איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  ממ"ן 11 בקורס מוסיקה פופולרית בישראל (2021ב) – ציון 93

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  מטלת מנחה (ממ"ן) 11
  הקורס: מוסיקה פופולרית בישראל – 10785

  חומר הלימוד למטלה:
  ספר הקורס: פרקים 3ו-;4
  מדריך הלמידה: יחידות 1ו-2
  מקראת הקורס: מאמרה של אלירם.

  מספר השאלות: ,4מתוכן יש לענות על 2 (45 נקודות כל אחת)
  משקל המטלה: 10 נקודות

  סמסטר: 2021ב מועד אחרון להגשה: 21.3.2021

  שימו לב – משקל כל השאלות 90 נקודות
  10 נקודות נוספות ינתנו על הקפדה מלאה על כללי הכתיבה האקדמית

  שאלה 1: שירי ארץ ישראל - מאפיינים טקסטואליים (45 נק')
  א. פרטו את נושאי השירים ומשלב השפה המאפיינים את שירי ארץ ישראל המוקדמים.
  ב. אילו מן המאפיינים מופיעים בשיר "הרעות" )חיים גורי/סשה ארגוב?( הסבירו והביאו
  דוגמאות מתוך מילות השיר.

  שאלה 2: מסגרת הביצוע של שירי ארץ ישראל (45 נק')
  א. מהו הקשר בין שירה בציבור ותפילה, על פי מאמרה של אלירם? הסבירו תוך התייחסות להרכב
  המשתתפים בשירה בציבור )קהל ומנחה( והחוויה שמעניקים אירועים אלה למשתתפים בהם.
  ב. כיצד משתקפים דבריה של אלירם אודות השירה בציבור במיזם שירת ההמונים "קולולם?"
  הסבירו והדגימו באמצעות ביצוע השיר "חי" )אהוד מנור/אבי טולדנו( במסגרת המיזם.
  בתשובתכם התייחסו לתוכן השיר, לאירוע שלשמו הוקלט הביצוע ולתוכן הויזואלי של
  ההקלטה )הרכב המשתתפים ומעורבותם הרגשית בביצוע(.10

  שאלה 3: שירים פופולריים ביישוב ולאחר קום המדינה (45 נק')
  מהם המאפיינים הטקסטואליים והמוסיקליים של השירים הפופולריים בתקופת היישוב?
  הדגימו מאפיינים אלה בעזרת השירים "ארצנו הקטנטונת" ו"מרבד הקסמים" (יחיאל
  מוהר/משה וילנסקי).
  התייחסו לנקודות הבאות:
  - תוכן השירים.
  - משלב השפה )שפה "גבוהה" לעומת שפה יומיומית, שימוש בסלנג/שפה משובשת לעומת
  ציטוטים מהמקורות( – הביאו דוגמאות ממילות השירים.
  - מקורות ההשראה המוסיקליים של השירים.

  שאלה 4: שירים פופולריים ביישוב ולאחר קום המדינה (45 נק')
  האזינו לשיר "געגועי מולדת" )ס.פרדי/בובי פנחסי( בביצועו של רפאל דוד. באילו ממאפייני
  השיר ישנו דמיון לשירי א"י, ובאילו מאפיינים ישנו שוני? בתשובתכם התייחסו לתוכן השיר
  ומשלב השפה )הביאו דוגמאות מתוך מילותיו,( וכן לסגנון המוסיקלי של השיר.

  יש תשובות לשאלות 1 ו-2
  הממן בדוק וכולל את הערות המנחה לצורך למידה

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: