איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  תפיסת הפיתוח המקצועי בקרב מורים ברפורמת "אופק חדש"

  תקציר העבודה

  תפיסת הפיתוח המקצועי בקרב מורים ברפורמת "אופק חדש"

  מגישה:

  תוכן עניינים

  תקציר 2
  מבוא 3
  סקירת ספרות 4
  רפורמת "אופק חדש" - רקע 4
  הפיתוח המקצועי ב"אופק חדש" 4
  הטמעת שינויים במערכות חינוך 6
  פיתוח מקצועי של מורים 8
  העצמת מורים בבית הספר 9
  פיתוח מקצועי של מורים במסגרת "אופק חדש" 10
  תפיסת הלמידה והפיתוח של המורים 14
  שיטה 15
  מחקר איכותני 15
  כלי המחקר 15
  משתתפי המחקר 16
  הליך המחקר 16
  שיטת ניתוח הנתונים 17
  ממצאי המחקר 18
  דיון ומסקנות 21
  ביבליוגרפיה 23
  נספחים 26
  נספח מס' 1 – שאלון 26
  נספח מס' 2 - ראיונות 27

  תקציר
  עבודה זו עוסקת בשאלת תפיסת הפיתוח המקצועי בקרב המורים ברפורמת "אופק חדש". רפורמת "אופק חדש", הונהגה בשנת תשס"ט, ונועדה להקיף מספר רב של היבטים בחיי בית הספר, בין היתר גם רפורמה בתחום הפיתוח המקצועי של המורים.
  המחקר שנערך הוא מחקר איכותני, שכלל ראיונות חצי מובנים באמצעות שאלון בן 5 שאלות, עם 10 מורות בבית הספר תינאל בכפר כמא.
  ניתוח של הראיונות מעלה שאלות רבות בנוגע לבקיאות של המורים ברפורמה החדשה. לתפיסתן של המורות שהשתתפו במחקר, מטרתה העיקרית של הרפורמה בכל הנוגע לפיתוח המקצועי, היא שמשרד החינוך מנסה לגרום לשינוי משמעותי באיכות ההוראה וצוות ההוראה באמצעות מערכת של הכשרות. בנוסף, לתפיסתן של המורות, ניתן באמצעות הדרגות להתקדם ואף להעלות את תנאי השכר ואפילו את הפנסיה. יחד עם זאת ניכר חוסר בקיאות בפרטים הטכניים של הרפורמה, בעיקר היקף השעות וכו'.

  מבוא
  מערכת החינוך פועלת באופן מתמיד, לקידום האיכות של כוחות ההוראה. אחד הרכיבים העיקריים המבטאים את התחדשותה, הוא תהליך הפיתוח המקצועי של עובדי הוראה, שהוא גם חלק מהפיכת ההוראה לפרופסיה (אבידב-אונגר, רוזנר ורוזנברג, 2013).
  "בתי ספר שמבינים כי המורה הוא המפתח לשינוי, דואגים לתת לו משוב חוזר על עבודתו, מסייעים לו להשתפר באופן מתמיד, לשנות תפישות הוראה ולרענן את דרך הלימוד [...] הם שמגיעים להישגים גבוהים" )טולדנו האריס, 2013; בתוך: אבדור, 2015).
  כחלק מאימוץ רפורמת "אופק חדש", הכריז משרד החינוך על מתווה חדש להתפתחותם המקצועית של המורים בישראל. המתווה החדש, מבוסס על רעיונות ומושגים הרווחים בשיח החינוכי העולמי בנושא הפיתוח המקצועי של מורים: למידה 'לאורך החיים', פיתוח מקצועי מתמשך, מורה מומחה, מומחה מסתגל ועוד (אבדור, ריינגולד וכפיר, 2010; אבידב-אונגר, 2013; אבידב-אונגר, רוזנר ורוזנברג, 2013). מטרת עבודה מחקרית זו, היא לבדוק את תפיסת הפיתוח המקצועי בקרב המורים במסגרת רפורמת "אופק חדש".
  רפורמת "אופק חדש", מזמנת שינוי משמעותי במתווה התפתחותו המקצועית של עובדי ההוראה, ביניהם המורים. תהליך הלמידה של עובד הוראה מתחיל בהכשרה הטרום-תפקידית וממשיך ברצף התפתחות הקריירה, בכניסה למקצוע ובלמידה התוך תפקידית (מתוך: פיתוח מקצועי לעובדי הוראה במסגרת "אופק חדש", 2015).
  המושג 'פיתוח מקצועי' נועד לבטא התפתחות מקצועית רחבה, כוללת ומתמשכת, אשר במהלכה מתגבשת הזהות המקצועית של המורה, בתהליך זה חלה העצמה אישית ומקצועית של המורה (אבידב-אונגר ופרידמן, 2011) .
  המורה חייב להתפתח מקצועית במהלך הקריירה שלו הן מפני שתחומי התמחותו מוסיפים להתפתח גם אחרי שסיים את לימודיו, הן מפני שמהות המקצוע מאפשרת ומחייבת התפתחות כזאת. כפיר (2009) טוענת כי כיוון שזמננו מתאפיין בשינויים ובחדשנות, המורה איננו יכול עוד להסתפק בתיאור עובדות. עליו לחשוב, ללמוד ולהיות מסוגל לשנות תפיסות ואמונות במהלך חייו האישיים ועבודתו המקצועית. הוא חי בסביבה המשתנה תדיר; אין הוא יודע מה יהיה סופם של התהליכים שהוא עֵד או שותף לראשיתם, ולמרות זאת עליו לבדוק כל הזמן את מידת הצלחתו להשיג את יעדיו.
  בחלקה הראשון, סוקרת העבודה את מתווה "אופק חדש", תוך התייחסות למטרות הרפורמה והתמקדות בפיתוח המקצועי של המורים. בהמשך, סוקרת העבודה את נושא הטמעת השינויים במערכת החינוך, תוך בחינת תאוריות שונות והקשיים אותם חווים המורים כאשר הם נדרשים להסתגל לשינויים ורפורמות תכופות. בחלקה השני, סוקרת העבודה את הפיתוח המקצועי של המורים, תוך התייחסות נרחבת לפיתוח המקצועי של המורים במסגרת רפורמת "אופק חדש". לבסוף, סוקרת העבודה בקצרה את תפיסת המורים את הרפורמה.

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: