איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  סיכום הקורס תהנהגות צרכנים

  מחיר: 52.00₪
  מספר מילים: 10963
  סוג הקובץ: pdf
  שם המוסד האקדמי: האוניברסיטה הפתוחה
  סוג העבודה: סיכום קורס
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  התנהגות צרכנים ............................................................................................................5
  מושגי יסוד ....................................................................................................................5
  צרכן - ...................................................................................................................5
  מוצר .....................................................................................................................5
  הקנייה ..................................................................................................................5
  פילוח שוק ..............................................................................................................5
  מיצוב המוצר ..........................................................................................................5
  תמהיל השיווק ........................................................................................................5
  אסטרטגיות מיצוב .......................................................................................................6
  מיצוב מתחרים .....................................................................................................6
  מיצוב משתמשים..................................................................................................6
  מיצוב תועלת ........................................................................................................6
  מיצוב קטגוריית מוצר ............................................................................................6
  מיצוב שימוש/יישום ...............................................................................................6
  התנהגות הצרכן במדע בין תחומי ...................................................................................6
  כלכלה ...................................................................................................................6
  פסיכולוגיה .............................................................................................................6
  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה...........................................................................................6
  הגישה ההומניסטית .................................................................................................6
  מודל גירוי תגובה STIMULATION - RESPONSeשמשמש לתיאור התנהגות הצרכן ....................6
  מודל כללי של התנהגות הצרכן ......................................................................................7
  גישות במחקר התנהגות הצרכן ......................................................................................7
  פרק 8.......................................................................................................................... 2
  השלב הראשון בהחלטת הקנייה: מודל ההכרה בצורך ........................................................8
  שינויים בתפיסת הפער .............................................................................................8
  מניעי הצרכן ...........................................................................................................9
  .1תהליך ההנעה ..................................................................................................9
  .2התעוררות הצרכים ............................................................................................9
  .3גישות במחקר מניעי הצרכן ................................................................................9
  תפיסת הצרכן.............................................................................................................9
  חשיפה ..................................................................................................................9
  חוק וובר.......................................................................................................9
  קשב .....................................................................................................................9
  פירוש..................................................................................................................11
  פרק שלישי..................................................................................................................12
  פרק - 6הקנייה............................................................................................................27
  סוגי תמריצים ...........................................................................................................27
  מבצע ........................................................................................................ 27
  תלושי הנחה.............................................................................................. 27
  החזר ........................................................................................................ 27
  מתנה........................................................................................................ 27
  פרסים....................................................................................................... 27
  דוגמית ...................................................................................................... 27
  תקופת ניסיון.............................................................................................. 27
  גמול נאמנות.............................................................................................. 27
  ישן כנגד חדש............................................................................................ 27
  בעיה בתמריצים: ...................................................................................................28
  התייחסות לתמריץ שהוא חיזוק שלילי: .......................................................................28
  תחבולות מכירה........................................................................................................28
  מסגור הבחירה .....................................................................................................28
  א. תיאוריית הפרוספקט.......................................................................................28
  ב. תיאוריית המשיכה ..........................................................................................28
  שכנוע בדרכי התרצות ............................................................................................28
  א.דרישה בשלבים: .............................................................................................28
  ב. הדבקת תוויות ...............................................................................................28
  פרק 7........................................................................................................................ 29
  דיסוננס קוגנטיבי .......................................................................................................29
  סיפוק הצרכן ............................................................................................................29
  תיאוריות התבדות .................................................................................................29
  מודל התבדות הציפיות............................................................................... 29
  מודל ההוגנות ............................................................................................ 29
  מודל התבדות הציפיות ...........................................................................................29
  הפער בין הבצוע לציפיות: ....................................................................................31
  .1תיאוריית ההטמעה ..........................................................................31
  .2תיאוריית הניגוד ..............................................................................31
  .2תיאוריית ההטמעה ..........................................................................31
  .3תיאורית הלמידה.............................................................................31
  מודל ההוגנות...........................................................................................................31
  תפיסות ההוגנות ...................................................................................................31
  תגובות הצרכן ..........................................................................................................32
  סיבות המניעות את הצרכן להתלונן ...........................................................................323
  תיאוריית הייחוס (הסבר פסיכולוגי) פרוט ....................................................................32
  3קריטריונים לקביעת האשמה .............................................................................32
  סיבות המניעות את הצרכן להתלונן ........................................................................32
  נאמנות הצרכן ..........................................................................................................33
  פרק – 8חלק א'...........................................................................................................33
  קנייה במעורבות נמוכה ..............................................................................................33
  תרשים זרימה של הפרק ............................................................................................35
  3מוקדי מעורבות הצרכן .........................................................................................36
  פרוט גורמי מעורבות במוצר .....................................................................................36
  תהליך הקנייה במעורבות נמוכה/גבוהה ......................................................................37
  תיאוריות מעורבות נמוכה ........................................................................................37
  .1למידה פסיבית (קרוגמן) ..................................................................................37
  .2עצם החשיפה (זיונס) ......................................................................................37
  .3שיפוט חברתי (שריף והובלנד) ..........................................................................38
  .3הסתברות העיבוד (פטי וקסיופו) ........................................................................38
  .5התניה קלסית (פבלוב) ....................................................................................38
  פרק 8חלק ב'- דרכי שכנוע של תהליך הבחירה ..................................................................31
  דרכים של תהליך בחירה (קיצורי דרך, קנייה אקטיבית) ....................................................31
  היריסטיקות (קיצורי דרך) של החלטות ......................................................................31
  מודלים מפצים (קומפנסטוריים) ................................................................................31
  מודלים לא מפצים (נון קומפנסטורים:) .......................................................................31
  מודלים לא מפצים .....................................................................................................31
  המודל הלקסיקוגרפי...............................................................................................31
  גריעה לפי תכונות: .................................................................................................31
  מודל הקוניונקציה ..................................................................................................31
  מודל הדיסיונקציה: .................................................................................................31
  שימוש בפרוקסי ........................................................................................................31
  ההבדלים בדפוסי קנייה של מעורבות נמוכה ...................................................................31
  אסטרטגיות שיווק של מעורבות נמוכה- מפת 32............................................................ 32
  פרק 9פילוח..............................................................................................................33
  הגדרת פילוח ...........................................................................................................33
  פילוח אפריורי .......................................................................................................33
  .1מאפייני צרכן .................................................................................................33
  .2מאפייני מוצר - תועלות ....................................................................................33
  .3דפוסי התנהגות ............................................................................................35
  פילוח פוסט הוק (אפוסטריורי) ..................................................................................36
  ישנם 6שלבים לזיהוי פלחים טבעיים: ....................................................................36
  אמות מידה לפילוח ................................................................................................36
  .1בחירת הבסיס לפילוח - תפיסת מבנה השוק ........................................................36
  .2בחירת שוקי המטרה - הכדאיות. .......................................................................36
  פרק 11...................................................................................................................... 38
  תרבות מהי? ............................................................................................................38
  תרבות הצרכן בראי הגלובליזציה ..................................................................................38
  ערכי הצרכן ..............................................................................................................38
  ערכים מרכזיים בתרבות האמריקנית .............................................................................39
  ערכים מרכזיים בחברה הישראלית: ..............................................................................39
  חומרנות ..............................................................................................................39
  הצריכה כפעילות סמלית .............................................................................................51
  צריכת מערכות מוצרים ומשמעותן השיווקית: ..................................................................51
  טקסים בהתנהגות הצרכן............................................................................................51
  טקס ...................................................................................................................51
  סוגי הטקסים שקיימים ............................................................................................51
  פרק 11תרבויות משנה והפצת חידושים ...........................................................................52
  תרבויות משנה - הגדרה .............................................................................................52
  סגנון חיים................................................................................................................52
  מודל הפצת חידושים ואימוצם ......................................................................................52
  ההפצה ............................................................................................................. 52
  אימוץ ................................................................................................................ 52
  תהליך ההפצה .........................................................................................................52
  שיווק ויראלי....................................................................................................... 52
  תהליך האימוץ ..........................................................................................................53
  פרק -12אתיקה של צרכנות ...........................................................................................53
  זכויות הצרכן ............................................................................................................53
  דיני הגנת הצרכן בישראל ...........................................................................................53
  התארגנות צרכנים .....................................................................................................53
  קנייה אתית..............................................................................................................53
  שיווק עם מטרה חברתית ........................................................................................53
  הפילנתרופיה ....................................................................................................53

  התנהגות צרכנים

  כללי על הקורס
  איך החברה (פירמה) מסתכלת על הצרכן. נקודת המבט של הפירמה- איך היא
  משפיעה על הצרכנים ועל הקנייה- לפניה, תוך כדי ואחרי. גורמים המשפיעים על
  הצרכן ועוד.
  יש 21יחידות לימוד. לומדים את כל היחידות.
  המבחן עם חומר פתוח- אפשר להכניס את הספרים לבחינה.
  בעבודה עם הספרים- דגלונים, עט, מרקר. חשוב להשתמש באלו.
  צריך להגיש מינימום 3ממנים. לא זזים מתאריך הגשת הממן.
  המבחן בנוי מ- 3חלקים. שאלה ראשונה- חובה, חלק שני- 1מתוך 3שאלות
  פתוחות. חלק שלישי- 1מתוך 3שאלות כן/לא.
  מבוא
  פרקים :2-7עוסקים בקנייה במעורבות גבוהה. קנייה שקולה.
  פרק :8עוסק בקנייה במעורבות נמוכה (מלח, חלב..). קנייה "על הדרך"
  פרקים ( 9-22כרך ג): עוטפים מלמעלה את שני סוגי הקנייה. הם מדברים על
  רמת המקרו, על המאפיינים החברתיים והשפעתם על הצרכן.
  פרק 2
  מושגי יסוד
  אסטרטגיות מיצוב
  המדע הבין תחומי
  מודל גירוי תגובה
  המודל הכללי של התנהגות הצרכן
  מושגי יסוד
  צרכן -
  צרכן סופי- רוכש מוצרים לשימוש אישי או לצרכי בני ביתו, יכול לבצע את כל
  פעולות הרכישה והצריכה בעצמו או להיעזר במסגרת קבוצתית.
  צרכן מוסדי- שרוכש סחורות ושירותים כדי או למכור אותם לאחרים או לעשות
  בהם שימוש נוסף.
  מוצר - כל דבר שאפשר להציע למישהו כדי לספק את הצרכים והרצונות שלו. התפקיד
  שממלא עבורנו הצרכנים.
  תהליך קבלת ההחלטות- מהי מידת המעורבות שלנו:
  מעורבות גבוהה - כשמייחסים חשיבות רבה לתוצאות של הקנייה ולכן יש תהליך...........

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: