איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  פתרון ממ"ן 14 פסיכולוגיה בחינוך

  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  מטלת מנחה (ממ"ן) 14
  הקורס: - 10125פסיכולוגיה בחינוך
  חומר הלימוד למטלה: כל חומר הקורס
  מספר השאלות: 10משקל המטלה: 6נקודות
  סמסטר: ב 2022מועד אחרון להגשה: 9.6.2022

  בכל אחד מעשרה הסעיפים שלפניכם מופיע היגד (טענה/משפט המתאר נושא/ים מחומר הלימוד
  בקורס).
  ביחס לכל היגד – עליכם לציין האם הוא נכון או לא נכון ולהסביר מדוע קבעתם זאת.
  אם קבעתם שההיגד לא נכון, עליכם לפרט מהי ההתייחסות הנכונה לנושא שמתואר בהיגד.
  היקף של כל תשובה לשאלה – עד 5שורות

  מס' ההיגד
  1חוסר אונים נלמד מעצב את ההתפתחות של רמת שאיפה ושל צורך הישג ויכול
  להוביל לרמה גבוהה או נמוכה של מניעים אלה בקרב ילדים ומבוגרים.
  2היכולת לזהות את המשותף בין 'כלב' לבין 'אריה' ולהבין מה המשמעויות של הניסיון
  להתקרב לכל אחת מהחיות האלה, משקפת את היכולת הנזילה של הילד.
  3מתן שבחים לילדים על יכולתם השכלית בעקבות ציונים גבוהים שקיבלו במבחנים -
  הוא גורם המפחית בטווח הארוך את רמת חרדת הבחינות של הילדים.
  4הטענה שככל שאדם מגיש פחות מטלות כך הצלחתו במבחן נמוכה יותר היא טענה על
  מתאם שלילי בין שני משתנים.
  5ההבדל המרכזי בין התיאוריה של סקינר לתיאוריה של תורנדייק הוא שבתיאוריה של
  סקינר מתחזק הקשר בין התנהגות והתוצאות שלה, ואילו בתיאוריה של תורנדייק
  מתחזק הקשר בין הגירוי לבין התגובה.
  6במאמרה של גארנר מוצעים פתרונות שמטרתם היא לעודד תלמידים לבחור ללמוד
  תוך דגש על תהליכי הלמידה של התלמידים עצמם ותהליכי ההוראה של המורים.
  7יכולת שמפגין ילד בזמן נתון משקפת את אזור ההתפתחות המקורב שלו
  8במהלך חודש אפריל התפרסמה כתבה בעיתון "ישראל היום" לפיה "כל אזרח רביעי
  בארץ ישראל הוא מובטל." סביר להניח שנתונים אלו נאספו באמצעות מערך מחקר
  סיבתי.
  9תהליך הכחדה מוחק רק באופן חלקי ולא באופן מלא את התגובה המותנית.
  10ההחלטה של בנק ישראל כתוצאה ממגיפת הקורונה להפחית את עמלות העובר ושב
  זוהי דוגמה לחיזוק חיובי, ואילו ההחלטה שלא לתת מענקים לחלק מהעצמאים על
  אף ההפסדים שנגרמו להם זו דוגמה לחיזוק שלילי

  **הממן בדוק וכולל את הערות המנחה לצורך למידה

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: