איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  עבודה סמינריונית: הוראה קונסטרוקטיביסטית בתיכונים ערביים בארץ – יישום והשפעות

  תחום / תואר:
  מילות מפתח: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  מחיר: 229.00₪
  מספר מילים: 19987
  מספר מקורות: 54
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2019
  סוג העבודה: עבודה סמינריונית
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  הוראה קונסטרוקטיביסטית בתיכונים ערביים בארץ - יישום והשפעות

  תוכן העניינים

  1. מבוא 1
  2. סקירת הספרות 3
  2.1. הרקע למאפייני החברה הערבית המסורתית מול החברה המודרנית 3
  2.2. מסורתיות, מודרניות ופוסט-מודרניות והשלכתם על חינוך 7
  2.3. החברה הערבית בישראל במעבר מחברה מסורתית לחברה מודרנית 11
  2.4. החינוך הערבי במדינת ישראל 13
  2.5. שיטות הוראה המקובלות כיום בבתי הספר הערביים בישראל 16
  2.6. יסודות הגישה הקונסטרוקטיביסטית 21
  2.7. הגישה הקונסטרוקטיביסטית כבסיס לתוכנית התערבות בבית הספר הערבי 36
  3. שיטת המחקר 40
  3.1. מטרת המחקר ושאלות המחקר 40
  3.2. שדה המחקר ואוכלוסיית המחקר 41
  3.3. מערך המחקר ותכנית ההתערבות 41
  3.4. כלי המחקר 43
  3.5. משתני המחקר 45
  3.6. עיבוד הנתונים 46
  4. ממצאים 47
  4.1. בדיקת המניפולציה 47
  4.2. סטטיסטיקה תיאורית של משתני המחקר 51
  4.3. קורלציות בין משתני המחקר למשתני הרקע 52
  4.4. בדיקת השערות 53
  4.5. קשרים בין דיווחי המורים לדיווחי התלמידים 55
  5. דיון ומסקנות 56
  5.1. דיון בממצאי המחקר 56
  5.2. סיכום ומסקנות 59
  5.3. סיכום מסקנות המחקר 60
  5.4. מגבלות המחקר והמלצות למחקר עתידי 60
  6. ביבליוגרפיה 62
  נספח א' – שאלון לתלמידים 67
  נספח ב' – שאלון למורים 75

  1. מבוא

  עבודה זו בוחנת את מקומה והשפעותיה של שיטת ההוראה הקונסטרוקטיביסטית בחינוך במגזר הערבי. בתי הספר הערביים עמדו בעבר וביתר תוקף כיום בפני אתגרים גדולים שבמהותם בנויים על השאיפה להשוואת הרמה של החינוך הערבי בישראל לחינוך היהודי (Resh & Blass, 2019). בבית הספר בו אני עובד הייתה הרגשה של מבוי סתום ותסכול רב של צוות הניהול וצוות המורים. הביקורת הנוקבת של משרד החינוך ואי-שביעות רצון של המערכת מההישגים, שימשו קטליזאטור להכנסת שינוי בארגון התרבותי. במסגרת הניתוח לסיבות אי-הצלחתם של תלמידים ערביים, התברר כי המקצועות הבעייתיים הם מתמטיקה ומדעים, אך גם בשפה הערבית הקשיים הם רבים. בישיבות צוות מקצועיות, לא אחת הובאו לדיון הסוגיה של התאמת שיטות הוראה מגוונות לסוג הכיתה ולמקצוע הנלמד, והקשר להישגי התלמידים ושביעות רצונם מהלמידה. כחלק מצוות בית הספר, הייתי בין אלו שיזמו פעולות רב-מערכתיות שונות ומגוונות לקידום ושיפור ההוראה במקצועות הנ"ל, פעולות אשר עתידות להניב פירות בכיוון הרצוי.
  בהכשרתם הפדגוגית ולימודיהם האקדמיים, רוב המורים למדו והתנסו בשיטות הוראה שונות, למדו על היתרונות והחסרונות של כל שיטה ועל אוכלוסיות היעד המתאימות לכל צורת הוראה. עם זאת, מורים ותיקים במערכת, נוטים לדבוק בשיטות הוראה מסורתיות ומתקשים בהפנמת הצורך בשינוי, ובגיוון דרכי ההוראה. הם נוטים ללמד בשיטת ההוראה הפרונטאלית הקונבנציונאלית בה הם עצמם למדו כשהיו תלמידים וחשים שכשם שהייתה טובה עבורם תתאים גם לתלמידיהם. מורים נוטים להתעלם מהקשר בין שיטות הוראה שונות ומגוונות והישגי תלמידים. חשוב להבין את הצורך במורה ביקורתי ורפלקטיבי, המחוייב לביצוע תהליך של שיקוף והפנמה במהלך עבודתו עם התלמידים, על מנת להביא לשיפור איכות הלמידה וההוראה. ביקורת ורפלקציה הם חיוניים לשם פעולות מכוונות, אשר יניעו את המורים לפיתוח ולשיפור העשייה הפדגוגית.
  היעילות והתרומה של שיטת ההוראה הקונסטרוקטיביסטית במקרה של החינוך במגזר הערבי בישראל יבחנו במסגרת עבודת חקר זו. מטרת המחקר היא לבדוק את השפעת אימוץ שיטת הלימוד הקונסטרוקטיבית על תפיסתם של מורים ותלמידים את שיטת ההוראה בבתי ספר במגזר הערבי. כמו-כן, תיבדקנה עמדות התלמידים והמורים אשר למדו/לימדו בשיטה מסורתית לעומת אלו שלמדו/לימדו על פי השיטה הקונסטרוקטיביסטית. העמדות תיבדקנה באספקטים כגון: הבנת החומר הנלמד, השתתפות פעילה בשיעור, העמקת העניין במקצוע, שביעות רצון ומוטיבציה ללמידה. המחקר נערך בקרב תלמידי בית-ספר, מרקע סוציואוקונומי בינוני ונמוך, בשני בתי ספר שש-שנתיים ערביים בארץ.
  מספר שאלות משנה תקבלנה התייחסות דרך בחינת שאלה זו: מהי התרומה הייחודית של כל אחת מהתוכניות לפתרון בעיות בתחומי הלימוד השונים? האם קיים קשר בין שיטות הוראה שונות לבין עמדות התלמידים והמורים כלפי בית הספר ושיטת ההוראה? מהי מידת שביעות רצון התלמידים, ועד כמה הם מתעניינים בלמידה בהשוואת לשיטות ההוראה והלמידה השונות? באיזו שיטות הוראה התלמידים הופכים להיות יותר חדורי מוטיבציה ללמידה ולהצלחה? מהי מידת האינטראקציה בין התלמידים למורה ולשאר תלמידי הקבוצה על פי שני המודלים השונים? באילו שיטות הוראה ולמידה התלמידים מרגישים שהם מבינים טוב יותר את החומר הנלמד?

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: