איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  סיכום קורס פילוסופיה של החינוך (כולל סיכומי מאמרים ותשובות ממ"ן)

  תקציר העבודה

  סיכום הקורס פילוסופיה של החינוך - 10765

  תוכן
  פרק 1- פילוסופיה של החינוך לפני המאה העשרים 3
  יוון העתיקה 3
  סוקרטס 3
  אפלטון 4
  אריסטו 4
  תנועת ההשכלה ורוסו 5
  אריסטו Vs. רוסו 7
  שער ראשון - פילוסופיה של החינוך: היבט היסטורי 8
  נמרוד אלוני: חינוך לכבוד האדם ולחיים של כבוד 8
  ישראל אברהם: חינוך לאינטליגנציה רגשית במקורות חז"ל במחשבה ובהלכה 9
  תשובת ממ"ן 10
  פרק 2 – הפילוסופיה ומחשבת החינוך של דיואי 10
  מושגים מרכזיים בהגותו של דיואי: 10
  תשובת ממ"ן 12
  שער שני – הוגי דעות בחינוך 14
  דר יחזקאל: הזהות המשתנה של החינוך הקיבוצי. 14
  תשובת ממן: 17
  יובל דרור: חדשנותו של יאנוש קורצ'אק 18
  תשובת ממן: 19
  פרק 3- פילוסופיה אנאליטית 20
  ניתוח פילוסופי בחינוך 21
  תשובת ממן: 22
  שער שלישי – הגות פילוסופית וחינוך 23
  אבינון יוסף: פילו-סופיה. 23
  תשובת ממ"ן 24
  פרק 4 – פילוסופיה קונטיננטאלית 24
  אקזיסטנציאליזם 25
  תשובת ממ"ן – 26
  פנומנולוגיה 27
  תיאוריה ביקורתית 28
  הרמנויטיקה 29
  פוסט מודרניזם 29
  שער רביעי – זרמים מודרניים ופוסט מודרניים בפילוסופיה של החינוך 29
  תדמור ישעיהו: חינוך אקזיסטנציאליסטי. 29
  יונה יוסי: פדגוגיה ביקורתית לשינוי חברתי. 31
  תשובת ממן 33
  גור חגית: שינוי חברתי ופדגוגיה ביקורתית: ההקשר הישראלי. 33
  תשובת ממן 34
  אבירם רוני: משבר החינוך המודרני בעידן הפוסט מודרני 35
  תשובת ממ"ן 36
  תשובת ממ"ן – 36
  פרק 9- פילוסופיה חברתית ופוליטית. 37
  צדק ושוויון בחינוך 38
  תשובת ממ"ן 38
  אי שוויון ביחסים בסיסיים 39
  תשובת ממ"ן 39
  אי שוויון בתוכניות לימודים 40
  תשובת ממ"ן 40
  פרק 10 - בעיות ברפורמה של בתי הספר (רק סיכומי מאמרים) 41
  שער חמישי – פילוסופיה חברתית-פוליטית 41
  קשתי יצחק: לקראת חינוך רב-תרבותי. 41
  לם צבי: הדיאלקטיקה השלילית של השוויון בחינוך. 42
  תשובת ממ"ן - צבי לם Vs. יצחק קשתי 42
  תשובת ממ"ן יוסי יונה/חגית גור Vs. צבי לם 43
  נספחים 46
  שעור סיכום בקורס "מבוא לפילוסופיה של החינוך" 46
  גרבר ראובן: 'האדם והטבע' וטבעו של אדם: על השקפת ה'קיימות' במשנת א"ד גורדון ויישומה בחינוך רוחני. 47
  כהן אדיר: לחשוב את חייך – הסיפור האישי פוגש את הסיפור הפילוסופי. 48
  בלס נחום ואדלר חיים: פוליטיקה, חינוך, וידע מדעי – היש ביניהם קשר? 48
  אלפרט ברכה: הדיאלוג הנודינגיאני: יחסים ושיחה כמהות וכדרך בחינוך לדאגה ולאכפתיות. 48
  מושגים מרכזיים בפדגוגיה ביקורתית - גליה זלמנסון לוי 48
  חינוך דמוקרטי על-פי דיואי – סקירה היסטורית ויישומית 51
  סיכום מתוך המאמר: הוויכוח על שיטות הוראת הקריאה 52
  התכנית חינוך לצדק חברתי – חגית גור – סמינר הקיבוצים 53
  מיהו "המורה המשפיע" – ישעיהו תדמור 53
  הכשרת המורים והשתלמותם ברוח החינוך הביקורתי - נתן גובר 53
  פוסט מודרניזם וחינוך - אתגר מבורך 54
  הרחבה - מודרניזם ופוסט-מודרניזם 55
  תכנית ההצלה של פרופ' קשתי 56
  עשר הצעות ועוד אחת לשינוי פני החינוך בישראל - פרופ' יצחק קשתי 57

   

  פרק 1- פילוסופיה של החינוך לפני המאה העשרים
  ביוונית פילו=אהבה, סופיה=חכמה. פילוסופיה=אהבת החכמה. הפילוסופיה קודמת לכל מעשה. היא תחום המחשבה העוסק בשאלות ובמשמעויות היסודיות ביותר של הקיום ושל שלל היבטיו ורכיביו. עצם ההבנה האנושית מתבססת על הפילוסופיה.

  שלושן השאלות שבאמצעותן בוחנת הפילוסופיה את המציאות מגדירות את תחומיה:
  1. אונתולוגיה (האונתוס של הלוגוס) – מה קיים?
  2. אפיסטמולוגיה (תורת ההכרה) – מה אפשר לדעת על אודות הקיום?
  3. אתיקה – מה ההשלכות בפועל הנגזרות מהידיעות על הקיים?

  הפילוסופיה של החינוך מתמקדת בשאלות אודות טבע האדם ומטרות החינוך, כיצד יש לחנך ואת מי, במקומה של המדינה בתהליכי חינוך, ומעל לכל בתכלית של החינוך. הפילוסופיה של החינוך אינה יוצרת תורה חינוכית. מהותה היא חקירה פילוסופית של עמדות, שאלות ומושגים מרכזיים לחינוך, וניתוח של טיעונים ותיאוריות הנוגעות לתהליכים בחינוך.
  המענה לשאלות העולות מן החקירה פילוסופית נגזר מ...

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: