איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  מגמות בנצרות האתיופית במאות ה-19 וה-20 בהשפעת המיסיונים האירופאים

  תחום / תואר: ,
  מילות מפתח: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  מחיר: 232.00₪
  מספר מילים: 6054
  מספר מקורות: 16
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2019
  סוג העבודה: עבודה סמינריונית
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  מגמות בנצרות האתיופית במאות ה-19 וה-20 בהשפעת המיסיונים האירופאים

  תוכן העניינים

  1. מבוא 3
  2. רקע היסטורי: נצרות באתיופיה במאה ה-19 5
  3. חדירת המיסיונרים האירופאים לאתיופיה במאות ה-19 וה-20 8
  3.1. המיסיונרים הפרוטסטנטים במאה ה-19 9
  3.2. המיסיונרים הקתולים במאה ה-19 12
  3.3. מיסיונרים אירופאים באתיופיה במאה ה-20 13
  4. מגמות התחדשות 15
  4.1. דרכים חדשות אל האל ואל המקודש 15
  4.2. שינוי בתפיסת הנצרות 15
  4.3. התחדשות דתית בקרב בני האורומו 16
  4.4. ייסוד מוסדות חינוך דתי 17
  4.5. מגמות נוספות 17
  5. מגמות הסתגרות 18
  5.1. מגמות התסגרות שמקורן בכנסייה האורתודוקסית האתיופית 18
  5.2. מגמות הסתגרות שמקורן באמונות ומנהגים מקומיים 19
  5.3. מגמות הסתגרות שמקורן במניעים פוליטיים 19
  6. סיכום ומסקנות 21
  7. רשימת מקורות 24

  1. מבוא
  במהלך רוב ההיסטוריה, נחשבת אתיופיה לארץ שהייתה אוטונומיה דתית ותרבותית ורוב הזמן הגנה על עצמה מפני השפעות תרבותיות ודתיות חיצוניות. בין השאר הצליחה לעמוד בפני השפעות האיסלאם ואף נגד הכיבוש הקולוניאליסטי האיטלקי. כמו כן, למרות שרשמית הייתה כפופה לכנסייה הקופטית המצרית, הנצרות האורתודוקסית האתיופית הצליחה לשמור על עצמה אפילו מפני ההשפעות הקופטיות.
  למרות חוסנה, אין ספק שעבודתם של המיסיונרים האירופאים שפעלו באתיופיה במאות ה-19 וה-20 נשאה תוצאות. למרות ההתנגדויות שנתקלו בהם, המיסיונרים האירופאים שפעלו באתיופיה הצליחו לגרוף מספר לא מבוטל של מומרים, ולכונן קהילות מאמינים פרוטסטנטים, קתולים, אוונגלים, ועוד. כמו כן, הדים של חלק מפעולותיהם של המיסיונרים ניכרים עד היום בהשפעותיהם על המארג התרבותי של אתיופיה.
  על רקע הנטייה הכללית של הנצרות האתיופית להסתגרות אשר לכאורה אינה מתיישבת עם האינטראקציה שלה עם הנצרות המערבית דרך המיסיונרים האירופאים, עבודה זו תעסוק בשאלה מה היו ההשפעותיהם מגעיה של הנצרות האתיופית עם הנצרות המערבית במאות ה-19 וה-20, ובפרט, האם נוצרו מגמות של התחדשות דתית או הסתגרות בעקבות המפגש עם המיסיונרים האירופאים?
  רק בשנות ה-60 של המאה ה-20 החל המחקר בנושא הכנסיות האתיופיות והיחסים המורכבים שלהן עם הנצרות שמחוץ לאתיופיה ועם הנצרות המערבית בפרט, וחסר מחקר העוסק ישירות בשאלת השפעתם של המיסיונרים האירופאים שפעלו באתיופיה על מגמות התחדשות והסתגרות דתית. עבודה זו נועדה למלא פער מחקרי זה, ועל מנת לענות על השאלה ייבחנו ההשפעות השונות של פעולתם של המיסיונרים האירופאים, תוך התמקדות בפן הדתי.
  קיים פיתוי לייחס משמעות ערכית נורמטיבית למושגים בעיסוק בתחום זה, ובמיוחד תוך שימוש במושגים כגון "התחדשות", "הסתגרות", "תרומה" (למשל תרומה של מיסיונר זה או אחר לחינוך). מלים כגון "התחדשות" או "תרומה" עשויות לדוגמא להיתפס כחיוביות. בעבודה זו יתוארו פני הדברים מבלי לנקוט עמדה ערכית נורמטיבית, בצורה נייטרלית ככל שניתן.
  העבודה תפתח בהצגת רקע היסטורי על אתיופיה במאה ה-19, על מנת להבין את אתיופיה אליה נכנסו המיסיונרים האירופאים ובה פעלו. לאחר מכן יוצגו המתחים הדתיים ששררו באתיופיה ערב כניסתם של המיסיונרים האירופאים בראשית המאה ה-19. בהמשך, יתוארו המיסיונרים הפרוטסטנטים והקתולים שפעלו באתיופיה במאה ה-19, ופועלם של המיסיונרים באתיופיה במאה ה-20. לאחר הצגת פועלם של המיסיונרים השונים, ינותחו מגמות ההתחדשות שנוצרו בעקבות פעולותיהם של המיסיונרים, וכן מגמות ההסתגרות. לסיכום יוצגו המסקנות והמענה לשאלת המחקר כפי שעולה מן המסקנות.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: