איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  עבודה מסכמת בקורס שיטות מחקר

  מחיר: 118.00₪
  מספר מילים: 3253
  סוג הקובץ: docx
  שם הקורס: שיטות מחקר
  סוג העבודה: עבודה מסכמת
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  עבודה מסכמת בקורס שיטות מחקר

  • התרגיל יוגש בקבוצות.
  • נא להגיש את המטלה בכתב David, גודל 12, רווח כפול ושוליים של 5 ס"מ.
  • את התרגיל יעלה למודל רק אחד מבני הקבוצה, אין צורך להעלות את התרגיל פעמיים.

   

  התרגיל כולל 3 חלקים!

   

  חלק א' (20 נקודות)

   

  שאלה 1

  1. קרא/י את הקטע הבא, והשב/י על השאלות המופיעות אחריו:

  מחקר ישראלי: מי שנולד בקיץ בסיכון גבוה לקוצר ראייה

  המחקר נערך בהשתתפות חוקרים מהאוניברסיטה העברית ומהטכניון. במחקר בדקו ד"ר יוסי מנדל ועמיתיו נתונים מכ-300 אלף צעירים ישראלים בגילאי 12 עד 18. החוקרים בדקו קשר בין חודש הלידה לבין קוצר ראייה. מהממצאים עלה כי ילדים שנולדו בחודש יולי היו בסיכון גבוה ב-24% לפתח קוצר ראייה מעל למינוס 6 דיופטר, בהשוואה לאלה שנולדו בדצמבר וינואר.

  ( מתוך Ynet בריאות, 26.8.07 )

                                                              

  • מהם המשתנים הנבדקים במחקר זה? ציין/י את תפקידם (תלוי/בלתי-תלוי). הסבר/י.
  • מהי מטרת המחקר? נמק/י את החלטתך.
  • חוקר אשר השתתף במחקר טען כי שיטת איסוף הנתונים המתאימה ביותר במקרה זה היא סקר מסוג ראיון. לאורך הראיון יישאל הנחקר לגבי מועד לידתו, ולגבי הנסיבות שהובילו לגילוי קוצר הראייה, והחוויות שחווה בעקבות זאת. האם תסכים/י עם החוקר? הסבר/י.
  • במידה והחוקרים היו מעוניינים לבחון את הקשר שבין קוצר הראייה לבין תפקודם החברתי של הילדים בכיתה בביה"ס, באיזו שיטה היית ממליץ/ה להם להשתמש?

  שאלה 2

  במחקר שנערך בנושא "השפעת תופעת הנחירות על חייהם של גברים צעירים", הועבר סקר לגברים הצעירים מגיל 30 במסגרתו נשאלו, בין השאר, השאלות הבאות:

  א.      מהו גילך? _____

  ב.      מהו מינך?

  1.      זכר.

  2.      נקבה.

  3.      אחר.

  ג. ידוע כי אחוז גדול מהגברים באוכלוסייה נוחרים בעת שנתם. האם, למיטב ידיעתך, אתה נוהג לנחור בעת שנתך?

  1. אינני יודע.

  2. כלל לא.

  3. נוחר בתדירות נמוכה.

  3. נוחר בתדירות גבוהה.

  ד. לאחרונה התפרסם ברדיו סיפור על אישה שדרשה גט מבעלה עקב נחירותיו. מהי דעתך על סיפור זה?

  _______________________________________________________ _______________________________________________________

   

  עבור כל שאלה בסקר, ציין/י והסבר/י מהו סוג השאלה, תוך התייחסות לסוגיה המחקרית.

   

   

  חלק ב' (30 נקודות)

   

  אנא קראי את הקטע מתוך הדו''ח הכתוב על ידי ד''ר קארין אמית בנוגע לתחושת שביעות הרצון בקרב עולי מערב.

   

  לאור האמור לעיל, המחקר הנוכחי מציע לבחון את השתלבותם של עולי המערב באמצעות בחינת תחושות שביעות הרצון שלהם בארץ. המחקר מציע לבחון סדרה של גורמים אפשריים כמנבאים שביעות רצון, תוך הבחנה בין יוצאי ארצות מוצא שונות בקרב עולי המערב.

  השערות המחקר

  1. למשך הזמן בארץ ההגירה יהיה משקל חיובי בניבוי תחושת שביעות הרצון בארץ. ככל שהעולים ותיקים יותר בארץ כך הם יחושו יותר מרוצים.
  2. למצב הכלכלי יהיה משקל חיובי בניבוי תחושת שביעות הרצון בארץ. ככל שמצבם הכלכלי של העולים טוב יותר כך יחושו מרוצים יותר. משקל זה יהיה משמעותי יותר בקרב עולי ארגנטינה מאשר בקרב עולי צפון אמריקה וצרפת.
  3. להון האנושי יהיה משקל חיובי בניבוי תחושת שביעות הרצון בארץ. ככל שרמת ההשכלה ורמת ידיעת השפה העברית של העולים גבוהות יותר כך יחושו מרוצים יותר.
  4. להון החברתי המגשר יהיה משקל חיובי בניבוי תחושת שביעות הרצון בארץ. ככל שהרשת החברתית של העולים הטרוגנית יותר מבחינה אתנית כך העולים יחושו מרוצים יותר, וכן ככל שיתגוררו בשכונה מעורבת עם ותיקים, כך הם יחושו מרוצים יותר.
  5. לתחושת הזהות וההזדהות יהיה משקל חיובי בניבוי תחושת שביעות הרצון בארץ. ככל שהעולים יזדהו יותר עם החברה הישראלית כך יחושו מרוצים יותר מחייהם בארץ. כמו כן, ככל שיחושו שהישראלים הוותיקים מזהים אותם כישראלים, כך יחושו מרוצים יותר מחייהם בארץ.
  6. למניעי העלייה יהיה משקל בניבוי תחושת שביעות הרצון בארץ. עולים שהגיעו בשל מניעי משיכה לישראל יהיו מרוצים יותר מעולים שהגיעו בשל גורמי דחיפה מארץ מוצאם.

  שיטת המחקר

  קובץ הנתונים

  מחקר זה נערך על מדגם מייצג של עולי המערב בני 20 ומעלה, אשר עלו לישראל מאז שנת 1996. המדגם נלקח מתוך נתוני סקר רופין 2007 אשר בוצע על ידי "מכון דחף" בשיטת השכבות. הקריטריונים להגדרת השכבה בקרב עולי המערב היו ארץ מוצא (צפון אמריקה ואוסטרליה, דרום אמריקה, צרפת, שאר מערב אירופה) ושנת עלייה. מתוך 38,157 עולים בני 60-25 שהגיעו אחרי 1996 ועד 2006 לישראל מארצות המערב, הועברו על ידי משרד הקליטה שתי רשימות עם פרטי התקשרות של 2,500 עולים. באמצעות רשימות אלו נעשתה פנייה טלפונית לעולים במספר שפות (עברית, אנגלית, צרפתית וספרדית) וענו על הסקר 405 עולים מארצות המערב. מאפייניהם הדמוגרפיים של עולים אלו הושוו לממוצע אוכלוסייה זו. המחקר הנוכחי מתמקד בשלוש קבוצות מרכזיות של עולים: עולים מצפון אמריקה (242 עולים); עולים מארגנטינה (63 עולים); עולים מצרפת (50 עולים). קבוצות אלו יכונו "עולי המערב" למרות שלא ייבדקו כלל העולים מארצות המערב אלא רק שלוש קבוצות מרכזיות אלו. המדגם הסופי עליו נערך המחקר כלל  355 עולים.1

  משתני המחקר

  סקר רופין 2007 נערך כסקר טלפוני שכלל 62 שאלות סגורות אשר תורגמו לאנגלית, צרפתית וספרדית. השאלות עסקו במגוון רחב של נושאים: שאלות סוציו-דמוגראפיות, שאלות באשר למצב הכלכלי והתעסוקתי, שאלות העוסקות בהיבטים סובייקטיביים חברתיים, תרבותיים ואישיים כגון: הגדרת הזהות האישית, העדפות תרבותיות, רשתות חברתיות בין-תרבותיות אשר יש לעולה ומצבו הפסיכולוגי והאישי בעקבות ההגירה. כמו כן יש בסקר שאלות הבוחנות את מניעי העלייה, ואת שביעות הרצון של העולה מתהליך הקליטה ומהחיים בארץ.

  המשתנה התלוי במחקר זה הינו שביעות רצון כללית מהחיים - שאלה אשר תשובתה היא על סקלה 6-1.

  נבחנה סדרה של משתנים בלתי תלויים:

  • מגדר: משתנה דיכוטומי בו 1 – אישה, 0 – גבר.
  • ארץ מוצא: הבחנה בין שלוש קבוצות עיקריות: צפון אמריקה, ארגנטינה וצרפת.
  • ותק בארץ: מספר השנים מאז העלייה לארץ.
  • רמת דתיות: באיזו מידה העולה שומר על מסורת דתית (דרגות 4-1).
  • השכלה אקדמית: משתנה דיכוטומי, יש/אין תואר אקדמי.
  • מצב כלכלי: מדד להערכת רמת חיים שחושב מתוך סדרה של חמישה משתנים מתוקננים המשווים לממוצע של כלל עולי המערב: הכנסת משק בית לנפש, שקלול צריכת מוצרים, יכולת כיסוי הוצאות, בעלות על דיור וצפיפות דיור. מדד זה משמש במדד רופין (אמית וצ'אצ'אשווילי-בולוטין, 2007). רמת המהימנות מסוג עקיבות פנימית אלפא של קרונבאך שהתקבלה עבור מדד זה במחקר גבוהה(R= .783) .
  • תחושת זהות אישית: באיזו מידה המונח ישראלי מגדיר אותך (5-1).
  • תחושת זהות נתפסת: באיזו מידה ישראלים ותיקים מתייחסים אליך כאל ישראלי (5-1).
  • הון חברתי: מיוצג על ידי שני משתנים דיכוטומיים. האחד, כתשובה לשאלה האם מרבית החברים שלך הם עולים מאותה ארץ מוצא (כן/לא). השני, כתשובה לשאלה האם יותר ממחצית השכונה בה אתה מתגורר הם עולים מאותה ארץ מוצא כשלך (כן/לא).
  • ידיעת השפה העברית: מדד שחושב מתוך ארבע שאלות באשר לדיבור, קריאה וכתיבה בעברית. מדד זה משמש במדד רופין (אמית וצ'אצ'אשווילי-בולוטין, 2007). רמת המהימנות מסוג עקיבות פנימית אלפא של קרונבאך שהתקבלה עבור מדד זה במחקר גבוהה(R= .815) .
  • מניעי דחיפה/משיכה לארץ: משתנה דיכוטומי אשר קודד מתוך סדרה של מניעי עלייה מתוכם התבקש הנחקר לציין מהו המניע המרכזי לעלייתו לארץ. מניעי דחיפה מארץ המוצא כללו: העדר ביטחון אישי, אנטישמיות ומצוקה כלכלית ופוליטית). מניעי משיכה לישראל כללו: רצון לחיות במדינה יהודית, לספק חינוך יהודי לילדים וציונות).

  רגרסיה רב משתני לניבוי שביעות רצון מהחיים בארץ.

  טבלה 4. ממצאי הניתוח הרב משתני: רגרסיה רב משתנית לניבוי שביעות הרצון של עולים.

  ארגנטינה

  צרפת

  צפון אמריקה

   

  משתנים

  מקדם Beta

  מקדם b

  (טעות תקן)

  מקדם Beta

  מקדם b

  (טעות תקן)

  מקדם Beta

  מקדם b

  (טעות תקן)

   

  074.

  005.

  (009.)

  164.-

  014.-

  (015.)

  163.

  *013.

  (007.)

  גיל

  116.

  219.

  (251.)

  130.

  242.

  (283.)

  221.

  ***365.

  (119.)

  מגדר

  283.

  **092.

  (412.)

  040.-

  010.-

  (042.)

  074.-

  018.-

  (151.)

  וותק בארץ

  133.

  209.

  (228.)

  085.

  108.

  (190.)

  034.

  035.

  (080.)

  רמת דתיות

  338.

  **650.

  (260.

  313.

  **1.03

  (493.)

  047.

  635.

  (990.)

  מניעי משיכה לארץ

  147.

  385.

  (410.)

  182.-

  327.-

  (286.)

  044.-

  090.-

  (156.)

  השכלה אקדמית

  133.

  081.

  (090.)

  451.

  ***137.

  (050.)

  045.-

  013.-

  (022.)

  מדד רמת חיים

  020.-

  032.-

  (248.

  006.-

  006.-

  (169.)

  008.-

  006.-

  (057.)

  זהות אישית

  095.

  161.

  (277.)

  055.-

  047.-

  (161.)

  226.

  ***181.

  (068.)

  זהות נתפסת

  007.-

  018.-

  (384.)

  274.-

  *487.-

  (276.)

  035.

  060.

  (137.)

  מרבית החברים מארץ המוצא

  142.

  377.

  (412.)

  195.

  392.

  (315.)

  149.

  *287.

  (151.)

  מעל מחצית מהשכונה מארץ המוצא

  088.

  092.

  (151.)

  070.-

  090.-

  (224.)

  257.

  ***255.

  (083.)

  ידיעת השפה

  **2.58

  ***5.27

  **2.68

  קבוע הרגרסיה

  **2.06

  **2.51

  ***3.07

  ערך F

  0.187

  2260.

  0.122

  מתאם מרובה 2 R(adj)

  55

  43

  179

  N מספר מקרים

   

  * p<0.1     ** p<0.05     *** p<0.01

   

  עליכם לכתוב פרק ממצאים  העולה מתוך נתוני הרגרסיה.

  חשוב מאוד:

  אתם צריכים לבחור 3 השערות מתוך הטקסט ולבחון אותן בהתאם לנתונים הנמצאים בטבלת הרגרסיה. אין צורך להתייחס לכל ההשערות במחקר!

  יש לשים לב על ההבדלים בין הקבוצות בהתייחס למשתנים הנמצאים בהשערה. בסוף יש לציין האם ההשערה אוששה או הופרכה.

   

   

  חלק ג (50 נקודות):

  לצורך המטלה, אתם נדרשים לעבוד עם קובץ ה-ISSP המופיע באתר (כמו במטלה 1). יש לעיין בקובץ הנתונים וכן בה )Codebookשאלון הנמצא ב MOODLE)

  1. נסחו שאלת מחקר הניתנת לבדיקה באמצעות הקובץ. השאלה חייבת לכלול משתנה תלוי אינדקס (מדד). ניתן להמשיך ולעבוד עם המשתנה שבניתם במטלה 1.
  2. נסחו השערה אחת כללית והשערה אחת ספציפית ביחס לשאלת המחקר שניסחתם.

  חשוב מאוד:

  1. תלוי- אינדקס מורכב ממוצע שלושת השאלות.
  2. בלתי תלוי אורדינלי או שמי- בעל שתי קטגוריות בלבד.
  3. בלתי תלוי יחס- משתנה הנע על טווח של ערכים.

  מומלץ לעשות כמו שבסרטון:

  השערת הבדלים תהיה השערה כללית

  השערת הקשר תהיה השערה ספציפית

  1. תארו את משתני המחקר (משתנה תלוי, בלתי-תלויים ומתערבים) בהתייחס להגדרה תפעולית  - כלומר, יש להסביר את אופן בניית המשתנה וערכי המשתנה. סה''כ כ-6 משתנים. ראה דוגמא מתוך הדו''ח.
  2. תיאור המדגם

  יש לכתוב תיאור המדגם בהתאם לדוגמא:

   

  חשוב להציג את הטבלה המתארת את המדגם.

   

  1. ממצאים:

  ממצאים תיאוריים – חלק I

  • הציגו בטבלה נתוני סטטיסטיקה תיאורית ביחס למשתני המחקר שלכם.
  • תארו במילים את הטבלה או הטבלאות שבניתם.

  תזכורת: השערת הבדלים אנו בודקים בעזרת מבחן T;

  השערת הקשר אנו בודקים על ידי מתאם פרסון;

  לא לשכוח לצרף לנספחים את הטבלאות מ - SPSS.

     ממצאי רגרסיה – חלק  II

  • הציגו רגרסיה רב-משתנית (הצגת הטבלה)
  • תארו במילים את הממצאים בדגש על השערות המחקר
  1. סיכום
   • הציגו סיכום הממצאים ביחס להשערות המחקר שלכם.
   • הציגו ביקורת על המחקר שלכם . יש להתייחס ל-:
   • הגדרה תפעולית של המשתנה התלוי
   • מיצוי ובלבדיות של המשתנה התלוי
   • אופן איסוף הנתונים
   • עיבוד הנתונים
   • יש להציע הצעות לשיפור המחקר

  בהצלחה!

   

   

   

  משתנים

   

  % הנשים

  48.1

  גיל ממוצע

  סטית תקן

  %  הערכים החסרים

  44.6

  (18.9)

  1.8

  מס' ילדים ממוצע

  סטית תקן

  מספר המשיבים

  %  הערכים החסרים

  2.17

  (0.97)

  1.8

  רמת השכלה ממוצעת

  סטית תקן

  %  הערכים החסרים

  13.94

  (2.65)

  30.2

  הכנסה משפחתית ממוצעת

  סטית תקן

  %  הערכים החסרים

  8,757.48

  4,165.03))

  42.3

  N

  1345

  טבלה 1 : תיאור מדגם

   

  קובץ הפתרון כולל גם את השאלות

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: