איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  תרגיל בקורס: שיטות מחקר – מתודולוגיה

  תקציר העבודה

  משימה 4 - כתיבת פרק – שיטת המחקר (עד שלשות 30%)
  הנחיות למטלה 4 – שיטת המחקר – מתודולוגיה
  מטרה והנחיות כלליות
  · מטרת המטלה היא כתיבת פרק של שיטת מחקר לשאלת המחקר עליה כתבתם את פרק המבוא.
  · פרק השיטה כולל שלושה תתי פרקים: משתתפים, כלים ותהליך (השיטה).
  · ניתן להתייחס לקריטריונים המופיעים במצגת "המאמר המחקרי" ביחס לכל תת פרק מהשיטה.
  תאריך הגשה עד ה 14.6

  העבודה תוגש על פי המבנה הבא:
  א. שאלת המחקר אותה אתם מציעים לבדוק.
  ב. המשתתפים:
  § מספרם הכולל של המשתתפים, חלוקתם לקבוצות וכמה הוקצו לכל קבוצה.
  § נתוני המשתתפים ביחס לשאלת המחקר. כגון: גיל, מין, מוצא, מעמד כלכלי ורמת משכל.
  § המסגרת שממנה נלקחו המשתתפים (בית ספר, צבא, מפעל וכו')
  § אופן גיוס הנבדקים

  ג. כלי המחקר: תיאור מפורט של כלי המדידה (שאלון, ראיון מובנה, ראיון פתוח, תצפית וכו').
  § התיאור יכלול:
  § במחקר כמותני - שם השאלון, סוג השאלון, דוגמאות לשאלות שישאלו.
  § במחקר איכותני – סוג הכלי – ריאיון, תצפית... תיאור אופן ביצוע המחקר, הפרמטרים שיבדקו, צורת איסוף הממצאים.
  ד. בחלק על תהליך המחקר:
  § מטרת המחקר שהוצגה למשתתפים
  § תיאור המצב בו הועברו השאלונים (איפה ומתי) ומי העביר אותם
  § סוג ההעברה: יחידנית או קבוצתית
  § סדר העברת השאלונים והזמן שהוקצב למילויים
  § תמצית של ההוראות שניתנו למילוי השאלונים
  § התייחסות לבעיות אתיות, שעלול לעורר המחקר.
  § כיצד התקבלה הסכמת המשתתפים וכיצד הובטחה סודיות הנתונים האישיים.
  § במידה ובמהלך המחקר נגרמה במתכוון הטעיית משתתפים או אי נוחות, יש להצדיק שימוש בצעדים אילו ולציין מה נעשה בסיום המחקר על מנת להשיב את המשתתפים למצב הרגשי בו היו לפני עריכת המחקר.

  **העבודה עונה על כל ההנחיות**

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: