איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  ממ"ן 11 יסודות המחקר הכמותי ב'

  מחיר: 75.00₪
  מספר מילים: 557
  מספר מקורות: -
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2022
  שם הקורס: יסודות המחקר הכמותי ב'
  שם המוסד האקדמי: האוניברסיטה הפתוחה
  סוג העבודה: ממ"ן (מטלת מנחה)
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  תשובות לשאלות:

  1) כדי לקבל אומדן בנוגע למספר דוחות החנייה שנהגים מקבלים בשנה, נערך סקר שכלל 575 נהגים ונהגות בישראל. בסקר נשאלה השאלה הבאה: "בשנה החולפת, כמה דוחות חנייה קיבלת."? להלן טבלת התפלגות שכיחויות המתארת את התשובות שהתקבלו לשאלה זו:

  שכיחות (f) מספר הדוחות
  35 0
  132 1
  179 2
  102 3
  77 4
  50 5

  א. חשבו את החציון את הממוצע בהתפלגות זו.
  ב. חשבו את הטווח ואת הטווח הבין רבעוני בהתפלגות זו.
  ג. חשבו שונות וסטיית תקן בהתפלגות זו.
  ד. מה היה קורה למדדי הנטייה המרכזית (שכיח, חציון, ממוצע) אילו היו נוספים למדגם 5 נהגים שקיבלו 5 דוחות חנייה בשנה האחרונה? הסבירו (אם צריך, בצעו את החישובים המתאימים.)
  ה. האם ההתפלגות הינה סימטרית או לא סימטרית? הראו את החישובים המתאימים והסבירו.
  ו. הניחו שבמדגם שנלקח היו 370 נשים ו205- גברים. חשבו IQV למשתנה מגדר וקבעו האם ההתפלגות של משתנה זה היא מגוונת או לא מגוונת.

  2) התמקדו בשני משתנים: משתנה ראשון: האם זה צריך להיות חוקי עבור אישה הרה לבצע הפלה אם היא בוחרת בכך. . המשתנה נקרא: ABNY . משתנה שני: האם לדעתך מריחואנה צריכה להיות חוקית או לא. המשתנה נקרא: .GRASS לגבי שני משתנים אלו השיבו על השאלות הבאות:
  א. מה הוא סולם המדידה של המשתנים? הגדירו בקצרה את ארבעת הסולמות והסבירו לגבי שני המשתנים באיזה סולם נמדד כל אחד מהם.
  ב. על אילו מדדי נטייה מרכזית יש לדווח לגבי כל אחד מהמשתנים? הסבירו ודווחו על המדד/ים המתאימים.
  ג. על אילו מדדי פיזור יש לדווח לגבי כל אחד מהמשתנים ומדוע? הסבירו ודווחו על המדד/ים המתאימים.
  ד. איזה גרף מתאים על-מנת לתאר כל אחד מהמשתנים? צרו את הגרף המתאים לכל משתנה והעתיקו לכאן.

  חיפוש מתקדם


  חפש ב:

    

  דילוג לתוכן