהגרים המגיעים לישראל, התופעה מסוקרת רבות בעיתונות הישראלית. העיתונות ככלי תקשורת היא בעלת השפעה רבה על צרכנייה משום שהיא איננה מתארת את המציאות באופן אובייקטיבי, אלה מייצגת אותה ומציגה אותה באור מסוים, בעודה מתעלמת מחלקים אחרים במציאות (Chandler& Munday, 2011). כתוצאה מכך, הצרכנים תופסים את המציאות המוצגת בתקשורת כאמתית גם אם היא איננה כזו (פירסט וקמה, 2015).
  לפי מחקרי תקשורת של (פירסט וקמה, 2015), נטען כי קבוצות מיעוט זוכות לרוב לייצוג שלילי בתקשורת. קבוצת המהגרים נחשבת לקבוצת מיעוט ועל כן, בעבודה זו אנחנו בודקות כיצד ייצוגם של המהגרים בא לידי ביטוי בעיתונות. לטובת מחקר זה נבחרו שני עיתונים, "ישראל היום" הנחשב לעיתון פופולרי המזוהה עם הימין, ועיתון "הארץ" שנחשב לעיתון איכותי עם קו אידיאולוגי שנוטה לשמאל (העין השביעית- לקסיקון). נאספו 21 כתבות סה"כ בין החודשים פברואר עד אפריל 2018, וניתוח הכתבות נעשה בשיטת ניתוח תוכן איכותני תמטי שמנתח ייצוגי מיעוטים בטקסטים עיתונאים.
  שני ממצאים בולטים עלו מהמחקר: שיום הקבוצה וסיפור אישי. בשיום הקבוצה עלה כי עיתון "הארץ" בוחר להשתמש בכינוי "מבקשי מקלט", שם המעיד על יחס אוהד כלפי הקבוצה, שכן מבקש מקלט הוא אדם השוהה במדינה באופן חוקי ולא הסתנן אליה (הראל, 2015). לעומת זאת, בעיתון "ישראל היום" בחרו לקרוא לקבוצה בשם מסתננים, דבר המעיד על התנגדות לקליטת המהגרים בישראל ועל חוסר החוקיות של שהותם במדינה (הוכמן, 2015). לנוכח ממצא זה, ניתן להסיק כי הדרך בה העיתונים בוחרים לכנות את הקבוצה, תבנה לציבור קוראיה את המציאות והיחס שעליהם לגבש כלפי הקבוצה (פירסט וקמה, 2015). אלמנט נוסף שנבדק בכתבות הוא האם מופיע סיפור אישי של חברי הקבוצה, המעיד על חשיבות הקבוצה בעיני עורכי העיתון. בעיתון "הארץ" ברוב הכתבות הופיע סיפור אישי, ומנגד בעיתון "ישראל היום" הופיע רק סיפור אישי אחד מסך כל הכתבות. ממצא זה מעיד על השוני בין עיתונות פופולרית לאיכותית. העיתונות האיכותית מציגה סיפור אישי וכך גורמת להזדהות עם קוראיה, ואילו עיתון "ישראל היום", עיתון פופולרי, שרואה את קבוצת המהגרים כקבוצה המהווה איום, לא ירבה בהצגת סיפורים אישיים של קבוצה שאיננה תומך בה.
  שאלת המחקר: כיצד מיוצגים מבקשי המקלט מאפריקה בעיתונים "ישראל היום" מול "הארץ"

  חיפוש מתקדם


  חפש ב:

    

  דילוג לתוכן