איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  פתרון ממ"ן 13 יסודות השלטון המקומי (2024א')

  מחיר: 100.00₪
  מספר מילים: 1352
  מספר מקורות: 1
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2024
  שם המוסד האקדמי: האוניברסיטה הפתוחה
  סוג העבודה: ממ"ן (מטלת מנחה)
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  מטלת מנחה (ממ"ן) - 13 חובה
  הקורס: – 10459 השלטון המקומי – בין המדינה, הקהילה וכלכלת השוק
  חומר הלימוד למטלה: פרק 5 בספר הקורס
  מספר השאלות: 3משקל המטלה: 10 נקודות
  סמסטר: 2024א' מועד אחרון להגשה: 11.2.2024

  חלק א'
  בחלק זה שאלת מסה. משקל השאלה 70נקודות.
  מסגרת המקום המומלצת לתשובה היא כשלושה עמודים.
  בתשובות, השתמשו במונחים ובמושגים שנלמדים בקורס.
  שאלה 1
  בפרק ( 5בספר הקורס) למדנו על כלכלת השלטון המקומי:
  בכתבה באתר 'כלכליסט' משנת ,2017תחת הכותרת "העיריות רוצות הייטק ומחירי הארנונה
  יורדים", נכתב כי רשויות מקומיות בישראל מנסות למשוך לשטחן חברות ההייטק, ונעזרות
  לצורך כך בכלי העיקרי העומד לרשותן: תעריפי הארנונה. על פי הכתבה, בשנים האחרונות
  התפתח קרב פנימי בין הרשויות הממוקמות מחוץ למעגל הראשון של גוש דן, וכתוצאה מכך ירדו
  תעריפי הארנונה להייטק בשיעורים ניכרים, הם נמוכים ביחס לתעריפי הארנונה לשימושים
  עסקיים אחרים, וקיימים פערים של עשרות שקלים חדשים למ"ר בתעריפי הארנונה להייטק בין
  רשויות שונות. בכתבה דווח כי משרד הפנים סרב לאשר את הבקשות של רוב הרשויות
  המקומיות.
  א. הסבירו את המגמה המתוארת בכתבה ומה מניע את הרשויות המקומיות להוריד את
  תעריפי הארנונה להייטק ( 30נקודות).
  ב. הסבירו והדגימו מהם מקורות ההכנסה העצמית של הרשויות המקומיות והסבירו מהי
  ההשפעה שלהם על העצמאות התקציבית של הרשות המקומית ( 20נקודות).
  ג. הסבירו את הגורמים לתחרות בין רשויות מקומיות, וציינו שני יתרונות ושני חסרונות
  לתחרות בין רשויות ( 20נקודות).

  חלק ב'
  בחלק זה שאלה אחת. משקל השאלה 30נקודות.
  מסגרת המקום המוקצבת לתשובה היא עד עמוד אחד.
  בתשובות, השתמשו במונחים ובמושגים שנלמדים בקורס.
  שאלה 2
  מתוך פרק ( 5בספר הקורס) – כלכלת השלטון המקומי:
  על בסיס החומר שנלמד לגבי הגורמים לאי-שוויון ולפערים בין רשויות מקומיות, העריכו והסבירו
  את אי-השוויון והפערים המתקיימים בין עיר במרכז הארץ לבין עיר הנמצאת בדרום הארץ או
  בצפונה.

  פתרון מלא של הממ"ן, כולל תשובות לשתי השאלות

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: