איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  פטנטים בעולם הרפואה- גישות ביקורתיות ציון 92

  תחום / תואר:
  מחיר: 600.00₪
  מספר מילים: 5519
  מספר מקורות: 21
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2020
  שם הקורס: דיני קניין
  שם המוסד האקדמי: המכללה למינהל
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  תוכן עניינים
  מבוא 2
  פרק שני: על טיבן של המצאות בעולם התרופות 3
  המצאות בעולם הרפואה: סקירה היסטורית וחלוקה לתחומים 3
  מעמדם של פטנטים בעולם הרפואה ככלל, ובתעשיית התרופות בפרט 5
  פרק שלישי: דיני קניין רוחני: סקירה והשלכות בתעשיית התרופות 8
  השפעתם של דיני פטנטים על התחרות בעולם התרופות 8
  השפעתם של דיני פטנטים על חולים ברחבי העולם 9
  פרק רביעי : בין דיני קניין רוחני לדיני נפשות- גישות לאיזון אתי ומשפטי 11
  ההשלכות ההכרה בפטנט בעולם התרופות על בריאות הציבור 11
  גישות ביקורתיות 14
  פרק חמישי: דיון ומסקנות 17
  דיון 17
  מסקנות 19
  סיכום 20
  ביביליוגרפיה 21

  מבוא
  עם השנים מערכת המשפט הרחיבה את דיני הקניין הרוחני ואף דייקה את דיני הפטנטים במטרה לשמור על זכויות היוצרים של העוסקים בתעשיית התרופות. בהמשך לכך, עולות תהיות האם שמירה על זכויות הקניין הרוחני בפטנטים, גוברת על כך שתרופות המוגנות בפטנט, ימנעו מחולים בשל שיקולים כלכליים או משפטיים. בין זכות האדם לחיים, וחובת המדינה והמחוקק להגן על זכויותיו ולספק לו ביטחון, נוצר מתח, ועולה השאלה האם דיני הפטנטים נועדו להגן או שמא מהווים מחסום בירוקרטי לעידוד חשיבה ויצירתיות בקרב הממציאים.
  כאשר אנו מתבוננים בשני העשורים האחרונים, אנו רואים צמיחה כלכלית, גלובלית שמאפשרת השאת רווחה לאוכלוסיות השונות. את צמיחה זו ניתן לייחס להתקדמות האינטלקטואלית ולהמצאות הרבות אליהן נחשפנו בעשורים האחרונים. המצאות אלה על פי המשפט הבין-לאומי, הן קניינן הרוחני של הממציא אותן, והן מוגנות במקרים רבים על ידי דיני פטנטים.
  מטרת דיני הפטנטים היא להגן על זכויות הקניין הרוחני של ממציא הפטנט, שכן על מנת לקבל תגמול על פרי מחשבתו ועמלו נדרשת הגנה מפני גניבת רעיונות ושימוש שלא כדין בפרי יצירתו.
  בעולם התרופות, דיני הפטנטים הם נושא רגיש וטעון, שכן ישנו מתח בין הצורך לעודד חדשנות, על ידי הגנה על זכויות הקניין הרוחני של הממציאים, לבין הצורך לעודד תחרות, המאפשרת מחירים נמוכים יותר לתרופה, וכך להגביר את זמינותה לכלל החולים.
  מטרת סמינר זה הינה להציג ולבחון גישות ביקורתיות לגבי הכרה בזכות פטנט בעולם התרופות.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: