איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  ממ"ן 12 בקורס שונות בחינוך – היבטים עיוניים ויישומיים (2023א) – ציון 81

  תקציר העבודה

  מטלת מנחה (ממ"ן) 12
  הקורס: 10807 - שונות בחינוך
  חומר הלימוד למטלה: שער שני
  מספר השאלות: 3 משקל המטלה: 7 נקודות
  סמסטר: א 2023 מועד אחרון להגשה: 25.12.2022
  את המטלות יש לשלוח באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס.

  שאלה 1 (35 נקודות)
  בבית ספר עירוני ג' בתל אביב ישנן הרבה תכניות שעובדות על טיפוח יכולות ומיומנויות אצל ילדים עם הישגים לימודיים נמוכים: פרויקטים אחה"צ, שעות תגבור, שיעורים פרטיים וכו.' כמו כן, בית הספר דואג לטיפול רגשי לילדים שבאים מבתים שיש בהם בעיות של אלימות וקשיים כלכליים.
  א. הציגו והסבירו את שלוש האפשרויות להתייחסות לשונות על-ידי מדיניות החינוך.
  ב. באיזו אפשרות, מבין שלוש האפשרויות להתייחסות לשונות שהצגתם.ן בסעיף א, בחר בית ספר
  עירוני ג'? נמקו בהתבסס על הנאמר בקטע.
  ג. מהן ארבע הגישות הפרקטיות של מערכת החינוך לניהול התמודדות עם השונות? הסבירו.
  התבססו בתשובה על הרצאתו של פרופ' דוד חן.

  שאלה 2 (30 נקודות)
  קבעו האם המשפטים נכונים או לא נכונים ונמקו את בחירתכן.ם בהתבסס על חומר הלימוד.
  .1 הרחבת חוק חינוך חובה חינם עד כיתה י"ב, מועילה לכל הילדים. (לם) נכון / לא נכון
  .2 חוק חינוך חובה ( )1949וחוק חינוך ממלכתי ( )1953מבטאים מצד אחד אחידות וממלכתיות
  ומהצד השני נותנים ביטוי להכרה בשונות (ייחודיות.) (אדלר) נכון / לא נכון
  .3 מערכת החינוך פועלת בכל כוחה כדי לצמצם פערים ומאפשרת למצות את הפוטנציאל הלימודי
  של כל תלמיד בלי קשר למוצאו. (אדלר) נכון / לא נכון

  שאלה 3 (35 נקודות)
  הסבירו בהרחבה את המונחים הבאים:
  א. שוויון אינסטרומנטלי / שוויון לא-אינסטרומנטלי
  ב. תפיסת מריטוקרטיה / תפיסת "צדק כהוגנות"
  ג. קשרו את המונחים שבסעיף ב למושג "שוויון הזדמנויות" כפי שנלמד בקורס.
  התבססו בתשובה על הרצאתו של ד"ר ניר מיכאלי.

  יש תשובות לכל השאלות

  הממן בדוק וכולל את הערות המנחה לצורך למידה

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: