איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:
  תרגיל בקורס שיטות מחקר: ניסוח שאלות והפרק תיאורטי (בנושא הסכמה מדעת לטיפול רפואי בקרב עובדים זרים)

  תקציר העבודה

  המכללה האקדמית ספיר
  המחלקה למינהל ומדיניות ציבורית
  קורס שיטות מחקר אביב 2020 תש"פ סמסטר ב

  תרגיל 2 : ניסוח שאלת/ות מחקר, והפרק תיאורטי

  1. נסחו שאלת/ות מחקר וסווגו אותן, תוך שימוש בחומר הקורס וביבליוגרפיה של הקורס.
  2. הציגו את המסגרת התיאורטית של מחקר תוך התבססות על מינימום חמישה מקורות ביבליוגרפים אחרים. המסגרת התיאורטית צריכה לכלול תיאוריה/תיאוריות מודל/מודלים וממצאי מחקרים המבוססים על התיאוריה/ות. המסגרת התיאורטית מייצגת את הידע הקיים בתחום והיא חייבת להיות בהלימה עם נושא המחקר ושאלות המחקר. בחלק זה יש להשתמש רק במאמרים שהתפרסמו בכתבי עת שפיטים, או בספרים או בפרק מספר ערוך. לפחות שני מקורות צריכים להיות באנגלית, ולפחות שני מקורות צריכים להיות משנת 2015 ואילך.
  3. הסבירו את ההלימה בין שאלות המחקר [סעיף 1] לבין התיאוריה/ות שבחרתם למסגרת התיאורטית [סעיף 2]

  את התרגיל יש להעלות לאתר הקורס עד ל 2.5.20

  **העבודה עונה על כל ההנחיות**

  עבודות נוספות בנושא:

  חיפוש מתקדם


  חפש ב: