איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  מדוע העדיפו הקלוויניסטים בתקופת מלחמות הדת בצרפת להשתמש במוטיבים מן התנ"ך על פני מוטיבים מן הברית החדשה?

  תקציר העבודה

  מדוע העדיפו הקלוויניסטים בתקופת מלחמות הדת בצרפת להשתמש במוטיבים מן התנ"ך על פני מוטיבים מן הברית החדשה?


  תוכן העניינים

  1. מבוא 3
  2. סקירת ספרות 4
  2.1. הקלוויניזם הצרפתי בתקופת מלחמות הדת 4
  2.2. שימושים שונים של הקלוויניסטים במוטיבים ודמויות תנכיות 7
  3. שיטת הניתוח 12
  4. ניתוח השוואתי ביקורתי 13
  5. דיון ומסקנות 18
  6. רשימת מקורות 20


  1. מבוא

  הקלוויניסטים בצרפת הרבו להשתמש בציטוטים, דמויות וסיפורים תנכיים בניגוד לקתולים, שהתבססו רק או בעיקר על הברית החדשה (Gribben & Murdock, 2019). שאלת המחקר בעבודה זו היא: מה היו מטרות השימוש במוטיבים ודמויות תנכיים בקרב קלוויניסטים בצרפת בתקופת מלחמות הדת? שאלה זו מורכבת מתתי-שאלות כמו - כיצד תפסו הקלוויניסטים את הברית הישנה, ומה בתפיסה זו הביא אותם להרבות בשימוש בה בהקשרים שונים? מדוע הם בחרו להשתמש בתנ"ך ולהשוות את עצמם לבני ישראל?
  כישראלי שמכיר את התנ"ך בעיקר מנקודת המבט היהודית, מעניין אותי לבדוק כיצד הוא יכול לשמש וכיצד הוא נתפס גם מזוויות דתיות אחרות. כמו כן, שאלה זו יכולה לשפוך אור ולעזור להבין כיצד נראו הדברים בתקופת מלחמות הדת בצרפת, שהיתה תקופה אלימה במיוחד, אלימות שכמוה מעטים בימינו 'זוכים' לחוות.
  ראשית העבודה תפתח בסקירת ספרות אשר תציג את השימושים השונים שעשו הקלוויניסטים במוטיבים ודמויות תנכיים בתקופת מלחמות הדת, כפי שאלה מופיעים בספרות, לאחר הצגת רקע קצר על הקלוויניזם בצרפת בתקופת מלחמות הדת. המחקר יתבסס על ניתוח השוואתי-ביקורתי של מאמרים קודמים, ותרגומים של ציטוטים מקוריים. על מנת לענות על שאלת המחקר, בפרק האחרון יערך דיון בממצאים תוך אינטגרציה בין הניתוח לבין סקירת הספרות.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: