איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  ממן 14 בין ציון לציונות (קיץ 2022ג)

  מחיר: 100.00₪
  מספר מילים: 1638
  מספר מקורות: 2
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2022
  שם הקורס: בין ציון לציונות - 10121
  שם המוסד האקדמי: האוניברסיטה הפתוחה
  סוג העבודה: ממ"ן (מטלת מנחה)
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  מטלת מנחה (ממ"ן) 14
  הקורס: - 10121בין ציון לציונות
  חומר הלימוד למטלה: יחידה 9- 8וקודמותיה
  מספר השאלות: 3משקל המטלה: 10נקודות
  סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 2.9.2022

  שאלה 1 (40 נקודות)
  חומר הקריאה:
  יחידה 8
  אניטה שפירא, "העלייה השנייה וראשית האתוס החלוצי" (עמ' 273 – 263במקראת הקורס)
  א. הציגו את דיוקנם הדמוגרפי, הרעיוני והתרבותי של אנשי הזרם החלוצי של העלייה השנייה,
  כפי שהם מתוארים במאמרה של אניטה שפירא וביחידת הלימוד.
  ב. שרטטו את מאפייני האתוס החלוצי כפי שתואר במאמרה של אניטה שפירא.
  ג. לאור הכתוב במאמר, איזו משמעות נוספת נוצקת לסיסמאות האידאולוגיות של זרם זה:
  "כיבוש העבודה", "כיבוש הקרקע" ו"כיבוש השפה?" האם היה בהן יסוד מהפכני? הסבירו את
  הסיסמאות ותנו פרשנותכם.

  שאלה 2 (30 נקודות)
  חומר הקריאה:
  יחידה 9
  א. איזו מערכת יחסים נוצרה בין אנשי העלייה הראשונה לבין תושבי ארץ ישראל הערבים?
  הדגימו מתוך קטעי המקור שביחידת הלימוד.
  ב. איזו מערכת יחסים נוצרה בין אנשי הזרם החלוצי של העלייה השנייה לבין תושבי ארץ
  ישראל הערבים? הדגימו מתוך קטעי המקור שביחידת הלימוד.
  ג. מה הם קווי הדמיון והשוני בין שתי מערכות יחסים אלו?
  ד. תנו הערכתם לסיבות ההבדלים עליהם עמדתם בסעיף ג.

  שאלה 3 (30 נקודות)
  חומר הקריאה:
  יחידה ( 9בעיקר סעיפים 9.5ו)9.6
  כיצד השפיעה "מהפכת התורכים הצעירים" על אופן ההתייחסות של שני הצדדים - הציונים
  והערבים תושבי ארץ ישראל, זה אל זה? הציגו את השינוי שחל בעקבות אירוע זה בכל צד לחוד.

  יש תשובות לכל השאלות

  חיפוש מתקדם


  חפש ב:

    

  דילוג לתוכן