איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  פתרון ממ"ן 12 מבוא למינהל וניהול ציבורי – ציון 95!

  תקציר העבודה

  מטלת מנחה )ממ"ן( 12
  הקורס: – 10437 מבוא למינהל וניהול ציבורי
  חומר הלימוד למטלה: פרקים 2-4
  מספר השאלות: 3משקל המטלה: נ 10קודות
  סמסטר: א 2020מועד אחרון להגשה: 20.12.2019
  בממ"ן זה שלוש שאלות. לצד כל שאלה כתובה מסגרת המקום המרבית המוקצבת לה. החלקים
  שיחרגו ממסגרת המקום הקצובה לא יבדקו.

  שאלה 1 (40 נקודות) עד 45 שורות

  תארו את הדגם הבריטי לשירות המדינה, על מאפייניו והתפתחותו, בהתייחס לסוגיית המינויים
  הפוליטיים.

  שאלה 2 (30 נקודות) עד 30 שורות

  במדינת "דרימלנד" אומץ דגם לניהול המדינה הדומה מאוד לדגם הבריטי. ראש הממשלה אינו
  מרוצה מדגם זה ומעוניין לאמץ את "שיטת השלל." יו"ר האופוזיציה נחרד מהרעיון ופנה אליכם
  בבקשה לייעץ לו בנושא. הציגו והסבירו ליו"ר האופוזיציה את החסרונות של "שיטת השלל."
  בתשובתכם עליכם להתייחס ל- 7חסרונות לפחות.

  שאלה 3 (30 נקודות) ללא מגבלת שורות - שאלה זו היא מטלה מקוונת ולכן אינה נכללת בפתרון

  את שאלה זו יש לבצע באתר הקורס. השאלה היא מעין "בוחן" הכולל 5שאלות אמריקאיות.
  המשקל של כל שאלה בבוחן נ 6קודות. חובה לענות על כל השאלות.
  משך הזמן המוקצב למענה על הבוחן הוא עד 60דקות.
  לרשותכם שני ניסיונות בלבד כדי לענות על השאלות בבוחן )משך כל ניסיון עד 60דקות(. שימו לב
  שהשאלות בניסיון השני עשויות להיות שונות. אין חובה לנסות לענות פעמיים. אם תבחרו לענות
  על שני שאלונים הציון אותו תקבלו יהיה הגבוה מבין השניים.17
  לאחר סיום הבוחן עליכם ללחוץ על הכפתור "הגש הכל וסיים" המצוי בתחתית הדף.
  לתשומת לבכם!
  לא ניתן לנסות לענות על הבוחן יותר מפעמיים.
  כל כניסה לבוחן נחשבת לניסיון מענה.
  לכן, אל תכנסו לבוחן כדי לבדוק "איך זה עובד," או מכל סיבה אחרת.
  בקשות לניסיון מענה שלישי על הבוחן תדחינה על הסף.
  .1היכנסו למדור ממ"ן 12באתר האינטרנט של הקורס.
  .2היכנסו לבוחן ממ"ן 12שאלה 3וענו על השאלות המופיעות בו.
  .3בסיום הגישו את הבוחן, על ידי לחיצה על הכפתור הגשה סופית וסיום ניסיון המענה (בוחן).

  הפתרון כולל את התשובות לשאלות 1 ו-2 בלבד מכיוון ששאלה 3 היא מטלה שמבוצעת באתר הקורס ואינה מוגשת כחלק מפתרון הממ"ן.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: