איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  עבודת הגשה בשיטות מחקר

  מחיר: 76.00₪
  מספר מילים: 860
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2020
  שם הקורס: שיטות מחקר
  סוג העבודה: עבודת הגשה
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  1. ההגדרה של יצירתיות כציון בשאלון תקף ומהימן ליצירתיות היא:
  א. הגדרה אופרציונלית
  ב. הגדרה נומינלית
  ג. יכולה להיות הגדרה אופרציונלית או נומינלית תלוי במטרות המחקר
  ד. אינה מהווה הגדרה

  2. הבעיה העיקרית מבחינה אתית במחקר של מילגרם היא ש:
  א. הכניסו נבדקים ללחץ מיותר בלי לשאול אותם
  ב. לא שילמו להם מספיק
  ג. השוקים היו חזקים מדי
  ד. הנבדקים גילו על עצמם דברים שאולי היו בוחרים לא לדעת, וזאת בלי ליידע אותם על כך

  3. להלן תאור של מחקר: חוקרים ביקשו לבחון האם בתקופת הקורונה ההוצאות האישיות של הנבדקים בתחומים שונים הצטמצמו והאם ישנם הבדלים בין גברים ונשים בהוצאות בתחומים השונים. החוקרים גם התעיינו האם קיימים הבדלים בין אזורי מגורים ובין אנשים בעלי רמות גבוהות ונמוכות של חרדה ברמת ההוצאות בתקופת הקורונה. לשם כך, הדגמו 100 משפחות מאזורים שונים בארץ. גברים ונשים נשאלו מה היו ההוצאות שלהם בחודשיים האחרונים בהשוואה לחודשים שקדמו לסגר בכל אחד מהתחומים הבאים: מזון, הוצאות ביגוד, תחביבים.
  א. נא ציינו את כל המשתנים.
  ב. לגבי כל משתנה, ציינו האם הוא משתנה נבדק, מצב או תגובה
  הוצאות אישיות -
  מגדר –
  רמת חרדה –

  4. נא ציינו לגבי כל אחת מהגדרות המשתנים שלהלן האם היא: א. נומינלית או ב. אופרציונלית

  4א. הגדרת חברותיות לפי ציון בשאלון הבודק רמת חברותיות -
  4ב. הגדרת מסוכנות בנהיגה על פי מספר העברות והדוחות המשטרתיים -
  4ג. הגדרת מידת הרוגע של מוסיקה על פי מידת הנינוחות של האנשים השומעים אותה –
  4ד. הגדרת מידת השקעה בילדים על פי מידת העמדת הצרכים שלהם לפני צרכי ההורים –

  5. להלן תאור של מחקר: חוקרים ביקשו לבדוק את הקשר בין רמת החוסן הנפשי לבין רמת תפקוד. השערת המחקר היתה כי שככל שהחוסן גבוה יותר כך גם רמת התפקוד ושהקשר בין המשתנים נובע מכך שחוסן קשור לאופטימיות וככל שזו גבוהה יותר, כך רמת התפקוד גבוהה יותר. עם זאת, החוקרים טענו כי המודל הזה יהיה חזק יותר בגילאים מבוגרים בהשוואה לצעירים. עוד טענו החוקרים שיש לוודא כי הקשרים בין המשתנים לא נובעים מהעובדה שאנשים בעלי חוסן גבוה הם בעלי רמות נמוכות יותר של הורמון לחץ שנמצא קשור גם לרמת תפקוד.
  נא ציינו לגבי כל משתנה מהו מעמדו: בלתי תלוי, תלוי, מתווך, ממתן, מתערב.
  א. חוסן נפשי -
  ב. רמת תפקוד –
  ג. גיל –
  ד. הורמון לחץ –
  ה. אופטימיות -

  6. חוקרים ביקשו לבחון את ההשפעה של חשיפה לחדשות על רמת הלחץ.
  א. נא תארו שני מחקרים אפשריים: אחד במערך של מחקר מתאמי והאחר במערך ניסויי.
  ב. ביחס למחקר המתאמי – חישבו על שני משתנים מתערבים אפשריים

  7. איזו מבין ההשערות שלהלן, לא סביר שתבחן בניסוי?
  א. השפעת עוצמת תאורה על רמת הריכוז
  ב. השפעת מצב בטחוני על רמת החרדה
  ג. השפעת מספר נוכחים בחדר על רמת הנינוחות
  ד. השפעת כמות הפחמימות בתפריט על רמת הישנוניות

  8. נא ציינו את כל הבעיות האתיות (אם ישנן) במחקר המתואר שלהלן:
  חוקרים ביקשו לבחון את ההשפעה של סוג הפרסומות, חיוביות ושליליות, על עמדות כלפי מוצרים בקרב ילדים. לשם כך, נכנסו לבתי ספר וביקשו מילדים בכיתות ג1 וג2 לגשת לספריה שם יתבצע המחקר. להנהלה נמסר כי המחקר עוסק בפרסומות. לכל הילדים הוצגו פרסומות לתיקי בית ספר. הפרסומת שהוצגה לילדי ג1 כללה מסרים חיוביים כמו: התיק הזה מאד נוח, התיק מאד מבוקש, התיק יכול להכיל גם ספרים גדולים. הפרסומת שהוצגה לילדי ג2 כללה מסרים שליליים כמו: אם לא תקנה את התיק הזה לא תהיה מקובל...

  9. ביחס לכל אחד מהקשרים הללו, נא ציינו האם הוא לינארי חיובי, לינארי שלילי, קורוילינארי או העדר קשר.
  א. נמצא שככל שאנשים יותר מוחצנים, כך נמוכה יותר רמת הדכאון –
  ב. נמצא ששתיית יין אדום מקטינה סיכוי למחלות לב, אך זה נכון רק עד כוס אחת ליום. שתייה מעבר לכוס אחת לא מקטינה את הסכוי למחלות לב -
  ג. נמצא כי עלות מכשירי הטלפונים הניידים נמצאת במגמת ירידה בחצי השנה האחרונה -
  ד. נמצא כי טמפרטורה משפיעה באופן שלילי על רמת הלחץ של אנשים כך שאנשים יותר עצבניים כשיותר חם -
  ה. גם אנשים עשירים וגם עניים, חווים תחושת חרדה כלכלית בתקופת הסגר בקורונה -

  10. בנוגע לכל תאור, נא ציינו האם הוא סותר את עקרונות דוח בלמונט:
  א. מחקרים הכוללים לחץ מתון על הנבדקים, אשר השפעותיו אינן נמשכות לאחר המחקר והנבדקים מודעים לאפשרות של הפעלת לחץ במחקר -
  ב. מחקרים בהם הנבדקים לא מקבלים תשלום עבור ההשתתפות –
  ג. מחקרים בהם הנבדקים לא מקבלים הסבר על מטרות המחקר לאחריו כדי לא לפגוע במחקר –
  ד. מחקרים בהם הנבדקים לא מקבלים לפני ביצוע המחקר מידע לגבי השערות החוקרים –
  ה. מחקרים שעלותם מאד יקרה ולכן מודיעים מראש לנבדקים כי לא יוכלו לעזוב את המחקר במהלכו –

  **בקובץ תשובות לכל השאלות**

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: