איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  משפט משווה: דוקטרינת הכפייה הכלכלית בין הדין הישראלי לדין האנגלי

  תחום / תואר:
  מחיר: 106.00₪
  מספר מילים: 2567
  מספר מקורות: 24
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2022
  סוג העבודה: עבודה מסכמת
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  משפט משווה: דוקטרינת הכפייה הכלכלית בין הדין הישראלי לדין האנגלי


  תוכן עניינים
  מבוא 3
  התפתחותה של דוקטרינת הכפייה הכלכלית במשפט האנגלי 4
  ההשפעה על הדין הישראלי 5
  מקרים בהם לא ניתן לטעון לכפייה כלכלית 6
  סוגי כפייה כלכלית 7
  סיכום 9
  מקורות 10

  מבוא
  הדין האנגלי משמש אבן יסוד בשיטת משפטינו. בישראל נוהגים בתי המשפט להפנות למשפט האנגלי במקרים בהם מתבקשת השוואה, לדוגמה כאשר הוראת המקור או השראתה הינם מהדין האנגלי . חלק משמעותי משיטת המשפט האנגלי מושטת על פי שיטת המשפט המקובל המכיל עקרונות אשר להם מעמד של חוק. עקרון התקדים המחייב נותן לפסיקות מעמד של חוק השווה במעמדו לחוק שחוקק על ידי המחוקק האנגלי. סקירת דוקטרינת הכפייה הכלכלית במחקר זה, מבוססת על פסקי דין המהווים את הבסיס המשפטי בדין האנגלי.
  עקרון "חופש החוזים" האנגלי קובע כי על הצדדים לפעול באופן חופשי , כך שאם אחד מהצדדים נכנס לחוזה עקב כפיה באלימות או איום על גופו, החוזה בטל. במהלך המאה התשע עשרה, הוכרה רק כפיה כלפי גופו של אדם . כפיה הבאה לביטוי באלימות או איום ממשי לפגיעה בגופו או חייו של הצד השני. חוק הכפייה המקורי הגביל את הדוקטרינה בגבולות צרים מאוד , דוקטרינת הכפייה הכלכלית (duress economic"") לא חלה תחת סעיף זה כך שאם אדם הפעיל לחץ כלכלי שלא כדין, אך האיום היה כלפי רכוש, המעשה לא היה עולה בגדר כפיה מספקת, והנפגע לא יכול היה לקבל סעד של ביטול החוזה .
  עקרון נוסף אשר הוביל להתפתחותה של הכפייה הכלכלית במשפט האנגלי הוא עיקרון "עשיית עושר ולא במשפט" (English law of unjust enrichment ) . התעשרות של צד אחד על חשבון הצד השני, כשההתעשרות אינה בצדק ולא מגיעה לו. כפייה כלכלית על פי הדין האנגלי היא סוג של התעשרות שאינה כדין ותזכה את הצד הנפגע בסעד של ביטול והשבת המצב לקדמותו, או במקרים בהם מתאפשר בית המשפט יאזן בין התמורות שהוחלפו בין הצדדים.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: