איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  פתרון ממ"ן 12 יהודי פולין – ציון 94!

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  מטלת מנחה (ממ"ן) 12
  הקורס: - 10265תרבות חברה ודת - יהודי פולין 600שנות היסטוריה
  חומר הלימוד למטלה: יחידות ( 4-3כולל מאמרו של חיים הלל בן ששון – נספח ליחידה 4
  ומאמרו של יואל רבא במקראה על פרעות ת"ח ת"ט)
  מספר השאלות: 2משקל המטלה: 5נקודות
  סמסטר: 2022ג מועד אחרון להגשה: 23.7.22

  שאלה 1 (50 נקודות)
  א. מה היה משלח היד הייחודי ליהודי פולין ומדוע?
  ב. מה היו השלכותיו של משלח יד זה על חייהם של יהודי פולין? תנו דעתכם להיבטים
  פוליטיים, חברתיים ודתיים

  שאלה 2 (50 נקודות)
  הסכמת יריד לובלין מט"ו בכסלו שנת שמ"א ( )1580שהתקבלה במסגרת התארגנות ועד הארצות.
  הגבלות עסקיות
  זאת לדעת לכל עמי הארץ, אנשי קודש בני ברית, שהסכימו האלופים והמנהיגים דארבע ארצות
  יצ"ו [ישמרם צורם וגואלם,] בראותם המעמד ומצב הארצות לעת כזאת, הצריכים חזוק, בפרט
  אודות האנשים הלהוטים אחרי הבצע הממון להתעשר מחמת אורנדיש* גדולים ועצומים שיש לחוש
  פן יביאו לידי סכנה גדולה ועצומה יוצא לרבים ח"ו, על-כן הסכימו כולם כאיש אחד ובפה אחד:
  שכל מי אשר בשם ישראל יכונה לא יהא לו שום עסק לשכור טשפאוו"י** בפולין גדול ובפולין קטן
  ובמאז"י**,* הן מהמלך יר"ה [ירום הודו] הן ע"י מושלים או בשום תחבולה בעולם. גם שלא ישכרו
  שום מינץ או זויפא במדינת הנ"ל ולא שום גרעניץ מכס, דהיינו מכס קראקא ופוזנא והשייך להם.
  כל הנ"ל לא ישכור שום יהודי בשום אופן הנ"ל ולא יתעסקו בעסקים אלו שום התעסקות בעולם.
  ואיזו איש אשר ימלאנו לבו לשכור או להתעסק בעסקים אלה שום התעסקות כנ"ל, אחת דתו להיות
  מוחרם ומנודה משני עולמות, יהיה מובדל ומופרש מכל קדושת ישראל, פתו יהא כפת כותי, יינו יין
  נסך, ושחיטתו כשחיטת נכרי, ובעילתו תהא בעילת זנות, וקבורתו תהא קבורת חמור, ושום רב או
  צורבי לא יתעסק בקישוין שלו, הן לבניו הן לבנותיו, ושום אדם לא יתחתן עמו, והוא ארור ומקולל
  בכל האלות והקללות הכתובות בספר התורה ובקללות שקילל אלישע לגיחזי נערו - יחולו על ראשו
  עד אשר יסור מדרכו הרעה ויציית לדברי המורים.
  א. מהו ועד ארבע ארצות?
  ב. בהתבסס על המקור שלעיל, אלו תפקידים מילא?
  ג. מה היו תפקידיו הנוספים?
  ד. מה היתה מערכת היחסים בין ועד ארבע ארצות לקהל? (בתשובתכם
  הסבירו מהו הקהל).

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: