איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  סיכום מדהים באפידמיולוגיה

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  סיכום קורס אפידמיולוגיה

  תוכן עניינים
  מבוא 2
  תחומים של אפידמיולוגיה 2
  מדדי בריאות 4
  מדדי תמותה 5
  תקנון 6
  מדדי תחלואה 8
  הימצאות prevalence 8
  היארעות incidence 9
  סוגי מחקר אפידמיולוגים 11
  מחקר חתך – cross sectional/prevalence study 12
  מחקר עוקבה – cohort study 14
  מחקר מקרה-ביקורת case control study 18
  מחקר היברידי 20
  ניסוי קליני 22
  טבלת סיכום סוגי מחקר 25
  סיבתיות causality 26
  קריטריונים על שם hill 26
  צורות סיווג קשרים סיבתיים 27
  טעויות במחקר 27
  טעויות אקראיות 28
  טעויות שיטתיות 28
  בלבול confounding 29
  אפקט אינטראקציה מודיפיקציה (EEM) 32
  מושגים 36

  מבוא
  אפידמיולוגיה – זהו שם התחום במדע אשר עוסק בחקר תפוצתן של מחלות ושל מצבים הקשורים בבריאות בקרב אוכלוסיות ספציפיות, בגורמים למחלות ולמצבים אלה, וביישום המסקנות לצורך מניעת התחלואה.
  - מצבים הקשורים בבריאות: הכוונה לא רק למחלותאלא למצבים כגון השמנה שאינה מוגדרת כמחלה.
  - סדר שלבי עבודת האפידמיולוג הנו:
  תפוצה←אטיולוגיה←מניעה

  תחומים של אפידמיולוגיה
  - אפידמיולוגיה קלינית – עוסקת בחיזוי עבור מטופלים ספציפיים, באמצעות מדידת אירועים קליניים דומים, תוך שימוש קפדני בשיטות מדעיות של חקר אוכלוסיות.
  - אפידמיולוגיה מולקולרית – הינה תחום המתמקד בטכנולוגיות מולקולריות למדידה ואיתור גורמי סיכון גנטיים וסביבתיים למחלות ולמצבים בריאותיים.
  - אפידמיולוגיה גנטית – מהווה את הבסיס המדעי לשימוש במידע גנטי למניעת מחלות ולשיפור הבריאות.
  - אפידמיולוגיה ניהולית – כך נקרא השימוש באפידמיולוגיה לתכנון וניהול שירותי בריאות לאוכלוסייה. אפידמיולוגיה מהווה את הבסיס לדיסציפלינת "בריאות הציבור", אך יתרה מכן היא מהווה בסיס לניהול מערכות בריאות. שלושת התחומים משיקים ביישומים שלהם: חינוך לבריאות, ביטוח, התערבות בריה"צ, קידום בריאות, תכנון, שיווק, הבטחת איכות, קביעת מדיניות, מדידות אפקטיביות, שיטות מחקר ומדידת איכות.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: