איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

תחומים

עבודות אקדמיות בנושא ארכיטקטורה

השפעת סביבת העבודה על חוויית העובדים במאה ה-21

שנת הגשה: 2022        מספר מילים: 9943

תקציר: תוכן עיניים: | 1. מבוא ................................................................................................................................ 3 | 2. תרבות ארגונים.................................................................................................................. 4 | 3. תרבות ארגונית דרך מרחב פתוח.......................................................................................... 9 | 4. כיצד מרחב עבודה מסוג " OPEN SPACE " משפיע על חוויות העובדים?................................ 15 | 5. סיכום ודיון ...................................................................................................................... 22 | 6. ביבליוגרפיה ..................................................................................................................... 24 | …

מחיר: ₪200.00

שאלון התקשרות למקום (Place attachment scale)

       מספר מילים: 343

תקציר: הקובץ כולל: | שאלון התקשרות למקום (12 פריטים) | תיאור הכלי לצורך פרק שיטת המחקר | מקורות | *השאלון בעברית

מחיר: ₪24.90

השפה הקלאסית בארכיטקטורה של אוגוסט פרה

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 1474

תקציר: השפה הקלאסית בארכיטקטורה של אוגוסט פרה |   | תוכן עניינים | מבוא 3 | אוגוסט פרה 4 | הבטון המזוין 4 | טענות 5 | מעבודותיו של פרה 7 | 1. בית מגורים – פרנקלין 1903 7 | 2. תיאטרון שאנז ליזה 8 | 3. נוטרדאם 9 | רפלקציה וסיכום 10 | ביבליוגרפיה 11 |   | מבוא | …

מחיר: ₪118.00

טכנולוגיות מידע ותקשורת בערים חכמות והשימוש בהן לקידום נגישות

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6486

תקציר: טכנולוגיות מידע ותקשורת בערים חכמות והשימוש בהן לקידום נגישות | תוכן העניינים | מבוא 3 | חלק ראשון: רקע תיאורטי 4 | נגישות במרחב העירוני 4 | קשייהם של עיוורים במרחב העירוני 6 | ערים חכמות 8 | הגדרת המושג עיר חכמה 9 | טכנולוגיות ICT 9 …

מחיר: ₪275.00

פרויקט גמר-מבנה משרדים

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 3580

תקציר: פרויקט גמר | מבנה משרדים | תוכן עניינים | נתוני מבנה+תנאי מזג האוויר..............................................................................3 | חישובי שטחים ונפחים....................................................................................4-5 | חישובים מערכתיים.......................................................................................5-20 | עומס תרמי בחלונות.........................................................................................5-7 | עומס כתוצאה מקרינה בחלונות...........................................................................5 | עומס כתוצאה ממעבר חום בחלונות...................................................................6-7 | עומס כתוצאה ממעבר חום בהולכה וקרינה דרך גגות..........................................7-9 | עומס כתוצאה …

מחיר: ₪800.00

בין עיר לישוב קהילתי: כיצד החיים המודרניים שינו את חיי הקהילה?

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 2145

תקציר: בין עיר לישוב קהילתי: כיצד החיים המודרניים שינו את חיי הקהילה? | תוכן העניינים | מבוא וסקירת ספרות 3 | מתודולוגיה 5 | שדה המחקר 5 | שיטת המחקר 5 | ממצאים 7 | א. חברותיות וקרבה אישית 7 | ב. שמרנות 8 | ג. תרבות ופנאי …

מחיר: ₪96.00

החשיבה האוטופית של 'עיר גנים' – עפולה כמקרה בוחן

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 5540

תקציר: החשיבה האוטופית של 'עיר גנים' – עפולה כמקרה בוחן | החוג ללימודי שימור | מגישה: | תוכן עניינים | 1. מבוא 2 | 2.1. עיר גנים – השילוב האידיאלי שבין העיר לכפר 4 | 2.2. אוטופיה כחלק מחזון "עיר הגנים" 5 | 2.3. ריכרד קאופמן – ביוגרפיה …

מחיר: ₪260.00

המשמעות הפוליטית בצורה הארכיטקטונית והאמנותית במבנה כיפת הסלע

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 4846

תקציר: המשמעות הפוליטית בצורה הארכיטקטונית והאמנותית במבנה כיפת הסלע | תוכן עניינים | פרק א' 2 | מבוא 2 | שאלת המחקר 3 | פרק ב' 4 | מעמדה של ירושלים 4 | מעמדה של ירושלים הנוצרית 4 | ירושלים כנוצרית 5 | פרק ג' 7 | הרקע …

מחיר: ₪340.00

מערכת אוטונומית לניהול הצטלבויות ומערכות תחבורה מתקדמות וחכמות

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 4938

תקציר: Autonomous Intersection Management (AIM) | מערכת אוטונומית לניהול הצטלבויות ומערכות תחבורה מתקדמות וחכמות (Next Future Transportation). | מגיש: | תוכן עניינים | פרויקט 2 | 1. תקציר 2 | 2. הרעיון 3 | 2.1. תיאור כללי של הרעיון 3 | 2.2. התועלת מן הרעיון 4 | 2.3. …

מחיר: ₪239.00

תמ"א 38 – מהי תכליתה, התפתחותה וחסרונותיה של תמ"א 38?

שנת הגשה: 2019        מספר מילים: 6735

תקציר: תמ"א 38 | שם הסטודנט: | שם המרצה: | קורס: | תוכן עניינים | מבוא 2 | סקירת ספרות 3 | תמ"א 38 – מהי ומה תכליתה? 3 | פופולריות התכנית ושינויים שנעשו בה בשנים האחרונות 5 | סוגי הממשל המקומי השונים וסוגיית תמ"א 38 באותו ההקשר …

מחיר: ₪299.00

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב: