איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  עבודה מסכמת בקורס נושאים נבחרים במימון

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  משימת סיכום בנושאים נבחרים במימון
  המרכז למשפט ועסקים
  תש"ף סמסטר א'
  2.2.2019

  הסברים והוראות:
  מבנה משימת הסיכום וחלוקת הניקוד:
  המשימה מורכבת מ- 4 שאלות כשכל שאלה מורכבת ממספר סעיפים.
  משקל כל שאלה שווה.
  משקל השאלה מתחלק בשווה בין הסעיפים.

  עבודה עצמאית:
  העבודה מחליפה את הבחינה בקורס וכל סטודנט נדרש לעבוד עליה באופן עצמאי.
  מותר להשתמש בכל חומר, אבל אין להתייעץ או/ולהיעזר בסטודנטים או גורמים אחרים.

  הגשת העבודה:
  מועד ההגשה האחרון: 1.3בחצות.

  המשימות הראשונות חישוביות, כך שאין חובת הדפסה.
  שתי המשימות האחרונות מילוליות – יש להדפיס את התשובות.
  יש להגיש קובץ אחד ברור ונקי, עם תשובות לארבע המשימות.

  **התשובות לשאלות 1 ו-2 כלולות בקובץ בכתב יד קריא**

  נימוקים וחישובים:
  התשובות צריכות כמובן להיות מנומקות באופן ברור.
  יש להראות חישובים (נוסחאות) גם במקרה של שימוש במחשבון פיננסי.
  תשובות לא מנומקות/לא ברורות לא תקבלנה ניקוד.
  בהצלחה!

  שאלה – 1 שערים צולבים (25%) **תשובה בכתב יד**
  לצורך שאלה זו נניח שבשנת :2050
  שער הדולר (אמריקני) בשקלים: 7.896
  שער המרק הגרמני בשקלים: 8.951
  שער המרק הגרמני בבנק מרכזי במנהטן: 1.172 דולר אמריקני

  א. השלם את החסר: השער הצולב הנובע משני השערים בשקלים הוא ____ דולר למרק. הראה את החישוב.
  ב. איפה כדאי יותר לרכוש מרקים גרמניים בדולרים אמריקנים – בישראל או בבנק המרכזי במנהטן?
  ג. ספקולנט שמחזיק שקלים מעוניין לנצל את הפער בשערים לארביטראז.' הצג באופן מדויק את עסקת הארביטראז בהנחה שהסיבוב מתבצע על 500,000 שקל. מהו שיעור הרווח על הארביטראז'? יש להציג את שלושת שלבי הסיבוב ללא קיצורים.
  ד. לחלופין, נניח כעת שספקולנט אמריקני שמחזיק 500,000 דולר מעוניין לנצל את הפער בשערים לארביטראז.' הצג את עסקת הארביטראז.' מהו הרווח בדולרים? יש להציג את שלושת שלבי הסיבוב ללא קיצורים.
  ה. הזדמנויות לארביטראז' שערים צולבים נדירות יחסית במציאות. הסבר מדוע (עד 5שורות).

  שאלה – 2 פורוורד, CIA ו-UIA (25%) **תשובה בכתב יד**
  לצורך שאלה זו נניח שב- :1.7.2050
  הריבית השנתית על השקל: %10
  הריבית השנתית על הפאונד הבריטי: %7
  שער הפאונד (ספוט) בשקלים הוא: 2 שקל לפאונד.

  א. מה צריך להיות שער ה- forward של הפאונד בשקלים לתאריך 1.7.2051?
  התשובה צריכה להיות בפורמט הבא: "שער הפאונד בעסקאות forward ל- 1.7.2051 צריך לעמוד על ____ שקל לפאונד." הראה את החישוב.
  ב. נניח כעת שסוחר מטבעות מוכן למכור/לרכוש פאונדים בעסקאות forwardלשנה בשער של 2.1 שקל לפאונד. הצג ארביטראז' CIAהמכוון לנצל את ההזדמנות שנוצרה בשוק המט"ח. הנח שסיבוב הארביטראז מתבצע על ( 1,000,000מיליון) שקלים. הצג באופן ברור את שלושת המרכיבים של סיבוב הארביטראז (הלוואה, הפקדה ועסקת פורוורד.) מהו הרווח בשקלים על הארביטראז?
  ג. נניח שוב שסוחר מטבעות מוכן למכור/לרכוש פאונדים בעסקאות forwardלשנה בשער של 2.1 שקל לפאונד. כעת, הצג ארביטראז' CIAהמכוון לנצל את ההזדמנות שנוצרה בשוק המט"ח לסיבוב ארביטראז בהיקף של 200,000 פאונד. הצג באופן ברור את שלושת המרכיבים של סיבוב הארביטראז (הלוואה, הפקדה ועסקת פורוורד.) מהו הרווח בפאונד על הארביטראז?
  ד. סוחר המטבעות "שיקלוני" טוען ששערי הפורוורד אינם משקפים את הספוט הצפוי במציאות ומעריך שהשקל ימשיך להתחזק בשנה הקרובה לעומת הפאונד. שיקלוני לווה 100,000פאונד, ממיר לשקלים ומפקיד בפיקדון שקלי לשנה ( .)UIAמה יהיה הרווח של שיקלוני, בשקלים, במידה והשקל אכן יתחזק כך ששער החליפין יהיה 1.9שקל לפאונד בסוף השנה?
  ה. בהמשך לסעיף ה' - האם יתכן שהארביטראז' שתואר לעיל יראה רווח גם במידה והשקל ייחלש לעומת הפאונד? הסבר.

  שאלה 3 (25%) - Myopic Loss Aversion
  בשאלות המילוליות לכתוב נקי וברור "בשפה שלכם."
  העתקת משפטים מהמצגות תביא לקנסות והפחתת נקודות.
  יש להדפיס את התשובות.
  יש להקפיד על תשובות מלאות אבל קצרות (לא יותר מ- 10שורות לכל סעיף) וברורות.
  תשובות מרושלות יביאו להפחתת ניקוד על פי שיקול דעתי של הבודק.
  השאלות מתייחסות לחומרים שהוצגו בכיתה, אבל לנוחותכם המאמרים הרלוונטיים הועלו לפורטל.

  א. הסבר בקצרה מהו ה- EPPוכיצד תאוריית ה- MLAמסבירה את ה-EPP?
  ב. Benartzi and Thaler (1995) מתקפים (calibrate) את התאוריה באמצעות בדיקת נתונים אמפיריים לשוק האמריקני. הסבר בקצרה את השיטה שלפיה מתקפים ) Benartzi and Thaler (1995 את התיאוריה.
  ג. ) Gneezy and Potters (1997 מתקפים את התיאוריה באמצעות ניסויי מעבדה. תאר בקצרה את הניסויים ואת ממצאיהם.
  ד. נניח כעת שהניסוי של ) Gneezy and Potters (1997מבוצע עם הגרלה שונה במקצת (להלן: "ניסוי אחר)". במקום שההגרלה תשלם פי 2.5מסכום ההשקעה בהסתברות ,1/3הניסוי האחר ישתמש בהגרלה שתשלם פי 1.5מסכום ההשקעה בהסתברות .1/3זהו השינוי היחיד בתנאי הניסוי (ההגרלה עדיין מביאה הפסד של מלוא סכום ההשקעה בהסתברות .)2/3האם שינוי זה צפוי להגדיל או להקטין את ההבדל בין אחוז ההקצאה להגרלה המסוכנת בשני התנאים של הניסוי? (במילים אחרות, ראו את טבלה I בשקף 26 של מצגת .5. האם ההבדלים בין ההקצאה להגרלה המסוכנת בתנאי Hובתנאי Lיגדלו או יפחתו כתוצאה מהשינוי הנ"ל)?. הסבר בקצרה את תשובתך.
  ה. "אם חברות הפנסיה יאפשרו לחוסך לבדוק את ביצועי החיסכון לפנסיה באופן זמין במיוחד, באמצעות אפליקציות מיוחדות לנייד, זמינות המידע תאפשר לחוסכים לקבל החלטות מושכלות יותר ולהגדיל את הסכום שיצברו בחשבון הפנסיה עד למועד הפרישה. מדובר בשינוי מבורך שעשוי להפחית את סכנת התמוטטות מערכת הפנסיה בעקבות הזדקנות האוכלוסיה וירידת שערי הריבית בעולם." האם הטענה סבירה? דון בטענה בקצרה על רקע הספרות בעניין ה-.MLA

  שאלה 4 (25%) Disposition Effect–
  שוב, בשאלות המילוליות לכתוב נקי וברור "בשפה שלכם."
  העתקת משפטים מהמצגות תביא לקנסות והפחתת נקודות.
  יש להדפיס את התשובות.
  יש להקפיד על תשובות מלאות אבל קצרות (לא יותר מ- 10שורות לסעיף) וברורות.
  תשובות מרושלות יביאו להפחתת ניקוד על פי שיקול דעתי של הבודק.
  השאלות מתייחסות לחומרים שהוצגו בכיתה, אבל לנוחותכם המאמרים הרלוונטיים הועלו לפורטל.

  א. המשקיע T מנהל את חשבונותיו דרך האפליקציה המתקדמת של "השקעות 2020" ולפיכך ניתן לעקוב באופן מדויק יחסית אחר דפוסי הצפייה שלו ברווחים ובהפסדים. הנח שבתקופת המעקב Tבחן/צפה ב- 210 רווחים ו- 110 הפסדים. מתוכם, T מימש (מימוש מלא) 63 רווחים ו- 11 הפסדים. חשב את ה- PGR ואת ה-PLR עבור T. האם מתקיימת השערת ה- DE (PGR>PLR) עבור T?
  ב. גם המשקיע Qמנהל את חשבונותיו דרך האפליקציה המתקדמת של "השקעות 2020" הנח שבתקופת המעקב Qבחן/צפה ב- 10רווחים ו- 20 הפסדים. מתוכם, Q מימש רווח אחד ו- 6 הפסדים. האם מתקיימת השערת ה- DE (PGR>PLR) עבור Q?
  ג. מה יהיה ממוצע ה- PGR וה- PLR במדגם שיש בו 1000 משקיעים מסוג Tו- 1500משקיעים מסוג Q (הכוונה כאן לממוצע על 2500התצפיות)? השתמש בדוגמא זו כדי להצביע על בעיה המתעוררת עם שימוש בממוצע ה- PGRוה- PLRלבחינת השערת ה- DEברמת המדגם. האם תוכל להציע מדד מתאים יותר
  לבחינת השערת ה- DEבמדגם שכולל משקיעים מטיפוסים שונים? הצג את המדד החלופי שאתה מציע. האם השערת ה- DEנתמכת על ידי המדד החלופי שהצעת?
  ד. "בעסקאות נדל"ן הנטייה להתכחש להפסדים ולהימנע ממימוש נכסים בהפסד עשויה דווקא להיטיב עם מוכר המקרקעין." הסבר על רקע הדיון בהשלכות ה- DEבתחום הנדל"ן.
  ה. בחר את החלופה המתאימה בכל אחד משלושת הקטעים המסומנים בקו תחתון בהיגד ) (statement להלן:
  "המחקר בעניין ה- DEמראה שכאשר מדובר בהחזקה בקרנות נאמנות, המשקיע הטיפוסי נוטה דווקא לממש __רווחים/הפסדים__ בזריזות ולהתעכב במימוש __רווחים/הפסדים__. יתכן שעל רקע זה ניתן להסביר את העובדה שרוב מנהלי קרנות הנאמנות מראים __PGR>PLR / PLR>PGR__"

  דון בקצרה בממצאי המחקר בעניין ה- disposition effectאצל משקיעים בקרנות נאמנות ואצל מנהלי קרנות הנאמנות, על רקע ההיגד לעיל.

  בהצלחה!

  **יש תשובות לכל השאלות**

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: