איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות אקדמיות בנושא אנגלית

מטלה בקורס: הבנת הנקרא באנגלית, הבנת הנקרא של מאמר אקדמי The Academic Article

       מספר מילים: 685

תקציר: THE ACADEMIC ARTICLE - PROJECT | This project will be part of the course requirements. | 1. You will be given a list of topics from which to choose. | 2. Your article must be a research article. | 3. The article should be at least 5 pages. …

מחיר: ₪100.00

ממן 14 – אנגלית מתקדמים ב – ציון 95

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 2025

תקציר: The Social Psychology of Modern Slavery | Questions based on the title and information under the title. | 1. In the sentences under the title, the author says that slavery has not disappeared from the world. | According to your knowledge, what forms of slavery exist in Israel? …

מחיר: ₪80.00

ממן 12 – אנגלית מתקדמים ב – ציון 91

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 1537

תקציר: A Culture of Coaching: The Challenge of Managing Performance for Long-Term Results | Pre Reading (10 points) | Questions based on the Abstract and Par.1 | 1. a. According to the author, what is the goal of any organization? | ___________________________________________________________ | ___________________________________________________________ | ___________________________________________________________ …

מחיר: ₪80.00

ממן 11 – אנגלית מתקדמים ב – ציון 92

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 1271

תקציר: Expectations of Finding a 'Soul Mate' with Online Dating | PRE- READING (10 points) | Questions based on the abstract | 1. Fill in the information about the study according to the abstract. | INFORMATION RESEARCH ELEMENT | hypothesis | purpose | participants: | method | …

מחיר: ₪80.00

ממן 14 – אנגלית מתקדמים א – ציון 94

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 2154

תקציר: VIEWPOINT I, VIEWPOINT II | Question 1 is based on the eye-catching features. | 1. Based on the title, the information under each photograph in both texts and the | enlarged quotes on the third page of each text. | …

מחיר: ₪80.00

ממן 11 מתקדמים א

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 800

תקציר: The Mismeasure of Women | 1a. According to the eye-catching features, the author thinks that the differences between men and women… | | Choose one. | ___ are significant. …

מחיר: ₪80.00

ממן 11 אנגלית טרום בסיסי ב, ציון 95

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1764

תקציר: The Phenomenon Called Telepathy | Read the title. | 1. How would you define telepathy? Use your own words. | Read the section “What is Telepathy?” | 2. Find the definition of the following: | 3. Are telepathy and ESP the same thing? | 4. According to the parapsychological research …

מחיר: ₪80.00

ממן 14- אנגלית למדעי החברה מתקדמים א’ בציון 96

שנת הגשה: 2018        מספר מילים: 1823

תקציר: OVERPOPULATION: | IS IT REALLY A PROBLEM? | Questions 1 – 3 are based on the eye-catching features. | 1. What is the general topic of the text? | 2. Complete the table below to compare Ehrlich’s and Simon’s views on the issue | discussed in the …

מחיר: ₪80.00

ממן 12 – אנגלית למדעי החברה מתקדמים ב’ בציון 96

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 1121

תקציר: Facebook and Online Privacy: | Attitudes, Behaviors and Unintended Consequences | 1. Do you have a Facebook account? Yes No | If yes, why did you open an account? | If no, why don’t you have a Facebook account? | 2. Look at the title. The writers …

מחיר: ₪80.00

ממן 11- אנגלית למדעי החברה מתקדמים ב’ בציון 96

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 846

תקציר: Narcissism and Celebrity | 1. Do you follow media items covering the lives of celebrities? | □ Yes □ No | If yes, how can you explain your interest in celebrities? | If no, why not? | 2. Look at the title. What do you think the …

מחיר: ₪80.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן