איזור מוכרי עבודות

התחברות למערכת להעלאת עבודות

איזור שותפים

כניסה לתכנית השותפים שלנו

עבודות אקדמיות בנושא גרונטולוגיה

שיקולים פיזיולוגיים בקרב מטופלים גריאטריים – סיכום בעברית של המאמר Physiology Considerations in the Geriatric Patient

       מספר מילים: 683

תקציר: שיקולים פיזיולוגיים בקרב מטופלים גריאטריים | Alvis & Hughes, 2015 | מבוא | העלייה בגיל מביאה לשינוים תפקודיים, מבניים ומולקולריים במערכות השונות בגוף, וירידה בתפקודן שלהן, תהליכים אשר נמצאים בקשר עם העלייה בסיכון לתחלואה ולמוות. הגיל עצמו הוא גורם סיכון לשורה ארוכה של מחלות, פציעות, אשפוזים, ותגובות …

מחיר: ₪69.00

התמודדות קשישים עם בדידות בעקבות מגיפת הקורונה

       מספר מילים: 13290

תקציר: התמודדות קשישים עם בדידות בעקבות מגיפת הקורונה | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 5 | הזקנה במקורות ובמסורת היהודית 5 | תוחלת החיים ואיכות החיים של קשישים בישראל 7 | היבטים סוציולוגיים ופסיכולוגיים של הזקנה 11 | השפעת הבדידות על קשישים 13 | בדידות זקנים בימי מגיפת הקורונה 18 …

מחיר: ₪243.00

ההשפעה של הטכנולוגיה הרפואית והמעבר לאשפוזי בית על מצבם הבריאותי של קשישים ועל מצב מערכת הבריאות

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6705

תקציר: ההשפעה של הטכנולוגיה הרפואית והמעבר לאשפוזי בית על מצבם הבריאותי של קשישים ועל מצב מערכת הבריאות | | תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 5 | הקשישים ומערכת הבריאות בישראל 5 | מערכת הבריאות בישראל - רקע 5 | מצב הקשישים בישראל 6 | מצב …

מחיר: ₪275.00

ההשפעה של ביקורים משפחתיים על הופעת דליריום (הזיות) בקרב מטופלים המאושפזים בבתי חולים

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4300

תקציר: ההשפעה של ביקורים משפחתיים על הופעת דליריום (הזיות) בקרב מטופלים המאושפזים בבתי חולים | תוכן עניינים | מבוא 3 | סקירת ספרות : 4 | 1.ביקור משפחתי בבית חולים: 4 | 2.מדיניות ביקור חולים בתהליך האשפוז בישראל : 5 | 3.דלריום (הזייה) : 5 | 4.השפעת ביקור משפחתי על חולים : 6 | …

מחיר: ₪360.00

ההשפעה של שילוב טכנולוגיה רפואית על אשפוזי בית לקשישים

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 4362

תקציר: ההשפעה של שילוב טכנולוגיה רפואית על אשפוזי בית לקשישים |   | תוכן עניינים | מבוא 2 | רקע תיאורטי 3 | הקשישים ומערכת הבריאות בישראל 3 | מערכת הבריאות בישראל - רקע 3 | מצב הקשישים בישראל 4 | מצב הבריאות של הקשישים בישראל 5 | המעבר לטיפול ביתי 7 | המהפכה …

מחיר: ₪145.00

תפיסות צעירים לגבי טיפול בלתי פורמלי בקשישים במגזר הערבי

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 9084

תקציר: תוכן עניינים | תקציר 2 | מבוא 3 | סקירת ספרות 4 | זקנה והארכת תוחלת החיים 4 | אוכלוסיית הקשישים בישראל 5 | הבית כמרחב טיפול בקשישים 7 | טיפול בקשיש על ידי בן משפחה 8 | ההשפעה של הטיפול בבית על בן המשפחה 8 | מתודולוגיה 10 | מחקר איכותני 10 | משתתפי המחקר 10 | …

מחיר: ₪235.00

מדיה חברתית וקשישים במהלך הקורונה – ההתמודדות של קשישים עם בדידות בתקופת הקורונה

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 5708

תקציר: מדיה חברתית וקשישים במהלך הקורונה - ההתמודדות של קשישים עם בדידות בתקופת הקורונה | | תוכן עניינים | 1. תקציר 2 | 2. מבוא 3 | 3. סקירה ספרותית 4 | 3.1. תקופת הקורונה – רקע 4 | 3.2. תקופת הקורונה ובדידות 5 | 3.3. בדידות – הגדרה ומשמעויות 5 | …

מחיר: ₪362.00

השיקולים המשפיעים על בחירה בהזדקנות במקום (aging in place) לעומת מעבר לבית אבות

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 6195

תקציר: השיקולים המשפיעים על בחירה בהזדקנות במקום (aging in place) לעומת מעבר לבית אבות |   | תוכן עניינים | מבוא 3 | הזדקנות במקום 4 | יתרונות וחסרונות של הזדקנות בבית 5 | מעבר למוסדות 9 | גורמים למעבר 10 | גורמי דחיפה (push factors) 10 | גורמי משיכה (pull factors) 10 | תהליך …

מחיר: ₪321.00

טיפול בקרוב משפחה קשיש: מערכת היחסים בין המטפל והמטופל והסיפוק מהטיפול

שנת הגשה: 2021        מספר מילים: 5207

תקציר: טיפול בקרוב משפחה קשיש: מערכת היחסים בין המטפל והמטופל והסיפוק מהטיפול | | תוכן עניינים | מבוא 3 | טיפול בקשישים 3 | יחסי הגומלין בין הטיפול הפורמלי והבלתי פורמלי 5 | המדיניות בעולם ובארץ 6 | דפוסי התמודדות עם נטל הטיפול בבן משפחה קשיש 8 | גורמים הקשורים לעומס …

מחיר: ₪170.00

שאלון תחושת סיפוק מטיפול

שנת הגשה: 2020        מספר מילים: 197

תקציר: שאלון תחושת סיפוק מטיפול (6 פריטים) | כולל תיאור הכלי לפרק שיטת מחקר | כולל מקורות | השאלון בעברית

מחיר: ₪24.90

צריכים עבודה מותאמת אישית?

השאירו פרטים ויחזרו אליכם:

    חיפוש מתקדם


    חפש ב:

      

    דילוג לתוכן