איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא ארכיאולוגיה

סקירה ופרשנות למנהג קבורת תינוקות בקנקן בתקופה הניאוליתית בלבאנט

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 3809

תקציר: עבודה סמינריונית בנושא: | סקירה ופרשנות למנהג קבורת תינוקות בקנקן בתקופה הניאוליתית בלבאנט | תוכן העניינים | 1. מבוא 1 | 2. סקירת הממצאים 2 | 2.1. תיארוך 2 | 2.2. פריסה גיאוגרפית 3 | 2.3. מיקום הקבורה 5 | 2.4. גיל הנקברים 6 | 2.5. סיכום …

מחיר: ₪240.00

סיכום הפרק על אל אחוואט מתוך הספר "סקר הר מנשה"

       מספר מילים: 1388

תקציר: אל אחוואט | זרטל, 2000 | תוכן עניינים | רקע 1 | תיאור האתר 2 | תופעות ייחודיות לאתר אל אחוואט 2 | כרונולוגיה ושכבות באתר 2 | החפירות באתר עד לשנת פרסום הספר 3 | איזורים עיקריים באתר 3 | ממצאים עיקריים עד לפרסום הספר 4 …

מחיר: ₪45.00

היבטים שימושיים וחברתיים של אבני היד בתקופה הפלאוליתית התיכונה

שנת הגשה: 2023        מספר מילים: 2340

תקציר: היבטים שימושיים וחברתיים של אבני היד בתקופה הפלאוליתית התיכונה | תוכן העניינים | מבוא 1 | שימושים באבני היד 2 | סימטריה 3 | סיכום 6 | רשימת מקורות 7 | מבוא | אבן יד (אנגלית: Handaxe) הוא הכלי המאובן המוביל של התקופה הפלאוליתית התיכונה, ומאפיין את …

מחיר: ₪130.00

מה תעשיית הצור בתקופה הניאוליתית יכולה ללמד על התמורות החברתיות והכלכליות שחלו בתקופה זו?

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4818

תקציר: מה תעשיית הצור בתקופה הניאוליתית יכולה ללמד על התמורות החברתיות והכלכליות שחלו בתקופה זו? |   | תוכן העניינים | מבוא 1 | תרבות והתיישבות לאורך התקופה הניאוליתית הקדם-קראמית 2 | המעבר מהתקופה האפי-פליאוליתית לתקופה הניאוליתית הקדם-קראמית 2 | שינויים שהתחוללו במהלך התקופה הניאוליתית הקדם-קראמית 4 | שינויים לקראת סוף התקופה …

מחיר: ₪332.00

השוואה בין תיאוריות על תהליכי היווצרות ישראל כקבוצה אתנית במאה ה-12 לפני הספירה

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 2269

תקציר: השוואה בין תיאוריות על תהליכי היווצרות ישראל כקבוצה אתנית במאה ה-12 לפני הספירה |   | תוכן העניינים | מבוא 2 | הצגת עמדות החוקרים 2 | סטייג'ר 2 | פינקלשטיין וסילברמן 3 | מזאני 4 | פאוסט 5 | דיון וסיכום 6 | רשימת מקורות 9 |   | מבוא | הסתירות בין הגרסה …

מחיר: ₪220.00

מאפייני בתי הכנסת של בני העדה השומרונית בעת העתיקה

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 3651

תקציר: מאפייני בתי הכנסת של בני העדה השומרונית בעת העתיקה |   | תוכן העניינים | מבוא 3 | השומרונים 4 | בתי הכנסת השומרוניים 6 | מיקומם של בתי הכנסת השומרונים 6 | בתי הכנסת השומרונים והקהילה השומרונית 8 | מאפיינים פיזיים של בתי כנסת שומרוניים 10 | סיכום 12 | רשימת …

מחיר: ₪287.00

גילויי הנחושת והפקתה בתקופה הכלקוליתית בארץ ישראל

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 4642

תקציר: גילויי הנחושת והפקתה בתקופה הכלקוליתית בארץ ישראל | עבודת סמינר במסגרת הקורס: | מנחה: | מגיש: | תוכן עניינים | מבוא 3 | סקירה ספרותית 4 | התקופה הכלקוליתית בארץ ישראל 4 | נחושת - סקירה 8 | התפתחות הפקת הנחושת בעידן הכלקוליתי בדרום הלבנט 9 | …

מחיר: ₪229.00

מודיעין עילית – מאפיינים חברתיים ודמוגרפיים על רקע חשיפת אתר ארכיאולוגי מימי בית שני

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 4282

תקציר: מודיעין עילית – מאפיינים חברתיים ודמוגרפיים על רקע חשיפת אתר ארכיאולוגי מימי בית שני | מנחה: | מגיש: | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירה ספרותית 3 | המגזר החרדי – רקע 3 | מודיעין עילית - סקירה 5 | הרקע להקמת העיר 5 | קהילות …

מחיר: ₪310.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: