איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  קשרי הגומלין בין רגולציה, אידיאולוגיה והפרטה בישראל, ארצות הברית ובריטניה

  מילות מפתח: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  מחיר: 239.00₪
  מספר מילים: 45802
  מספר מקורות: 89
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2019
  סוג העבודה: עבודה סמינריונית
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  רגולציה, אידיאולוגיה והפרטה וקשרי הגומלין ביניהן בישראל, ארצות הברית ובריטניה

  תוכן העניינים

  תוכן העניינים 2
  1. מבוא 4
  1.1. רקע כללי 4
  1.2. מטרת המחקר ושאלות המחקר 7
  1.3. חשיבות המחקר 8
  1.4. עיקרי שיטת המחקר 9
  1.5. מבנה העבודה 9
  2. רקע תיאורטי 11
  2.1. הדיון הכלכלי 12
  2.2. הדיון האידיאולוגי 17
  2.3. ההצדקה הפוזיטיביסטית לרגולציה 19
  3. סקירת ספרות 22
  3.1. רגולציה 22
  3.2. הפרטה 33
  3.3. הפרטה ורגולציה 43
  3.4. סיכום 46
  4. מתודולוגיה 48
  4.1. מבנה המחקר 48
  4.2. בחירת המדגם של המחקר האמפירי 49
  4.3. תיאור המקרים 50
  4.4. שיטת הניתוח 50
  4.5. המחקר ההשוואתי 51
  5. מחקר אמפירי 52
  5.1. הפרטת שוק ההון בישראל – המקרה של ועדת בכר 52
  5.2. תהליך ההפרטה של חברת אל-על 62
  5.3. תהליך ההפרטה של משאבי גז – המקרה של וועדת ששינסקי 71
  5.4. תהליך ההפרטה של ענף התקשורת – המקרה של בזק 81
  6. מחקר השוואתי 90
  6.1. המקרה הישראלי 90
  6.2. המקרה האמריקאי 94
  6.3. המקרה הבריטי 101
  6.4. השוואת הליכי ההפרטה והרגולציה בין המקרים: הישראלי האמריקאי והבריטי 110
  7. דיון ומסקנות 123
  7.1. ממצאי המחקר האמפירי 123
  7.2. ממצאי המחקר ההשוואתי 135
  7.3. מסקנות המחקר ההשוואתי והשלכותיהן על מסקנות המחקר האמפירי 141
  7.4. מודל קשרי הגומלין בין הפרטה, אידיאולוגיה ורגולציה 142
  7.5. מסקנות 144
  7.6. השלכות על המשק הישראלי 145
  7.7. מגבלות המחקר 146
  7.8. המלצות למחקר עתידי 147
  רשימת מקורות 148
  כתבות עיתונאיות 154

  1. מבוא

  1.1. רקע כללי
  רגולציה והפרטה הם מהנושאים המשמעותיים ביותר בהתנהלותן של מדינות, והם כוללים את הקשר בין הגורמים הפוליטיים המנהלים את שלטון המדינה לאזרחיה, ואת מידת מעורבותה בשוק הכלכלי (בן-בסט, 2008). עבודה זו תעסוק בקשר בין רגולציה לתהליכי הפרטה במשק.
  הסדרת המשטר במדינה מבוססת על הקשר בין הכוחות הפוליטיים הפועלים במדינה לכוחות הכלכליים הפועלים בה. ההבדלים המשמעותיים בין המדינות השונות בקשר בין הכוחות הפוליטיים להתנהלות הכלכלה מצביעים על השונות הרבה באופי המשטרים הקיימים. כל מדינה מנסה למצוא לעצמה את המאזן האידיאלי בין מתן יד חופשית לכוחות הפועלים בשוק בכדי לקדם את הצמיחה, לבין שימור כוחה והגנה על האזרחים (Cartier, 2018).
  מתוך התפיסה לפיה המדינה צריכה לפקח על התנהלות השווקים, נובעות שורה של פעולות כלכליות בהן יכולים גורמי השלטון לנקוט על מנת להגביר את מעורבותם בהתנהלות המשק. (לוי-פאור, גדרון ומושל, 2014). רגולציה על שווקים היא חלק מפעולות אלה, כאשר מושג זה אינו מתייחס לפעולה אחת בודדת אלא לקשת רחבה של פעולות.
  הרגולציה היא תהליך שבו הסמכות השלטונית מנסה לווסת באופן אקטיבי את התנהלותם של גופים כלכליים שונים במשק על ידי הגבלת טווח ההתנהגות המותרת של גופים אלו, ותהליך זה מורכב מפעילויות שונות. זאת, מתוך מטרה להסדיר את המחירים של מוצרים ושירותים שונים (ארבל-גנץ, 2003; לוי-פאור, גדרון ומושל, 2014). לתהליך הוויסות האקטיבי שתי מטרות עיקריות, שלעיתים נמצאות בסתירה זו לזו: האחת היא הגנה על האזרחים והצרכנים דרך שמירה על יציבות המשק, והשנייה היא עידוד הצרכנים לצריכה כדי לספק מימון לפעילות ממשלתית ופרטית. את הפעילות הרגולטורית ניתן לראות כספקטרום של התנהגויות ממשלתיות המגדירות את מעורבות ואחריות המדינה על האזרח (Levi-Faur, 2005). התנהגויות אלו נעות מפיקוח על מחירים, דרך איסור עסקות, ועד הלאמה של נכסים פרטיים.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: