איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  הצעת מחקר: הקשר בין אחריותיות, שקיפות ושחיתות נתפסת לבין שחיתות ציבורית בפועל

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  הקשר בין אחריותיות, שקיפות ושחיתות נתפסת לבין שחיתות ציבורית בפועל

  מגיש:

  תוכן עניינים

  תקציר 1
  מבוא 3
  סקירת ספרות 5
  שחיתות ציבורית בפועל 5
  שחיתות נתפסת 6
  אחריותיות, שקיפות ושחיתות נתפסת 7
  הקשר בין אחריותיות לבין שחיתות 8
  הקשר בין שקיפות לבין שחיתות 8
  שיטה 10
  משתני המחקר 10
  שחיתות נתפסת (corruption perception) 10
  שקיפות (transparency) 10
  אחריותיות (accountability) 10
  מערך המחקר 11
  אוכלוסייה 11
  כלי המחקר 11
  איסוף הנתונים 11
  הליך המחקר 12
  ממצאים צפויים 13
  מגבלות המחקר 13
  ביבליוגרפיה 14
  נספחים 16
  חלק א' – שאלון דמוגרפי 16
  חלק ב' – שאלון שחיתות נתפסת 16
  חלק ג' – שאלון אחריותיות 18
  חלק ד' – שאלון שקיפות 20

  תקציר
  השחיתות הציבורית נחשבת לרעה חולה בכל מדינה, בעיקר כאשר מדובר במדינה דמוקרטית שבה האזרחים בוחרים את נציגיהם במטרה שייצגו את האינטרסים הציבוריים. יחד עם זאת, אנו מתעוררים חדשות לבקרים ונחשפים לפרשיות שוחד ושחיתות ציבוריות רבות שמשפיעות על כולנו. המטרה המרכזית של המחקר היא, לבחון את האופן שבו נתפסת השחיתות והאם ישנם כלים שיאפשרו לנו כאזרחים להילחם בתופעת השחיתות הציבורית. המחקר הנוכחי יעסוק באופן שבו נתפסת השחיתות הציבורית בישראל, תוך בחינת גורמים שונים כגון: שקיפות ואחריותיות ככאלו שיכולים להשפיע מאופן חיובי על רמת השחיתות.
  הבסיס התיאורטי במחקר הנוכחי יתבסס על מחקרים שעוסקים בחקר המדיניות הציבורית, תוך בחינת המשתנים: שחיתות נתפסת, שקיפות, אחריותיות ושחיתות ציבורית. המחקרים נבחרו מתוך פרסומי מחקר מובילים בתחום והם מציגים את התועה והמחקרים הרלוונטיים בתחום וממגוון של מדינות.
  במחקר הנוכחי נעשה שימוש בשאלון שבודק את המשתנים, הקשר ביניהם כמו גם ההבדל בין פרמטרים נבחרים. במחקר הנוכחי ישתתפו כ-100 משיבים. 50% מהמשיבים יהיו נשים ו-50% מהמשיבות יהיו נשים. טווח הגילאים של משתתפי המחקר יהיה 65-21.


  מבוא
  עד לסוף שנות השישים של המאה העשרים, שחיתות ציבורית נחשבה למחתן של המדינות המתפתחות. אולם כיום קיימת תמימות דעים אצל חוקרים רבים, כי שחיתות ציבורית נמצאת גם במחוזותינו (Navot, Reingewertz & Cohen, 2016). שחיתות ציבורית יכולה להיות ברמה ארצית או יכולה להיות ברמה אינדיבידואלית. המכנה המשותף של שתיהן, שהן פוגעות באינטרס הציבורי (Beeri & Navot, 2013), כמו גם פוגעות באמון הציבור (Zhang & Kim, 2018).
  שחיתות ציבורית מוגדרת כשימוש לא ראוי של שררה ציבורית על מנת להשיג רווח אישי (Andersson & Heywood, 2009; Della Porta & Vannucci, 2012; Lambsdorff, 2007; Rothstein, 2011; In: Navot, Reingewertz & Cohen, 2016).
  מחקרים שונים מצביעים על כך ששקיפות ואחריותיות נחשבים לשני תחומים שיכולים להשפיע על רמת השחיתות כמו גם מאפשרים להילחם בשחיתות (Brusca, Rossi & Aversano, 2018). שקיפות מגדילה את האחריותיות של מקבלי ההחלטות (de Fine Licht et al., 2014; In: Brusca, Rossi & Aversano, 2018), שיכולה להוריד את רמת השחיתות כמו גם את רמת השחיתות הנתפסת של האזרחים (Hopper et al. 2009; Mistry 2012; In: Brusca, Rossi & Aversano, 2018).
  בחלקה הראשון, סוקרת העבודה את סוגיית השחיתות הציבורית בפועל, תוך הבנת ההשלכות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות מחברה מושחתת. בנוסף סוקר פרק זה את תופעת השחיתות הציבורית באופן כללי.
  בחלק השני, סוקרת העבודה את המשתנה 'שחיתות נתפסת'. פרק זה עוסק באופן שבו תופסים האזרחים את השחיתות, כאשר ההנחה הרווחת בקרב החוקרים היא, שלאופן שבו תופסים את השחיתות יש השפעה על רמת השחיתות במדינה.
  בחלק השלישי, סוקרת העבודה את שלושת המשתנים המרכזיים 'אחריותיות', 'שקיפות' ו'שחיתות נתפסת' והקשר ביניהם. בנוסף סוקר חלק זה את המשמעות של המשתנים הללו ביכולת להפחית את רמת השחיתות במדינה.
  בחלק הרביעי, סוקרת העבודה את הקשר בין אחריותיות לבין שחיתות. הפרק מציג מחקרים שונים התומכים ביכולת של אחריותיות להשפיע על רמת השחיתות. כמו כן הפרק מגדיר את שני הממדים המרכזים של אחריותיות: אחריותיות אופקית ואנכית.
  בחלק החמישי, סוקרת העבודה את הקשר בין שקיפות לבין שחיתות. בדומה למשנה אחריותיות, גם לשקיפות תפקיד מרכזי במלחמה בשחיתות. הפרק מציג דוגמאות ממחקרים שבהם נעשה ניסיון דרך תהליכי שקיפות לטפל בבעיות של שחיתות.
  שאלת המחקר: הקשר בין אחריותיות, שקיפות ושחיתות נתפסת על שחיתות ציבורית בפועל.
  מטרת המחקר היא לבחון כיצד נתפסת השחיתות הציבורית בישראל, תוך בחינת גורמים שונים כגון: שקיפות ואחריותיות ככאלו שיכולים להשפיע מאופן חיובי על רמת השחיתות.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: