איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  סיכום הקורס מדיניות ציבורית האוניברסיטה הפתוחה (10723)

  תקציר העבודה

  סיכום הקורס מדיניות ציבורית האוניברסיטה הפתוחה (10723)

  תוכן עניינים
  פרק 1 המדינה הדמוקרטית והצדקות נורמטיביות 2
  מהות דמוקרטית 3
  אידיאולוגיות ומדיניות ציבורית 3
  1.קפיטליזם 4
  2. סוציאליזם–הנחת יסוד 4
  3. הגישה הסוציאל-דמוקרטית 5
  הצדקות נורמטיביות למדיניות ציבורית 5
  כשל שוק 6
  כשלי ממשל 8
  סיכום 11
  פרק 2: גישות פוזיטיביסטיות למדיניות ציבורית 11
  הגישה התהליכית 11
  הגישה הרציונלית 12
  הגישה המוסדית 12
  גישת שיווי משקל/ פלורליסטית 13
  גישת האליטות 15
  גישת הבחירה הציבורית 15
  הגישה התוספתית 16
  גישת הפוליטיקה הבירוקרטית-אירגונית 17
  גישת הצללים הפוליטיים 17
  סיכום כל הגישות 18
  פרק 3- כלי מדיניות, סיווגי המדיניות ועידן המשילות 18
  כלי מדיניות:חקיקה 19
  דה רגולציה- הסרת אסדרה 20
  סיווג מדיניות ציבורית 24
  המגזר הציבורי 27
  עידן המשילות: מדיניות ציבורית בין הציבורי, העסקי והאזרחי 28
  עידן המשילות: המישור הבינלאומי 29
  פרק 4: קביעת מדיניות ציבורית-תרבות השלטון 29
  יישום המדיניות הציבורית:גישת ההפרדה הדיכוטומית 30
  הערכת המדיניות 31
  סיכום 32
  פרק 5- מאפיינים חוקתיים ומוסדיים של הדמוקרטיה הישראלית 35
  שיטת ממשל בישראל 35
  חוקה-חוקי היסוד והמהפכה החוקתית 38
  ביזור מול ריכוזיות 39
  שיטת הניהול החדש 40
  פרק 6 מוקדי סמכות ואחריות והשפעתם על המדיניות הציבורית 40
  הכנסת 40
  הממשלה בישראל 42
  ראש הממשלה 42
  המנהל הציבורי ויחידותיו 43
  (בג"ץ)בית המשפט העליון ומדיניות ציבורית 43
  נשיא המדינה 44
  השלטון המקומי 45
  המפלגות 46
  היועץ המשפטי לממשלה 46
  נגיד בנק ישראל 46
  מבקר המדינה 47
  נציב שירות המדינה 47
  ועדות חקירה ממלכתיות 48
  פרק 7- קבוצות חוץ ממשלתיות ומדיניות ציבורית 48
  אליטה 49
  קבוצות אינטרס ומדיניות ציבורית 49
  רשתות מדיניות 50
  ארגוני המגזר השלישי 51
  אמצעי התקשורת 51
  גלובליזציה 51
  תרבות שלטונית בישראל 53
  פרק 8 סוגיות נבחרות במדיניות הציבורית בישראל NPM-ניהול ציבורי חדש 55
  ממדינת רווחה למשק תחרותי 55
  שירותי בריאות בישראל 56
  הפרטת השכלה הגבוהה 57
  הלאמת והפרטת מערכת הפנסיה בישראל 57

  פרק 1 המדינה הדמוקרטית והצדקות נורמטיביות
  עפ"י דוד איסטון, ההגדרה למדיניות ציבורית היא "הקצאה סמכותית של ערכים בחברה". הכוונה כאן היא לחברת האזרחים שהקימה את הדמוקרטיה. הקצאה היא חלוקה, הענקה, העברה מאחד לאחר (נתינה, למשל של זכויות, לקיחה, למשל של מיסים, או הטלת חובות או הגבלות). הקצאה סמכותית: מעניקה למדיניות את הנדבך החוקי, הפורמלי. הסמכות מעוגנת בחוק ורק מי שמוסמך לכך יכול לפעול (רשויות השלטון רשאיות לפעול רק מכוח הוראה מפורש בחוק). ערכים: כל מה שמצוי במחסור והתערבות המדינה נחוצה כדי לספק לאזרח את המצוי במחסור. לדוגמא: ערכים ממשיים: נמצאים במחסור- חיי אדם, כבוד הזולת, מסורת, דת. ערכים סימבוליים: דגל והמנון. ערך יכול להיות משאב פיזי או סימבולי, תפיסתו היא סובייקטיבית. בחברה: רשויות השלטון יכולות להקצות את מה שבמחסור. רשאיות לפעול רק בחברה שנמצאת בגבול המדינה ולא כלפי כל חברה באשר היא. ככל שזכות רחוקה יותר מהישג ידך כך תדרג אותה גבוה יותר מבחינה ערכית. השלטון חייב להצדיק את המדיניות שהוא נוקט מבחינה ערכית- נורמטיבית בגלל הצורך להגשים את זכויות האזרחים שבאות אחת על חשבון השנייה.

  מהות דמוקרטית
  מדינה דמוקרטית מושתתת על ההכרה היסודית בדבר אי-עליונותו של יחיד.............

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: