איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  תהליך ההפרטה בקיבוץ והשפעתו על מצבם הכלכלי של חברי הקיבוץ

  תקציר העבודה

  תוכן עניינים

  מבוא 2
  סקירת ספרות 4
  הפרטה 4
  הפרטה בעולם 7
  הפרטה בישראל 8
  הפרטה בקיבוצים 10
  מתודולוגיה 13
  אוכלוסיית המחקר 13
  כלי המחקר 13
  הליך המחקר 13
  ניתוח הממצאים 14
  קיבוץ אפיקים 14
  שינוי כלכלי 14
  שינוי בתחום התעסוקתי 16
  שינוי תרבותי וסולידריות חברתית 17
  שינוי באורח החיים המשפחתי 18
  פנסיה וקצבאות 19
  סיכום 20
  ביבליוגרפיה 21
  נספחים 23
  נספח א' – ראיונות 23

  מבוא
  בעשורים האחרונים מגמת ההפרטה הפכה למקובלת מאוד בעולם (Megginson and Netter, 2001) ובישראל בפרט (שפירא, 2010). בהפשטה, הפרטה משמעותה העברת שליטה, מלאה או חלקית, מידיים ציבוריות לפרטיות (חסון, 2006). מגמת ההפרטה התחילה בשנות השבעים של המאה העשרים. בריטניה הייתה אחת המדינות החלוצות בקידום תהליך ההפרטה. לאחר מכן השיטה תפסה תאוצה בשאר אירופה וארצות הברית (שפירא, 2010 ב') . בישראל, ההפרטה העיקרית סביב שנת 1991, כתגובה למשבר הכלכלי הקשה שפקד את המדינה בשנות השמונים המאוחרות של המאה העשרים (חסון, 2006).
  המשבר הכלכלי לא חס גם על התנועה הקיבוצית אשר לא הצליחה להתאים את עצמה למציאות המשתנה, ובעקבות כך גם הקיבוצים עברו תהליך הפרטה מורכב ומותאם אישית אשר שינה את אופי הקיבוץ ואת איכות החיים של חבריו (פווין, 2007). הרעיון הקיבוצי מייצג את הערכים האידיאולוגיים עליהם קמה מדינת ישראל (סוציאליזם, ערבות הדדית ועבודה חקלאית). הקריסה של רעיון זה, שהתחילה עם המשבר הכלכלי והסתיימה בתהליך הפרטה, יכולה לשמש כמקרה מייצג לכלל מדינת ישראל ולתהליכים הכלכליים והחברתיים שהיא עברה בעשורים האחרונים ולדרך בה זה השפיע על חיי האזרחים.
  מחקר זה ינסה לבחון כיצד השפיעו תהליכי ההפרטה בקיבוצים על מצבם הכלכלי של חברי הקיבוץ? מקרה המבחן המייצג במחקר זה הוא קיבוץ אפיקים בעמק הירדן.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: