איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  הקולוניאליזם באלג'יריה והשפעותיו על האוכלוסייה היהודית המקומית

  מחיר: 205.00₪
  מספר מילים: 4151
  מספר מקורות: 17
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2019
  סוג העבודה: עבודה סמינריונית
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  קולוניאליזם באלג'יריה והשפעותיו על האוכלוסייה היהודית המקומית

  שם המרצה:
  שם הסטודנט:
  ת.ז:
  מס' קורס:

  תוכן עניינים

  1. מבוא 2
  2. סקירה ספרותית 4
  2.1. קולוניאליזם- הגדרה 4
  2.2. הסבר תיאורטי לקולוניאליזם 6
  2.3. קולוניאליזם באלג'יריה- מקרה בוחן 7
  2.4. השפעת הקולוניות על האוכלוסייה היהודית המקומית באלג'יריה 9
  2.4.1. השפעה כלכלית- פוליטית 10
  2.4.2. השפעה תרבותית 10
  4. דיון ומסקנות 16
  5. סיכום 17
  6. ביבליוגרפיה 18

  1. מבוא
  העבודה הנוכחית תעסוק במדיניות הקולוניאלית של צרפת והשפעתה על האוכלוסייה היהודית המקומית בין השנים 1830- 1914.
  מהמאה ה-16 מספר מדינות אירופאיות החלו להשתלט על מדינות שונות, כאשר מטרתן העיקרית הייתה התפתחות כלכלית של המדינה השולטת, על- ידי משאבים שהיו קיימים במדינות הנשלטות. מתחילת המאה ה-19 החלה שליטתן של מדינות אירופה על המזרח התיכון ועל צפון אפריקה. כבר בסופה של מלחמת העולם הראשונה, עם התפוררות האימפריה העותומאנית, מרבית הארצות במזרח התיכון ובצפון אפריקה היו בשליטתן שלם צרפת בריטניה ואיטליה.
  ברבעו האחרון של המאה ה- 19 מרבית שטחיה של אפריקה היו בידי המעצמות האירופאיות, כאשר אלו ביססו את המשטרים הקולוניאליים. בשנת 1914 הושלמה השתלטותם של האירופאים על אפריקה, ובכך הביאה לביטול המסגרת הפוליטית המוכרת שהייתה קודם במדינות אלה, וביטול שליטתם של המקומיים על המשאבים הכלכליים ביבשת כולה (חזן, 2002).
  העמים אשר חיו תחת השלטון הקולוניאלי, היו חשופים לתרבות ולאידיאולוגיה האירופאית, כאשר עקב התנאים הקשים מצד השלטון החדש והזר החלה להתפתח בקרב האוכלוסייה המקומית תודעה לאומית עצמית (אתר משרד החינוך).
  לפני כיבושה של אלג'יר על- ידי הצרפתים ב- 1830, הקהילה היהודית היתה נראית חסרת אקטיביות ומסוגרת בתוך עצמה. העסקים היהודיים הגדולים שפעלו מהמאה ה- 18 נעלמו, והיה ניראה כי מי שמסוגל למנף ולפתח את הקהילה היה השלטון הצרפתי (שורצפוקס, 1981. בתוך: לסקר, 1998).
  גישות רבות מתייחסות לדפוסי שליטה של מעצמות והשפעתן על אוכלוסיות מקומיות, כמו למשל גישה פוסט-קולוניאליסטית מתייחסת אל קולוניאליזם כאל כיבוש וניצול משאבים של המדינה הנכבשת (אליה נכנסת מדינה קולוניאליסטית) לשם מטרות אגוצנטריות וקבלת רווח פוליטי וכלכלי. לטענת תומכי הגישה, היתרונות שקיבלו כביכול המדינות הנשלטות (שיפור תשתיות, לימוד שפה) הנם יתרונות מדומים ובפועל המדינות הנשלטות נשדדו ונוצלו.
  ניתן להצביע על סדרת מהלכים וחוקים אשר הביאו לשינויים בתחומים שונים, כגון: שינויים בשפה, בתרבות, בכלכלה ועוד. השאלות המרכזיות שעבודה זו מנסה לבחון הן באיזה אופן צורפתה אלג'יר? כיצד השפיעה כניסתה של האימפריה הקולוניאלית הצרפתית על הילידים היהודים אשר חיו באלג'יריה, מה היו הסיבות לכיבוש הקולוניאלי בצפון אפריקה בכלל ובאלג'יריה בפרט ואיך יושמה האידיאולוגיה הקולוניאלית בפועל.
  בנוסף לכך, אנסה לבדוק מה היה יחסה של אלג'יריה בנוגע לשליטה הצרפתית ואופן ההתמודדות של היהודים תחת שלטון צרפתי ואופן יחסו של השלטון כלפי היהודים המקומיים.
  תחילה אגדיר את המושג קולוניאליזם ואציג את הרקע ההיסטורי של הקולוניאליזם והגורמים שהביאו להשתלטות האימפריה הצרפתית על מדינות צפון אפריקה. לאחר מכן ארחיב את ההסבר באמצעות מספר תיאוריות המסבירות שינויים באוכלוסיות מקומיות על- ידי מדינות כובשות ואת תופעת השתלטותן של מדינות גדולות על מדינות חלשות מהן. אעשה שימוש במחקרים אקדמאים שנעשו בתחום, לרבות המחקרים שנעשו על קולוניאליזם בכלל ומחקרים שעסקו בקולוניאליזם באלג'יריה בפרט.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: