איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  סיכום הקורס יסודות המחקר החברתי

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  סיכום קורס יסודות המחקר החברתי

  תוכן עניינים

  שיעור 1: איך עושים מחקר במדעי החברה? 2
  מקורות מהם ניתן לשאוב רעיונות למחקרים: 2
  שלב מושגי: 2
  שלב מערך ותכנון המחקר: 2
  שלב אמפירי: 2
  הסקת מסקנות: 3
  שיעור 2 השיטה המדעית 4
  מהו הסבר מדעי? (לעומת הסבר לא מדעי): 4
  משתנה תלוי ומשתנה בלתי תלוי: 5
  שלושה עקרונות מנחים את החקירה המדעית: 5
  שאלות מדעיות מול שאלות לא מדעיות: 5
  המודל המדעי: 5
  שיעור 3 – מושגים והגדרות 7
  הגדרות נומינליות ואופרציונליות 8
  משתנים כמותיים: 9
  שיעור 4 - מדידה 9
  סולמות מדידה: 9
  רמות מדידה: 9
  השערות: 11
  מדדי קשר: 12
  שיעור 5 – קשרים במדעי החברה 12
  קשרים לא לינאריים: 12
  איך בודקים קשר? 13
  בדיקה אמפירית של הקשר: 13
  קשר סיבתי: 13
  משתני בקרה: 13
  שיעור 6 – תוקף ומהימנות 14
  תפעול, אופרציונליזציה: 14
  מה אנו מצפים ממדידה? 14
  סוגי התוקף: 15
  מהימנות: 16

  שיעור 1: איך עושים מחקר במדעי החברה?

  אני רוצה ללמוד על תופעה חברתית מסוימת – עוני בישראל – לתאר את ממדי העוני ולהסביר מה הם הגורמים המשפיעים על הסיכוי להיות מתחת לקו העוני.

  מקורות מהם ניתן לשאוב רעיונות למחקרים:
  • התבוננות בעולם שמסביבנו
  • תיאוריות
  • מחקרים קודמים
  • המטרה: תרומה לידע הקיים

  שלב מושגי:
  1. ניגשים לספרות שקיימת ובודקים מהי גזענות, מה ההגדרה לגזענות. בודקים את המחקרים הכי מצוטטים. אחרי שיודעים מה זו גזענות:
  2. אפשר לגזור שאלה יותר ספציפית שאני רוצה לבדוק ולנסח שאלת מחקר.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: