איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  תפיסת הדימוי העצמי של המתבגרים בקרב מורים עקב תופעת הבריונות במרחב המקוון

  תחום / תואר: ,
  מילות מפתח: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  מחיר: 212.00₪
  מספר מילים: 9018
  מספר מקורות: 27
  סוג הקובץ: docx
  שנת הגשה: 2021
  סוג העבודה: עבודה סמינריונית
  להורדת העבודה
  הזן פרטים » הזן פרטי תשלום » קבל את העבודה במייל

  תקציר העבודה

  תפיסת הדימוי העצמי של המתבגרים בקרב מורים עקב תופעת הבריונות במרחב המקוון

  תוכן עניינים

  תקציר 2
  מבוא 3
  סקירת ספרות 5
  בריונות במרחב המקוון 5
  תפיסת המורים את הבריונות ברשת 6
  דימוי עצמי 7
  דימוי עצמי של מתבגרים 8
  השפעת החשיפה לבריונות במרחב המקוון על הדימוי העצמי של מתבגרים 9
  שיטת המחקר 11
  המחקר האיכותני 11
  משתתפי המחקר 11
  כלי המחקר 12
  ניתוח ממצאי המחקר 12
  אתיקה ומהלך המחקר 12
  תוצאות 14
  דיון ומסקנות 19
  ביבליוגרפיה 22
  נספחים 25
  נספח א' – שאלון 25
  נספח ב' – ראיונות 27

  תקציר
  המחקר הנוכחי בחן כיצד התנסות בחוויית הבריונות של מתבגרים במרחב המקוון משפיעה על הדימוי העצמי שלהם בעיני מוריהם? המחקר הוא מחקר איכותני שבו נעשה שימוש בראיון עומק חצי מובנה באמצעות שאלון הכולל 17 שאלות. במחקר השתתפו 4 מורים (2 מורות ו-2 מורים), המלמדים בבתי ספר תיכון וחטיבות ביניים.
  ממצאי המחקר עולה, כי בין המורים קיימת תמימות דעים באשר לתופעת הבריונות כאשר כולם סבורים כי מדובר בתופעה מסוכנת שיש לה השלכות חמורות שהן גם נפשיות וגם פיזיות על התלמידים. מהמחקר עולה גם, כי המורים מתארים את התלמיד המפעיל בריונות מקוונת כתלמיד שהוא חלש חברתית ולימודית, משפחתו במקרים רבים בקשיים כלכליים והוא אינו זוכה לתמיכה משפחתית. בנוסף טוענים המורים, כי ברוב המקרים מדובר בתלמיד או תלמידה שהדימוי העצמי שלהם נמוך ולכן הם בוחרים להוציא את זה על תלמידים אחרים על מנת לחזק בעיני עצמם את הדימוי שלהם.
  בנוסף נמצא, כי המורים תופסים את הסיבות לבריונות ברשת באופן שונה. כך למשל חלקם סבורים כי לאנונימיות יש מקום מרכזי לעלייה בהיקף הבריונות, כמו גם שחלקם סבורים כי מדובר בגורמים הקושרים לאופיו ואישיותו של הבריון (כמו הערכה עצמית נמוכה או שעמום).
  באשר למידת ואופן ההתערבות מהמחקר עולה, כי המורים נוטים להתערב באירועים שבהם הם מזהים בריונות מקוונת, בעיקר כאשר מדובר בבריונות המתרחשת כחלק מהשיעורים המקוונים שהם מעבירים. כלומר, הם לא עוסקים בבריונות שהיא מעבר למתנהל במסגרת השיעורים. יחד עם זאת כולם העבירו את הטיפול לבית הספר (יועצת ומחנך/ת).
  באשר לפגיע וההתמודדות של התלמיד מבריונות ברשת עולה, כי התלמידים שסובלים מבריונות ברשת נפגעים באופן קשה כאשר לחלקם הבריונות פוגעת בדימוי העצמי. בנוסף, מאופיינת הפגיעה בעלבון ובושה כאשר ההתמודדות שלהם היא בעיקר לא לספר, לנסות ולהתעלם מהאירוע ולא להעצימו.
  בכל הנוגע לקשר שבין שליטה בטכנולוגיה לבין בריונות, הרי שמהמחקר עולה, כי המורים רואים בקשר שבין השליטה בטכנולוגיה, ברשת האינטרנט והרשתות החברתיות כגורם משמעותי לעלייה בבריונות ברשת. לגישתם, ככל שהתלמיד בקיא יותר כך קיים סיכוי שהוא יעשה שימוש בבריונות מקוונת ואף יכול להסתיר זאת מבלי שידעו שמדובר בו.

  מבוא
  תופעת האלימות משפיעה במידה רבה על היציבות של החברה והיא נחשבת לאחד האתגרים החשובים והמורכבים של הציבור וכך גם של הרשויות. אחד ההסברים לעלייה בהיקפי האלימות הוא השינויים המהותיים בתרבות ובחברה, הנגרמים הן מגורמים חיצוניים והן מגורמים פנימיים. למעשה, אלימות קיימת משחר ההיסטוריה והחברה בכל תקופה נאלצה להתמודד איתה (Alzyoud, Al-Ali & Bin Tareef, 2016). אחד הגורמים אשר השפיעו על העלייה בהיקף השימוש במרחב המקוון ובעקבותיו חשיפה אל אלימות במרחב זה, היא הקורונה. למשבר הקורונה אפקט שלילי על החברה באופן כללי, ועל הבריאות המנטלית. מאפייני המחלה, ההידבקות והסימפטומים, לצד המדיניות הממשלתית של מדונות רבות בעולם, בעיקר מדיניות הסגרים והריחוק החברתי, משפיעים על הפרטים בחברה ועל מצבם הנפשי (Ozdin & Ozdin, 2020). הקורונה גם אילצה את התלמידים לעבור וללמוד באופן מקוון. אם בטרם הקורונה היקף השימוש ברשת וברשתות החברתיות היה גדול, הרי שהקורונה אף העלתה את השימושים ואת היקף השימושים ברשת המקוונת.
  אחת התופעות השליליות לעלייה בהיקף השימוש ברשת היא תופעת הבריונות המקוונת. בריונות ברשת או בריונות מקוונת (cyberbullying) כוללת מגוון רחב של מאפיינים של בריונות "מסורתית": היא חוזרת על עצמה, יש בה פגיעה פסיכולוגית והיא מכוונת. להבדיל מבריונות "מסורתית", הבריונות והאלימות ברשת היא אנונימית. בריונות פוגעת במרחב האישי, הפרטי של אדם. היא עשויה לבוא לידי ביטוי באחד (או יותר) מהאופנים הבאים: איומים, הפצת מידע (בתוך כך, תמונות) ללא רשותו של הפרט, פריצה למידע אישי (האקינג) וכו' (DeHue, Bolman & Völlink, 2008).
  לאלימות ובריונות בין אם באופן מסורתי או מקוון יכולה להיות השפעה שלילית על הפרט הסובל ממנה, בין היתר גם על הדימוי העצמי. דימוי עצמי (self-image) הוגדר על ידי מאיו ועמיתיו (Mayo et al., 2012) כתפיסה המשקפת את המידה שבה הפרט מעריך את עצמו ואת מידת האמונה במסוגלות שלו להיות משמעותי ובעל ערך. דימוי עצמי של הפרט מתפתח בתהליך הדרגתי תוך כדי אינטראקציה עם הסביבה .(על פי גישה זו, התגובות החיוביות או אלו השליליות שהפרט מקבל מהסביבה, הן אלו אשר מבנות את הדרך שבה הוא תופס ומעריך את עצמו (Michikyan, Subrahmanyam & Dennis, 2014). מחקרים שונים בחנו את ההשפעה של גיל ההתבגרות על הדימוי העצמי. כך למשל נמצא כי השינוי בדימוי העצמי של צעירים הוא חיובי במעבר שבין הילדות לשלב ההתבגרות הראשוני. דימוי עצמי שלילי נמצא כקשור לבעיות פסיכולוגיות שונות כמו למשל הערכה עצמית, בעיות בבית הספר, דיכאון והפרעות אכילה כמו גם בעיות השמנה (Makinen et al., 2015). דימוי עצמי שלילי נמצא גם קשור לבריונות מקוונת ואלימות מקוונת. בריונות באופן כללי משפיעה באופן שלילי על הדימוי העצמי של המתבגר, וכך גם בריונות או אלימות מקוונת (Makinen et al., 2015).
  אחת השאלות המרכזיות שמעלה המחקר הנוכחי הוא תפיסת המורים את הבריונות המקוונת וההשפעה שלה על הדימוי העצמי של הפרט. מחקרים שונים (Huang & Chou, 2013) מצביעים על כך, שתפיסת המורים נעה בין חוסר מעורבות מוחלט או חלקי בבריונות המקוונות לבין תפיסת אחריות בהתמודדות והטיפול גם במסגרת בית הספר.
  המחקר הנוכחי בוחן איך התנסות בחוויית הבריונות של מתבגרים במרחב המקוון משפיעה על הדימוי העצמי שלהם בעיני מוריהם?

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: