איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  עבודה פרוסמינריונית: השפעת שינויים דמוגרפיים על מערכת הפנסיה בישראל – ציון 95

  תקציר העבודה

  השפעת שינויים דמוגרפיים על מערכת הפנסיה בישראל

  העבודה בדוקה וכוללת את הערות המנחה לצורך למידה. ציון 95.

  תוכן
  מבוא 3
  ההיבטים הדמוגרפיים 4
  ילודה 4
  תוחלת חיים 4
  עולים חדשים/הגירה 5
  מבנה הפנסיה בישראל לאורך השנים 6
  מבנה הפנסיה לפני הרפורמה 6
  מבנה הפנסיה כיום 7
  השפעת ההיבטים הדמוגרפיים על מערכת הפנסיה 9
  השפעות לטווח הקרוב 9
  השפעות לטווח הרחוק 9
  דיון ומסקנות 11
  רשימה ביבליוגרפית 12

  מבוא
  עבודה זו עוסקת בתמורות הדמוגרפיות באוכלוסיית מדינת ישראל במשך השנים ובהשפעתן על מבנה הפנסיה. האיזון שבין ילודה ותמותה ובין הגירה חיובית לשלילית הוא זה שקובע את המאזן הדמוגרפי במדינה. גידול באוכלוסית המדינה מסתמן כאשר ההפרש בין הילודה לתמותה וההפרש בין הגירה חיובית (עולים) לבין הגירה שלילית (יורדים) הינו חיובי (DellaPergola, 2019). מקום המדינה ב-1948 ועד היום חל גידול ניכר באוכלוסיה בארץ, לעיתים בקצב טבעי התלוי בהפרש בין הילודה לתמותה ולעיתים בקצב גבוה בעקבות העליות השונות שהגיעו ארצה בתקופות השונות.
  לגידול באוכלוסיה ולעליה בתוחלת החיים השפעות כלכליות מכריעות על המדינה. בין היתר, הגידול באוכלוסיה משפיע על יכולתה של המדינה ושל קופות החיסכון השונות לעמוד בהתחייבוית הפנסיה השונות. עקב גרעון אקטוארי שעלול היה להביא לקריסת מערכות הפנסיה, הממשלה החלה רפורמה בענף הפנסיה.
  בכל רחבי העולם שכבת הגיל של בני 65 ומעלה הולכת וגדלה. בעוד כשלושים שנה, על פי התחזיות הדמוגרפיות, תהליך זה יגיע לשיאו, כאשר אחוז האוכלוסיה בגיל פרישה יגיע ל-30% בארצות המערב, לעומת 15% היום. גם ישראל מצויה במגמה דומה. היום 10% מהישראלים הם בני מעל 65 ועד שנת 2030 שכבת גיל זו צפויה להוות 20% מהאוכלוסיה בארץ (Dwolatzky, Brodsky, Azaiza, Clarfield, Jacobs & Litwin, 2017).
  שאלת המחקר היא: כיצד השפיעו השינויים הדמוגרפיים בישראל על מבנה הפנסיה? ראשית יסקרו גורמי ההשפעה הדמוגרפיים, לאחר מכן יפורט כיצד השפיעו השינויים הדמוגרפיים שחלו בישראל במרוצת השנים על מבנה הפנסיה ולבסוף יבדק מה צופן העתיד לאלו החוסכים היום ע"מ להבטיח את עתידם בעת הגעתם לגיל הזיקנה.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: