איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  פתרון ממ"ן 11 מבוא ללימודי תקשורת (2023א)

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  מטלת מנחה (ממ"ן) 11
  הקורס: – 10408מבוא ללימודי תקשורת
  חומר הלימוד למטלה: פרקים 4-3
  מספר השאלות: 4משקל המטלה: 7נקודות
  סמסטר: א 2023מועד אחרון להגשה: 15.11.2022

  אורך הממ"ן לא יעלה על 5עמודים מודפסים בגודל אות 12ובמרווח של שורה וחצי
  שאלה - 1פרק 3 (30 נקודות)
  לפניכם היגדים (משפטים) העוסקים במודלים התקשורתיים שנלמדו בפרק 3
  על כל היגד עליכם לקבוע האם הוא נכון או שגוי ולנמק את הקביעה שלכם
  (שימו לב, גם בהיגד נכון צריך להסביר בקצרה, על פי חומר הלימוד, מדוע ההיגד נכון).
  א. הדגש במודל לאסוול הוא על הנמען ועל האפשרות שלו להשפיע על העברת המסרים וההשפעה שתהיה
  להם עליו.
  ב. מודל שאנון-ויבר הוא מודל קווי וחד כיווני, אבל בניגוד למודל לאסוול הוא ממוקד בהיבטים שונים
  לגמרי של תהליך התקשורת וגם מתייחס לתקלות או הפרעות אפשריות בהעברת המסר מהמוען אל
  הנמען.
  ג. במודל ההעברה, אנשי התקשורת מעבירים לנמענים את כל המסרים של המוענים, ללא כל סינון, ולכן
  הם משמשים ככלי חזק לשכנוע הנמענים והשפעה עליהם.
  ד. המודל הטקסי, אינו עוסק בתקשורת ככלי להעברת מידע אלא כמאפשרת ייצוג של אמונות וערכים
  משותפים וחיזוק הגיבוש החברתי.
  ה. מודל הקליטה מתעלם מהכוונות של המוענים בהעברת המסרים התקשורתיים ומתמקד רק
  במשמעויות שהנמענים מייחסים למסרים.

  שאלה 2 - פרק 4 (40 נקודות)

  הציגו את חמשת תפקידי התקשורת על פי תיאורית הפונקציונליזם.
  ובנוסף, לכל אחד מהתפקידים:
  -הסבירו איך תורם תפקיד זה לקיומה התקין של החברה.
  -תנו דוגמא מהתקשורת שסביבנו והסבירו כיצד מתמלא התפקיד בדוגמא שבחרתם
  (נא לא לבחור דוגמאות שמוצגות באתר הקורס או שנדונו במפגש ההנחיה.

  שאלה 3 - פרק 4 (20 נקודות)

  היכנסו אל רצפי הלימוד באתר הקורס ועיינו במשימת התרגול שמופיעה בפרק ,4ועוסקת בתיאוריה של
  הכלכלה-הפוליטית. ענו כאן במטלה על מה שנשאל במשימת התרגול.

  שאלה 4 - פרק 4 (10 נקודות)

  הסבירו בקצרה, במילים שלכם, את הטענות הבאות, הקפידו להסביר את המושגים שכלולים
  בטענות הללו וגם את משמעות הטענה כולה:
  .1אמצעי תקשורת המגשרים על פני זמן מסייעים לשמר את אופייה המסורתי של החברה (איניס)
  .2הדפוס גרם ל"שבירת השבטיות" (מקלוהן)

  הממן בדוק וכולל את הערות המנחה לצורך למידה

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: