איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  תכנון והקמת ארכיון דיגיטלי לשימור מורשת יהודי מצרים

  תחום / תואר:
  מחיר: 234.00₪
  מספר מילים: 6734
  מספר מקורות: 20
  סוג הקובץ: docx
  סוג העבודה: פרויקט גמר
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  תכנון והקמת ארכיון דיגיטלי לשימור מורשת יהודי מצרים

  עבודת פרקטיקום
  החוג לניהול

  תוכן העניינים

  מבוא 1
  הארגונים 1
  סקירת ספרות 3
  רקע היסטורי 3
  יהודי מצרים בעת החדשה 3
  הצילום במצרים כראי התרבות במדינה 4
  שימור דיגיטלי של מורשת תרבות 4
  ניהול אוספים ארכיוניים בספריות 6
  התפתחות סטנדרטים שונים לארכיונים ולספריות 6
  תקן Dublin Core 7
  מהלך העבודה 8
  מחקר מקדים 9
  הגדרת מדיניות הארכיון 10
  הגדרת התשתית הטכנולוגית 11
  תהליך הדיגיטציה 13
  איסוף חומרים 14
  שיתוף-פעולה עם מוסדות אחרים 15
  סיכום ומסקנות 16
  תרומת הפרויקט לארגונים 16
  תרומת הפרויקט לתחום ניהול הידע והמידע 17
  תרומת הפרויקט להתפתחותי האישית 17
  מקורות 18
  נספחים 20
  נספח א': הארכיון הדיגיטלי לשימור מורשת יהודי מצרים- רשימת הנושאים 21
  נספח ב': התאמת שדות המטה-דאטה המבוקשים לתקן Dublin Core 22
  נספח ג': רשימת נושאים מתוך תזאורוס ספריית הקונגרס 23
  נספח ד': מבנה כרטיס הפריט במערכת Digitool 25
  נספח ה': תוכן דף פריט המוצג לקהל באתר המרכז למדיה דיגיטלית 27

  מבוא

  ההיסטוריה המודרנית של יהודי מצרים החלה לצבור עניין מחקרי בשני העשורים האחרונים. בנוסף למחקרים אקדמיים הוקמו מספר פרויקטים להנצחת פועלה של קהילה זו. בתוך כך, דווקא עדויות אישיות של בנות הקהילה ובניה לא זכו לתיעוד מספק.
  הארכיון הדיגיטלי למורשת יהדות מצרים שהוקם במסגרת עבודת הפרקטיקום הנוכחית נועד להוות משאב-ידע מקיף ומעמיק אודות קהילת יהודי מצרים, מהעתיקות בקהילות היהודיות בתפוצות, ששורשיה בימים שלאחר חורבן בית ראשון.
  במסגרת פרויקט זה נאספים מחברי הקהילה וצאצאיהם תצלומים מקוריים, מסמכים, הקלטות וסרטים, המתעדים את חיי הקהילה במצרים. הפריטים המקוריים מומרים לפורמטים דיגיטליים ומועלים לארכיון מקוון בליווי הסבר. בנוסף מושקעים מאמצים לכינון שיתופי-פעולה עם יוזמות מקבילות לשימור מורשת יהדות מצרים ושילוב אוספיהן בארכיון.
  בניגוד ליוזמות אחרות, מטרת הארכיון הנוכחי אינה לאתר את המעט שמלמד על הכלל, אלא להיפך – לכלול חומרים תיעודיים מגוונים ככל האפשר, מכמה שיותר מקורות, כדי ליצור תמונה כוללת ומדויקת יותר של הקהילה ולאפשר עריכת מחקרים שלא התאפשרו בעבר.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: